Parenteel Aalbersberg

I. Gerardus Aalbersberg, geb. Aalsmeer (NH) 16 maart 1759,1 hoofdman van het smidsgilde,1 deken 1791-,1 † Leiden (ZH) 16 dec. 1821,1 tr. 1e Johanna Kriek; tr. 2e Leiden (ZH) 10 maart 18112 Jannetje Uitenbosch, ged. Noordwijk (ZH) 25 april 1773,1 † Leiden (ZH) 11 mei 1831,1 dr. van Leendert en Geertrui la Ros.
Uit het eerste huwelijk:
1. Paulus, volgt IIa.
Uit het tweede huwelijk:
2. Gerardus, volgt IIb.
3. Martinus Anthonie, volgt IIc.

IIa. Paulus Aalbersberg, ged. Leiden (ZH) 24 mei 1785,1 † ald. 28 mei 1831,1 tr. Leiden (ZH) 2 maart 18111 Johanna Margaretha van Leeuwen, ged. Leiden (ZH) 20 maart 1785,1 † ald. 10 dec. 1854,1 dr. van Daniël en Catharina Kuilenburg.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus, volgt IIIa.
2. Leonardus, volgt IIIb.

Notitie bij de geboorte van Paulus: Paulus is gedoopt in de Hooglandse kerk.

IIIa. Gerardus Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 17 april 1812,3 tuinman,2 † Leiden (ZH) 21 juli 1885,4 tr. Leiden (ZH) 5 okt. 18375 Johanna Catharina Webbers, geb. Leiden (ZH) 5 nov. 1814,3 dr. van Laurens en Petronella Adamse.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Margaretha, volgt IVa.
2. Laurens, volgt IVb.
3. Paulus Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 6 aug. 1841,3 † ald. 5 okt. 1842.3
4. Gerardus Antonie Martinus, volgt IVc.
5. Willem Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 4 nov. 1844.5
6. Leendert Gerardus Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 28 febr. 1846,3 tuinman en baardscheerder,3 † Leiden (ZH) 3 juni 1921,3 tr. 1e Leiderdorp (ZH) 10 mei 18722 Clara Petronella de Bruyn, geb. Zoeterwoude (ZH) 17 dec. 1846,3 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek; tr. 2e Leiden (ZH) 29 okt. 19135 Antonia Petronella Maria Gaijkema, geb. omstr. 1869, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
7. Petronella, volgt IVd.
8. Johannes, volgt IVe.
9. Paulina Aalbersberg, geb. Leiderdorp (ZH) 20 febr. 1852,2 † ald. 24 juni 1853.2
10. Willem, volgt IVf.
11. Catharina Aalbersberg, geb. Leiderdorp (ZH) 17 mei 1855,2 † Leiden (ZH) 3 jan. 1880.2
12. Paulina Geertruida Adriana, volgt IVg.
13. Jansje, volgt IVh.

IVa. Johanna Margaretha Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 16 dec. 1837,3 tr. Leiden (ZH) 15 aug. 18605 David Zirkzee, geb. omstr. 1841, metselaar,5 † Leiden (ZH) 23 sept. 1899,5 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. David Zirkzee, geb. Leiden (ZH) 18 jan. 1862.5
2. Johanna Catharina Zirkzee, geb. Leiden (ZH) 18 jan. 1863.5
3. David, volgt Va.
4. Petronella, volgt Vb.
5. Catharina Gerardina, volgt Vc.

Va. David Zirkzee, geb. Leiden (ZH) omstr. 1867,5 metselaar,5 winkelier,5 † Leiden (ZH) 5 okt. 1934, tr. Leiden (ZH) 15 aug. 18885 Catharina Maters.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Margaretha Zirkzee, geb. Leiden (ZH) 4 aug. 1889,5 † ald. 29 maart 1953,5 tr. Leiden (ZH) 10 juli 19165 Willem Adrianus van der Tang.
2. David Zirkzee, geb. Leiden (ZH) 8 sept. 1890,5 tr. Voorschoten (ZH) 2 febr. 19285 Theresia Hillegonda Tomina Kuikhoven, geb. ’s Gravenhage (ZH) omstr. 1888.5
3. Christina Zirkzee, geb. Leiden (ZH) 23 okt. 1892.
4. Jacobus Zirkzee, geb. Leiden (ZH) 21 nov. 1896.
5. Petronella Zirkzee, geb. Leiden (ZH) 17 jan. 1898,5 tr. Rotterdam (ZH) 1 dec. 19206 Johannes Antonius Moock, geb. Leiden (ZH) omstr. 1897, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
6. Elisabeth Zirkzee, geb. Leiden (ZH) 16 maart 1902.
7. Johanna Hendrika Zirkzee, geb. Leiden (ZH) 5 juli 1903.
8. Susanna Johanna Maria Zirkzee, geb. Leiden (ZH) 17 aug. 1907.

Vb. Petronella Zirkzee, geb. Leiden (ZH) omstr. 1870,5 † ald. 26 jan. 1941,5 tr. 1e Leiden (ZH) 5 aug. 18915 Johan Hendrik Hamann; tr. 2e Leiden (ZH) 10 juni 19255 Jacobus Christiaan van Evert, geb. Leiden (ZH) omstr. 1873, warmoezier,5 † Leiden (ZH) 18 aug. 1944,5 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek en wedr. van Wilhelmina Sophia Hendrica le Noble.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johann Heinrich Hamann, geb. Oegstgeest (ZH) 16 nov. 1892.7
2. Johannes Franciscus Hamann, geb. Zoeterwoude (ZH) 14 maart 1894.5

Vc. Catharina Gerardina Zirkzee, geb. Leiden (ZH) omstr. 1874,5 † ald. 9 april 1947,5 tr. 1e Leiden (ZH) 25 april 18945 Hendrik Bouter, geb. Leiden (ZH) omstr. 1872,5 machinist,5 † Leiden (ZH) 21 okt. 1918,5 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek; tr. 2e Leiden (ZH) 27 aug. 19195 Paulus Hermanus Faes; tr. 3e Leiden (ZH) 25 okt. 19285 Georg Wilhelm Friedhoff, geb. Kralingen (ZH) omstr. 1863, smid,5 † Leiden (ZH) 5 juli 1943,5 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek en wedr. van 1e Gerardina Martina de Haaij en 2e Paulina de Haaij.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrik Bouter, geb. Leiden (ZH) 11 okt. 1894.
2. Hendrik Bouter, geb. Leiden (ZH) 21 juni 1896.
3. Hendrik Bouter, geb. Leiden (ZH) 10 juli 1897.
4. Elisabeth Johanna Bouter, geb. Leiden (ZH) 6 april 1907,5 tr. Leiden (ZH) 30 juli 19305 Petrus Johannes Bergers, geb. Leiden (ZH) omstr. 1905, ambtenaar raad van arbeid,5 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.

IVb. Laurens Aalber(t)sberg, geb. Leiden (ZH) 24 okt. 1839,8 tuinman 1863-,9 bloemist 1902-,10 † Oegstgeest (ZH) 12 dec. 1915,11 tr. Leiden (ZH) 1 juli 186312 Petronella / Pieternella Lambinon, geb. Leiden (ZH) 15 juni 1835,8 † ald. 2 dec. 1923,13 dr. van Dirk en Jannetje Fredriks.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus Aalbertsberg, geb. Leiden (ZH) 16 mei 1863,8 † ald. 29 okt. 1863.13
2. Maria, volgt Vd.
3. Gerardus Aalbersberg, geb. Zoeterwoude (ZH) 18 juni 1866,8 bloemist.10
4. Jansje Aalbersberg, geb. Koudekerk aan den rijn (ZH) 17 juni 1867,14 † ald. 25 aug. 1867.15
5. Laurens, volgt Ve.
6. Dirk Aalbersberg, geb. Koudekerk aan den rijn (ZH) 6 febr. 1870,16 † ald. 27 maart 1870.17
7. Leendert Gerardus Aalbersberg, geb. Koudekerk aan den rijn (ZH) 11 febr. 1871,14 † Zoeterwoude (ZH) 17 mei 1871.13
8. Johannes Aalbersberg, geb. Zoeterwoude (ZH) 2 nov. 1872,8 † ald. 25 jan. 1873.13
9. Willem Frederik, volgt Vf.
10. Jan Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 27 juli 1877,8 † ald. 16 dec. 1878.13
11. Pieternella, volgt Vg.

Notitie bij Laurens: Achternaam in geboorte- & huwelijksakte ’Aalbertsberg’, maar tekent zelf als ’Aalbersberg’ in overlijdensakte oudste zoon Gerardus.
Notitie bij de geboorte van Gerardus: Bij de voltrekking des huwelijks tusschen Laurens Aalbersberg en Pieternella Lambinon op den eersten juli 1863 plaatsgehad hebbende is ht in nevenstaande acte vermelde kind door hen erkend en gewettigd.

Vd. Maria Aalbersberg, geb. Zoeterwoude (ZH) 4 juni 1864,8 † Haarlem (NH) 18 juni 1948,3 tr. Oegstgeest (ZH) 2 aug. 188918 Petrus Josephus Speet, geb. Leiden (ZH) 27 okt. 1860,8 † Haarlem (NH) 2 mei 1939,13 zn. van Johannes Wilhelmus en Elisabeth Jacoba Ramakers.
Uit dit huwelijk:

VIa. Johanna Wilhelmina Jacoba Speet, geb. Leiden (ZH) 1 nov. 1891,8 tr. Leiden (ZH) 6 febr. 191812 Willem Frederik van den Broek, geb. Leiden (ZH) 14 jan. 1891,8 Adjunct-keurmeester,12 † Haarlem (NH) 30 okt. 1945,19 begr. RK Begraafplaats St. Barbara te Haarlem (NH) 3 nov. 1945, zn. van Jan Hendrik en Wilhelmina Sophia van der Blom.
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Dochter.
3. Willem Frederik Petrus van den Broek, geb. Leiden (ZH) 15 april 1927,20 EHBO-diploma,21 middenstandsexamen 1952-,2223 febr. 1994.23
4. Zoon.

Notitie bij het overlijden van Willem Frederik Petrus: ’Hij was een actief lid van onze subvereniging. Hij zette zich in voor de teelt van Carnica’s en voor de verbetering van de bijenweide. Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe. Bestuur en leden VBBN subvereniging Voorne-Putten.’

Ve. Laurens Aalbersberg, geb. Koudekerk aan den rijn (ZH) 26 nov. 1868,24 huisschilder -1919,25 † Den Haag (ZH) 11 nov. 1919,25 tr. Den Haag (ZH) 2 maart 189226 Paulina Geertruida Adriana Aalbersberg (IVg).
Uit dit huwelijk:
1. Piet Laurens Aalbersberg, geb. Den Haag (ZH) 11 jan. 1892,27 † ald. 14 mei 1892.28
2. Piet Laurens, volgt VIb.
3. Laurens Paul, volgt VIc.

Notitie bij het huwelijk van Paulina Geertruida Adriana en Laurens: De comparanten hebben overlegd een Koninklijk besluit van den negenentwintigsten januari dezes jaars nummer vierendertig, houdende met vrijstelling der wettelijke bepaling, waarbij het huwelijk tusschen tante en neef verboden is vergunning aan den comparanten tot het aangaan van een huwelijk.
Notitie bij de geboorte van Piet Laurens: Dit kind is erkend door Laurens Aalbersberg en Paulina Geertruida Adriana Aalbersberg bij het aangaan van hun huwelijk den tweeden maart achttienhonderd tweeennegentig door ons alhier voltrokken.

VIb. Piet Laurens Aalbersberg, geb. Den Haag (ZH) 12 dec. 1892,29 huisschilder,30 † Den Haag (ZH) 10 dec. 1969,3 tr. Den Haag (ZH) 17 dec. 191930 Zwaantje Holthuis, geb. Coevorden (Dr) 11 april 1895,31 † Den Haag (ZH) 1 sept. 1985,3 dr. van Hermanus Johannes en Berendina Raterink.
Uit dit huwelijk:
Zoon.

VIc. Laurens Paul Aalbersberg, geb. Den Haag (ZH) 19 aug. 1896,32 agent van politie,26 Eigenaar van een groentezaak, † Den Haag (ZH) 1 mei 1961,25 tr. Den Haag (ZH) 12 juni 191826 Henriette Elizabeth de Zwaan, geb. Den Haag (ZH) 16 okt. 1897,33 dienstbode,26 † Ede (ZH) 10 sept. 1982,3 dr. van Jan Christiaan en Henriette Elizabeth Verbeek.
Uit dit huwelijk:
1. Laurens, volgt VIIa.
2. Henriëtte Paulina, volgt VIIb.
3. Paulina Geertruida Adriana, volgt VIIc.
4. Johanna, volgt VIId.

VIIa. Laurens Aalbersberg, geb. Den Haag (ZH) 16 maart 1919,3 tr. Den Haag (ZH) 2 sept. 19423 Elisabeth Adriana van der Vegt, geb. Rotterdam (ZH) 9 okt. 1919,34 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon, volgt VIIIa.
2. Zoon.
3. Dochter, volgt VIIIb.
4. Dochter, volgt VIIIc.

VIIIa. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Dochter.
2. Dochter.
3. Dochter.

VIIIb. N.N. Niet publiek.
Uit haar relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Dochter.
3. Zoon.

VIIIc. N.N. Niet publiek.
Uit haar relatie met N.N. Niet publiek:
1. Dochter.
2. Dochter.
3. Dochter.

VIIb. Henriëtte Paulina Aalbersberg, geb. Den Haag (ZH) 19 dec. 1920,3 † Zoetermeer (ZH) 29 juni 2003,35 tr. Den Haag (ZH) 16 okt. 19423 Herman G. van der Plas.
Uit dit huwelijk:
1. Dochter, volgt VIIId.
2. Zoon, volgt VIIIe.
3. Dochter, volgt VIIIf.

VIIId. N.N. Niet publiek.
Uit haar relatie met Ridder Fakkel, geb. Den Haag (ZH) 13 mei 1943,36 † Zoetermeer (ZH) 10 juni 1991:
1. Dochter.
2. Zoon, volgt IXa.

IXa. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Dochter.
2. Dochter.

VIIIe. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Dochter.
2. Zoon.

VIIIf. N.N. Niet publiek.
Uit haar relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Zoon.
3. Dochter.

VIIc. Paulina Geertruida Adriana Aalbersberg, geb. Den Haag (ZH) 3 juli 1924, † Delft (ZH) 9 sept. 2007, gecrem. Overschie (ZH) 14 sept. 2007, tr. Delft (ZH) 8 febr. 1946 Abraham Johannes Elzenaar, geb. Delft (ZH) 17 jan. 1918, huisschilder, † Delft (ZH) 23 mei 1995,37 zn. van Jacob en Everdina Zwarts.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon, volgt VIIIg.
2. Zoon, volgt VIIIh.
3. Zoon, volgt VIIIi.
4. Silvia, volgt VIIIj.

VIIIg. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Dochter, volgt IXb.

IXb. N.N. Niet publiek.
Uit haar relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
Uit haar relatie met N.N. Niet publiek:
2. Dochter.
3. Dochter.

VIIIh. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:

IXc. N.N. Niet publiek.
Uit haar relatie met N.N. Niet publiek:
Dochter.

VIIIi. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Zoon.

VIIIj. Silvia Elzenaar, geb. Delft (ZH) 28 april 1955, projectleider bij TNO, tr. Delft (ZH) 22 mei 1978 Frans Christiaan van Woerkom, geb. Hilversum (NH) 15 jan. 1949, netwerkbeheerder, zn. van Theo en Janna Klazina Adriaantje de Roo.
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Sigrid, volgt IXd.

IXd. Sigrid van Woerkom, geb. Rotterdam (ZH) 13 mei 1988.
Uit haar relatie met N.N. Niet publiek, zn. van N.N. en N.N. Niet publiek:
Dochter.

VIId. Johanna Aalbersberg, geb. Den Haag (ZH) 5 febr. 1929,38 † Ede (Gld) 6 okt. 2015,38 tr. Den Haag (ZH) 10 sept. 19523 Gerard W. Onderstal, † 3 dec. 1996.38
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Zoon, volgt VIIIk.

VIIIk. N.N. Niet publiek.
Zijn kinderen:
1. Zoon.
2. Zoon.

Vf. Willem Frederik Aalbertsberg, geb. Leiden (ZH) 3 juni 1874,8 werkman 1898-,39 stoker 1904-,40 koffiehuisbediende 1923-,41 † Haarlem (NH) 14 dec. 1949,42 tr. 1e Amsterdam (NH) 22 juni 189843 (echtsch. uitgespr. Rotterdam (ZH) 24 juni 1918)43 Johanna Maria Cornelia Muller, geb. Delft (ZH) 13 dec. 1877,44 † ald. 5 febr. 1963,45 dr. van Gerardus Johannes en Johanna Maria van Zelm; zij hertr. Delft (ZH) 15 sept. 192246 Gerardus Theodorus de Groot; tr. 2e Rotterdam (ZH) 10 juli 192947 Maria Hendrika Toirkens, geb. Boxtel (NB) 2 nov. 1882,48 † Eindhoven (NB) 3 sept. 1965,49 dr. van Johannes en Wilhelmina Maria de Veer en gesch. echtg. van Petrus ’s Gravemade; zij hertr. na 194950 Hendrikus Johannes Wilhelmus Toirkens.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johannes Willem Aalbertsberg, geb. Amsterdam (NH) 7 aug. 1898,51 † ald. 13 nov. 1898.52
2. Johanna Maria Cornelia, volgt VId.
3. Petronella Aalbertsberg, geb. Delft (ZH) 27 dec. 1901,44 † Vlaardingen (ZH) 14 sept. 1980,3 tr. 1e Delft (ZH) 14 febr. 191946 (echtsch. uitgespr. Den Haag (ZH) 29 juni 1926)46 August Emile Dreher, geb. Delft (ZH) 15 dec. 1889,53 sergeant bij de infanterie 1919-,46 metaalbewerker -1945,25 † Den Haag (ZH) 25 jan. 1945,25 zn. van Catharina Dreher; hij hertr. Delft (ZH) 25 mei 192846 Annigje van den Berg; tr. 2e Rijswijk (ZH) 26 okt. 192746 Minnekus Spaans, geb. Den Haag (ZH) 13 febr. 1896,54 metaalbewerker,46 † Schiedam (ZH) 22 dec. 1967,55 zn. van Gerrit en Maria Kuiper en wedr. van Antonia Margaretha Ravenzwaaij.
4. Maria, volgt VIe.
5. Wilhelmijn Aalbertsberg, geb. Delft (ZH) 27 sept. 1907,44 † ald. 6 sept. 1930.45
6. Willem Frederik, volgt VIf.

VId. Johanna Maria Cornelia Aalbertsberg, geb. Amsterdam (NH) 4 aug. 1899,56 † Delft (ZH) 26 juni 1976,3 tr. Delft (ZH) 14 nov. 192346 Ferdinand Melchior van Tergouw, geb. Den Haag (ZH) 11 mei 1898,57 fabrieksarbeider,46 † Delft (ZH) 24 jan. 1969,45 zn. van Johannes Antonius en Catharina Susanna van Alff.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Dochter.

VIe. Maria Aalbertsberg, geb. Delft (ZH) 11 dec. 1904,441990,3 tr. Rijswijk (ZH) 15 sept. 192646 (echtsch. uitgespr. Den Haag (ZH) 5 juni 1951)46 Jacob Bartel, geb. Delft (ZH) 29 dec. 1896,44 arbeider op een lijmfabriek -1956,45 † Delft (ZH) 13 dec. 1956,45 zn. van Jacob en Geertje Elisabeth Smink; hij hertr. na 1951 Cornelia Heesterman.
Uit dit huwelijk:
Dochter.

VIf. Willem Frederik Aalbertsberg, geb. Delft (ZH) 10 sept. 1912,44 typograaf,46 † Delft (ZH) 4 maart 1978,58 begr. crematorium "Eijckelenburgh" te Rijswijk (ZH) 8 maart 1978,58 tr. 1e Delft (ZH) 4 aug. 193946 (echtsch. uitgespr. Den Haag (ZH) 17 okt. 1946)46 Sanderijntje Cornelia Ham, geb. Delft (ZH) 3 mei 1915,4419 mei 1989,59 begr. Algemene begraafplaats Essenhof Dordrecht (ZH),59 dr. van Elbertus Hendrik en Cornelia Aagje Berg; tr. 2e Delft (ZH) 29 juli 19493 Helena Hendrika van Halderen, geb. Delft (ZH) 8 jan. 1918,44 sigarenmaakster 1936-,46 dr. van Gijsbertus Johannes en Cornelia Maria Hijdra en gesch. echtg. van Gerardus Desaunois.
Uit het eerste huwelijk:
1. Zoon, volgt VIIe.
Uit het tweede huwelijk:
2. Zoon.

Notitie bij het overlijden van Willem Frederik: Tekst overlijdensadvertentie:
Heden overleed geheel onverwacht onze lieve man, vader en opa
WILLEM FREDERIK AALBERTSBERG
op de leeftijd van 65 jaar

H.H. Aalbertsberg-van Halderen
Toos
Corrie en Wim
Wim en Greet
Fred en Annelies
en kleinkinderen

VIIe. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Dochter.

Vg. Pieternella Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 26 juni 1879,8 † Rotterdam (ZH) 2 okt. 1944,60 tr. Leiden (ZH) 7 aug. 190212 Hermanus Gerardus Bruis, geb. Amsterdam (NH) 21 aug. 1877,61 Hoofdconducteur,61 † Leiden (ZH) 11 maart 1942,13 zn. van Hendrik en Willempje Vissers.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina, volgt VIg.
2. Laurens Hermanus Bruis, geb. Rotterdam (ZH) 31 dec. 1913,62 † ald. 26 dec. 1914.60
3. Pieternella, volgt VIh.

VIg. Wilhelmina Bruis, geb. Rotterdam (ZH) 3 sept. 1905,62 winkeljuffrouw,6121 sept. 2003,63 gecrem. Begraafplaats Vredehof te Ridderkerk (ZH),63 tr. Rotterdam (ZH) 8 juni 193264 Guillaume Burkij, geb. Rotterdam (ZH) 21 maart 1906,62 kantoorbediende,64 † Rotterdam (ZH) omstr. 12 maart 1984, zn. van Adrianus Johannes en Dona Elisa Helms.
Uit dit huwelijk:

VIIf. Herman Burkij, geb. Rotterdam (ZH) 7 okt. 1936,65 † Ridderkerk (ZH) 28 dec. 2011,66 gecrem. Begraafplaats Vredehof te Ridderkerk (ZH) 3 jan. 2012,67 tr. Irene, geb. 1 sept. 1943,682 aug. 2003,68 gecrem. Begraafplaats Vredehof te Ridderkerk (ZH).
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Zoon, volgt VIII-l.

Notitie bij het overlijden van Herman: Tekst & ondertekening overlijdensadvertentie:
’Dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen die hij ons nalaat geven wij kennis dat, in zijn vertrouwde omgeving, onverwachts van ons in heengegaan onze vader, opa, broer, zwager en oom
HERMAN BURKY weduwnaar van Ine
7 oktober 1936 28 december 2011
Roel en Jeanine
Martijn
Bram
Wil en Ben
En verder familie

VIII-l. N.N. Niet publiek.
Zijn zoon:
Zoon.

VIh. Pieternella Bruis, geb. Rotterdam (ZH) 9 mei 1916,62 † Leiden (ZH) 30 nov. 1942,13 tr. Rotterdam (ZH) 14 april 193764 Johannes van Oijen, geb. Rotterdam (ZH) 7 dec. 1911,62 stukadoor,69 zn. van Gerardus Hendrikus Wilhelmus Lambertus en Geertruida van de Klundert.
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Dochter.

IVc. Gerardus Antonie Martinus Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 16 maart 1843,5 tuinman,70 † Leiden (ZH) 31 okt. 1901,5 tr. Zoeterwoude (ZH) 29 okt. 18682 Jantien / Jantje Klok, geb. Assen (Dr) 25 dec. 1842,3 † Leiden (ZH) 1 juni 1905.3
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Catharina Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 22 juni 1869,3 † ald. 27 sept. 1869.3
2. Jannes Albertus Aalbersberg, geb. Zoeterwoude (ZH) 20 maart 1871,2 werkman,3 tr. Leiden (ZH) 18 maart 19082 Gerritje Cremers, geb. Amsterdam (NH) 1872,3 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
3. Gerardus, volgt Vh.
4. Johanna Margaretha Aalbersberg, geb. Leiderdorp (ZH) 14 jan. 1879,2 † ald. 16 juli 1879.2
5. Laurens Johannes Leendert, volgt Vi.
6. Paulina Geertruida Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 6 mei 1885,3 dienstbode,3 tr. Rotterdam (ZH) 6 maart 190771 Gerrit Ouwehand, geb. Rotterdam (ZH) 19 febr. 1886,71 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.

Vh. Gerardus Aalbersberg, geb. Leiderdorp (ZH) 15 mei 1876,2 kleermaker,3 † Rotterdam (ZH) 22 nov. 1935,3 tr. Nieuwer-Amstel (NH) 18 febr. 19043 Trijntje Robijn, geb. Wonseradeel (Fr) 10 nov. 1877.3
Uit dit huwelijk:
1. Grietje Aalbersberg, geb. Rotterdam (ZH) 4 mei 1905,6 onderwijzeres bijz. onderwijs,3 † Rotterdam (ZH) 18 april 1974,3 tr. Rotterdam (ZH) 14 juli 19673 Gijsbertus Esmeijer, geb. Bunnik (Ut) 26 dec. 1889,3 leraar bijz. ambachtsschool,3 † Rotterdam (ZH) 30 maart 1972,3 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
2. Gerarda Antonia Martina Aalbersberg, geb. Rotterdam (ZH) 10 nov. 1907,6 † ald. 31 dec. 1908.6
3. Gerarda Antonia Martina Aalbersberg, geb. Rotterdam (ZH) 6 aug. 1909,6 tr. Rotterdam (ZH) 21 aug. 19353 C. Troost, geb. Doorn (Ut).
4. Johanna Aalbersberg, geb. Rotterdam (ZH) 12 febr. 1911,3 tr. Rotterdam (ZH) 10 sept. 19473 Dirk Broer, geb. Rotterdam (ZH) 9 nov. 1921,3 † Hoorn (NH) 5 juli 1983.3
5. ds Gerardus, volgt VIi.
6. Jantje Aalbersberg, geb. Rotterdam (ZH) 4 dec. 1915,3 verpleeghulp,3 † Rotterdam (ZH) 22 okt. 1988.3

VIi. ds Gerardus Aalbersberg, geb. Rotterdam (ZH) 27 juni 1913,3 verbi divini minister,3 † Vlaardingen (ZH),3 tr. Vlaardingen (ZH) 16 juli 19413 Trijntje van Boven, geb. Vlaardingen (ZH) 14 sept. 1913,3 † ald. 3 juli 1987.3
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Zoon, volgt VIIg.
3. Zoon.
4. Dochter.
5. Dochter.
6. Zoon, volgt VIIh.
7. Zoon, volgt VIIi.

VIIg. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek, dr. van N.N. en N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Dochter.
3. Zoon.

VIIh. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek, dr. van N.N. en N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Zoon.
3. Dochter.

VIIi. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Dochter.
3. Dochter.

Vi. Laurens Johannes Leendert Aalbersberg, geb. Leiderdorp (ZH) 8 juni 1880,2 tuinman,3 † Leiden (ZH) 7 maart 1964,3 tr. Leiden (ZH) 14 jan. 19032 Emma Hendrika Cornelia Dirkje Beijer, geb. Leiden (ZH) 2 mei 1883,3 † ald. 2 juli 1967,3 dr. van Johannes en Cornelia Jacoba Moene.
Uit dit huwelijk:
1. Lourens Johannes Leendert Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 31 jan. 1903,3 † ald. 10 febr. 1903.3
2. Gerardus Antonius Martinus Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 31 jan. 1903,2 † ald. 1 febr. 1903.3
3. Johannes Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 10 jan. 1904,3 † ald. 6 maart 1904.3
4. Gerardus Antonie Martinus Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 16 juni 1905,3 † ald. 27 febr. 1910.3
5. Cornelia Jacoba Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 7 juli 1906,3 tr. Leiden (ZH) 13 mei 19312 Lodewijk Hendrikus Favier, geb. Leiden (ZH) omstr. 1904,2 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
6. Jannetje Gerarda Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 13 nov. 1907,3 schoonmaakster,3 † Leiderdorp (ZH) 18 april 1975,3 tr. Leiden (ZH) 10 aug. 19273 Jeroen Boon, geb. Leiden (ZH) 4 febr. 1907.3
7. Johannes Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 24 aug. 1909,3 houtsjouwer,3 † Leiden (ZH) 30 nov. 1934,3 tr. Zoetermeer (ZH) 28 sept. 19333 Margaretha Oudshoorn, geb. Zoetermeer (ZH) 11 mei 1909.3
8. Emma Hendrika Cornelia Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 19 okt. 1910,3 † ald. 10 nov. 1914.3
9. Laurens Johannes Leendert Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 25 febr. 1912,3 tr. Leiden (ZH) 13 jan. 19373 A. Pouw.
10. Jacobus Hendrikus Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 6 nov. 1914,3 tr. Leiden (ZH) 14 april 19433 M.J. Tuinhof de Moed.
11. Gerardus Antonius Martinus, volgt VIj.
12. Janus Albertus Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) april 1917,3 † ald. 6 aug. 1918.3
13. Pieter Jacobus Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 16 okt. 1919,3 tr. Leiden (ZH) 4 aug. 19433 Sara Seijn.
14. Jannes Albertus Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 17 dec. 1920.3
15. Emma Hendrika Cornelia Dirkje Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 28 febr. 1922,3 tr. Leiden (ZH) 24 nov. 19433 G. Dekker, geb. Leiden (ZH), † ald..
16. Zoon.
17. Dochter.

VIj. Gerardus Antonius Martinus Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 4 maart 1916,3 ovenist koperen buizen fabriek,3 tr. Leiden (ZH)3 Jansje Stikkelorum, geb. Leiden (ZH) 20 jan. 1923,3 † ald. 21 febr. 1991.3
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Zoon, volgt VIIj.
3. Dochter.

VIIj. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Zoon.

IVd. Petronella Aalbersberg, geb. Leiderdorp (ZH) 1 jan. 1848,2 † ald. 25 april 1925,3 tr. Leiden (ZH) 5 mei 18692 Izaäk Blijleve, geb. Leiderdorp (ZH) 13 juli 1848,3 loodgieter,3 † Leiderdorp (ZH) 22 sept. 1887,2 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
Cornelis Blijleven, geb. Leiderdorp (ZH) 27 dec. 1887.2

IVe. Johannes Aalbersberg, geb. Leiderdorp (ZH) 31 maart 1850,2 timmerman,1 † Leiden (ZH) 13 maart 1894,1 tr. Leiden (ZH) 29 jan. 18732 Neeltje Maria Hemerik, geb. Leiden (ZH) 15 okt. 1848,1 † ald. 17 mei 1893,1 dr. van Hendrik en Maria Broekhuijzen.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 14 april 1873.1
2. Johannes, volgt Vj.
3. Johanna Catharina, volgt Vk.

Vj. Johannes Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 26 mei 1874,1 buurtcommissaris,2 tr. Johanna Cornelia Christina Flentrie, geb. Utrecht (Ut) 16 okt. 1873,1 keukenmeid.1
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Jacob Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 3 mei 1901,1 adj. commies gemeente secretarie, kantoorbediende en administrateur,1 † Leiden (ZH) 2 aug. 1966,1 tr. Mödling (Dld) 9 juni 19281 Willfride Justine Johanna Wilhelmine Emma Marie Brunotte, geb. Linden (Dld) 14 dec. 1905,1 † Leiden (ZH) 11 maart 1974,1 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
2. Gerardus Albertus Martinus, volgt VIk.
3. Johanna Catharina Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 10 jan. 1905,2 † Ede (ZH) 27 mei 1987,1 tr. Leiden (ZH) 24 dec. 19341 Cornelis Pieter Tuk, geb. Leiden (ZH) 19 juli 1908.1

VIk. Gerardus Albertus Martinus Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 10 nov. 1902,2 stuurman koopvaardij en crisis ambtenaar,72 † Leiden (ZH) 24 jan. 1956,1 tr. Leiden (ZH) 3 juli 19351 Cornelia Visser (VI-l).
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Dochter.
3. Zoon.

Vk. Johanna Catharina Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 30 dec. 1878,1 † Maarn (Ut) 19 mei 1948,1 tr. Rotterdam (ZH) 4 juli 190671 Kornelis Visser, geb. Rotterdam (ZH) 13 aug. 1884,71 † Maarn (Ut) 8 juli 1939,1 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Cornelia, volgt VI-l.

VI-l. Cornelia Visser, geb. Rotterdam (ZH) 20 mei 1907,1 verloskundige,1 † Leiden (ZH) 16 okt. 1985,1 tr. Leiden (ZH) 3 juli 19351 Gerardus Albertus Martinus Aalbersberg (VIk).

IVf. Willem Aalbersberg, geb. Leiderdorp (ZH) 28 april 1853,2 kleermaker,2 tr. 1e Leiderdorp (ZH) 14 maart 18782 (echtsch. uitgespr. Haarlem (NH) 25 april 1911)2 Maria Catharina Boom / Boon, geb. Leiden (ZH) 10 sept. 1857,1 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek; tr. 2e Voorschoten (ZH) 1 april 19192 Niklazina Cornelia Tuk, geb. Nieuw Lekkerland (ZH) omstr. 1859,2 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johanna Catharina Charlotta Aalbersberg, geb. Zoeterwoude (ZH) 27 dec. 1878.2
2. Jacobus Abraham Willem, volgt V-l.
3. Gerardus Johannes Marinus, volgt Vm.
4. Willem G.J. Aalbersberg, geb. Katwijk (ZH) 2 febr. 1885.1
5. Marinus Carel, volgt Vn.
6. Leendert Gerardus Paulus Aalbersberg, geb. Katwijk (ZH) 26 nov. 1890.1
7. Catharina J. Aalbersberg, geb. Katwijk (ZH) 6 juli 1893.1
8. Maria Catharina Judith Aalbersberg, geb. Katwijk (ZH) 19 febr. 1895,1 kantoorbediende,1 † Leiderdorp (ZH) 14 mei 1974.1

V-l. Jacobus Abraham Willem Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 10 jan. 1880,1 boekhouder,70 † Leiden (ZH) 19 dec. 1949,1 tr. 1e Leiden (ZH) 24 mei 19091 Johanna Bernardina Borgerding, geb. Leiden (ZH) 27 jan. 1887,1 † ald. 12 maart 1917,1 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek; tr. 2e Rotterdam (ZH) 13 febr. 19191 Anthonia van Loon, geb. Tholen (Ze) 18 febr. 1896.1
Uit het eerste huwelijk:
1. Willem Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 21 april 1910.1
Uit het tweede huwelijk:
2. Engelina Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 23 maart 1919.

Vm. Gerardus Johannes Marinus Aalbersberg, geb. Katwijk (ZH) 1 nov. 1882,70 boekhouder,70 tr. Alphen (ZH) 15 dec. 190470 Elisabeth van Dam, geb. Alphen (ZH) 18 jan. 1882,70 † Aarlanderveen (ZH) 11 sept. 1912,70 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
Willem Jacobus Gerardus Aalbersberg, geb. Aarlanderveen (ZH) 28 sept. 1906.70 [Katwijk (ZH) 1917-]70

Vn. Marinus Carel Aalbersberg, geb. Katwijk (ZH) 28 jan. 1887,1 fabrieksarbeider,1 tr. Maria Elfrida Zielanski, geb. Krackel (Westfalen, Dld) 10 nov. 1889.1
Uit dit huwelijk:
1. Maria Aalbersberg, geb. Annin (Dld) 13 dec. 1909.1
2. Hertha Aalbersberg, geb. Annin (Dld) 14 dec. 1910.1
3. Hillegonda Johanna Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 15 maart 1912.1
4. Leendert Gerardus Jacobus Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 1914,1 † ald. 27 juni 1916.1

IVg. Paulina Geertruida Adriana Aalbersberg, geb. Leiderdorp (ZH) 24 nov. 1856,73 † Den Haag (ZH) 6 juni 1919,28 tr. 1e Leiderdorp (ZH) 14 aug. 188474 Leendert Kraal, geb. Abcoude-Braambrugge (Ut) 10 jan. 1853,75 veldwachter,2 † Leiderdorp (ZH) 26 febr. 1890,76 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek en wedr. van Maria Hendrika Verkerk; tr. 2e Den Haag (ZH) 2 maart 189226 Laurens Aalbersberg (Ve).
Uit het eerste huwelijk:
1. Willem Adrianus Evert Barend Dirk Kraal, geb. Leiderdorp (ZH) 1 sept. 1888,73 melkbezorger -1944,28 † Den Haag (ZH) 30 okt. 1944,28 tr. 1e Den Haag (ZH) 7 dec. 191030 Maria Geertruida van der Kamp, geb. Den Haag (ZH) 16 jan. 1889,77 † ald. 12 mei 1921;28 tr. 2e Den Haag (ZH) 28 okt. 192530 Hendrieka Oosterom, geb. Reeuwijk (ZH) 12 aug. 1887.77

Notitie bij het huwelijk van Laurens en Paulina Geertruida Adriana: De comparanten hebben overlegd een Koninklijk besluit van den negenentwintigsten januari dezes jaars nummer vierendertig, houdende met vrijstelling der wettelijke bepaling, waarbij het huwelijk tusschen tante en neef verboden is vergunning aan den comparanten tot het aangaan van een huwelijk.

IVh. Jansje Aalbersberg, geb. Leiderdorp (ZH) 16 mei 1858,2 tr. Leiderdorp (ZH) 14 maart 18782 (echtsch. uitgespr. Den Haag (ZH) 31 maart 1891)2 Gerrit Cloos, geb. Rotterdam (ZH) 8 juni 1852,71 inspecteur van politie,2 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
Adrianus Mattheus Cloos, geb. Leiden (ZH) 14 okt. 1878.2

Notitie bij de geboorte van Adrianus Mattheus: Adrianus werd remonstrants gedoopt.

IIIb. Leonardus Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 7 juni 1820,1 wolkammer,1 † Leiden (ZH) 7 nov. 1874,1 tr. Leiden (ZH) 16 okt. 18501 Johanna Elisabeth Hemerik, geb. Leiden (ZH) 26 nov. 1819,1 naaister,1 † Leiden (ZH) 3 okt. 1899,1 dr. van Johannes Petrus en Catharina Margaretha Collet.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Margaretha Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 4 jan. 1851,1 † ald. 5 nov. 1900,1 tr. Leiden (ZH) 25 nov. 18742 Anthony Joseph Nachtegeller, geb. Leiden (ZH) 13 nov. 1854,1 koekbakker,1 † Leiden (ZH) 27 aug. 1929,1 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek; hij hertr. Leiden (ZH) 11 mei 19042 Engelina Maria Verbrugge.
2. Gerardus, volgt IVi.

IVi. Gerardus Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 19 jan. 1858,1 stoker -1887,2 smidsknecht 1887-1891,2 smid 1891-,2 † Oegstgeest (ZH) 12 okt. 1919,1 tr. Leiden (ZH) 26 juni 18782 Sara Helfensteijn, geb. Leiden (ZH) 25 jan. 1860, dienstbode,1 dr. van Willem en Petronella Poelijve.
Uit dit huwelijk:
1. Leonardus, volgt Vo.
2. Willem Jacobus Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 27 juli 1879,1 † ald. 12 dec. 1880.1
3. Gerardus, volgt Vp.
4. Johanna Elisabeth Aalbersberg, geb. Leiderdorp (ZH) 24 maart 1884,2 † ald. 23 juli 1884.2
5. Willem Jacobus Aalbersberg, geb. Leiderdorp (ZH) 5 juni 1885,2 binnenhuisschilder,1 † Leiden (ZH) 3 april 1945.1
6. Johanna Elisabeth Aalbersberg, geb. Leiderdorp (ZH) 7 april 1887,2 dienstbode,1 † Zoeterwoude (ZH) 27 sept. 1907.1
7. Hendrik, volgt Vq.
8. Johannes Petrus Aalbersberg, geb. Leiderdorp (ZH) 30 april 1891,2 verver timmerfabriek,1 † Apeldoorn (Gld) 8 april 1950.1
9. Antonius Josephus, volgt Vr.
10. Sara Petronella Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 4 april 1896,1 † ald. 16 okt. 1897.1
11. Lambertus Wilhelmus, volgt Vs.
12. Nicolaas Alexander, volgt Vt.

Vo. Leonardus Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 4 aug. 1878,1 kleermaker,1 † Wassenaar (ZH) 17 juli 1954,1 tr. Leiden (ZH) 10 maart 19092 Jannetje Buis, geb. Leiden (ZH) 31 dec. 1881,1 † ald. 24 juni 1935,1 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Sara Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 17 maart 1912,1 dienstbode,1 † Leiden (ZH) 28 nov. 1966,1 tr. Leiden (ZH) 20 jan. 19361 Willem Cornelis Oudshoorn, geb. Leiden (ZH) 18 april 1908,1 kantoorbediende, ass. boekhouder en procuratiehouder,1 † Leiden (ZH) 18 juni 1973,1 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
2. Jansje Margaretha Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 30 dec. 1914.1
3. Zoon.

Vp. Gerardus Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 3 dec. 1881,1 behanger,1 † Leiden (ZH) 4 juni 1947,1 tr. Leiden (ZH) 23 dec. 19082 Jannigje van Arnhem, geb. Driebergen (ut) 18 nov. 1883,1 † Maartensdijk (Ut) 17 mei 1964,1 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 25 juni 1910.1
2. Joachim Hubertus Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 13 april 1917.1

Vq. Hendrik Aalbersberg, geb. Leiderdorp (ZH) 21 okt. 1888,2 kelner,1 † Leiden (ZH) 26 april 1969,1 tr. 1e Rotterdam (ZH) 30 mei 19171 Ida Jacoba Rauwerda, geb. Rotterdam (ZH) 12 jan. 1893, † Leiden (ZH) 21 juni 1929, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek; tr. 2e Leiden (ZH) 9 april 19301 Francina Catharina Smit, geb. Leiden (ZH) 9 jan. 1890,1 † ald. 5 juli 1968,1 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit het eerste huwelijk:
1. NN Aalbersberg, levenloze dochter, geb. Leiden (ZH) 4 sept. 1923.1
2. NN Aalbersberg, levenloze dochter, geb. Leiden (ZH) 21 juni 1929.1
Uit het tweede huwelijk:
3. Zoon.
4. Zoon.

Vr. Antonius Josephus Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 9 nov. 1894,1 kleermaker,1 † Den Haag (ZH) 20 nov. 1963,1 tr. Den Haag (ZH) 20 juli 19271 Cornelia Geertruida Caron, geb. Den Haag (ZH) 17 jan. 1903,1 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
Dochter.

Vs. Lambertus Wilhelmus Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 4 april 1898,1 fabrieksarbeider, sjouwer gieterij, kraanrijder,1 † Leiderdorp (ZH) 27 juni 1977,1 tr. Leiden (ZH) 7 dec. 19211 Johanna Wilhelmina Hoppenbrouwer, geb. Leiden (ZH) 30 jan. 1900,1 † Leiderdorp (ZH) 30 april 1978,1 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus, volgt VIm.
2. Zoon.

VIm. Gerardus Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 15 mei 1927,1 kantoorbediende kon. marine, loodsschrijver, rijksambtenaar,1 † Leidschendam (ZH) 29 jan. 1982,1 tr. Rotterdam (ZH) 10 april 19461 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 4 juni 1956)1 Andrika Laprol, geb. Rotterdam (ZH) 27 juni 1925.1
Uit zijn huwelijk:
1. Dochter.
2. Dochter.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
3. Dochter.

Vt. Nicolaas Alexander Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 6 mei 1900,1 smid, fabrieksarbeider, magazijnknecht, transportarbeider, textielarbeider, haspelaar en opdraaier,1 † Leiden (ZH) 4 juni 1984,1 tr. Leiden (ZH) 28 sept. 19271 (echtsch. ingeschr. ald. 23 mei 1961)1 Pieternella Kanbier, geb. Leiden (ZH) 11 dec. 1903,1 † ald..1
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Zoon, volgt VIn.
3. Zoon, volgt VIo.
4. Zoon, volgt VIp.

VIn. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek, dr. van N.N. en N.N. Niet publiek:
1. Dochter.
2. Dochter.

VIo. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek, dr. van N.N. en N.N. Niet publiek:
1. Dochter.
2. Zoon.

VIp. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon, volgt VIIk.
2. Zoon.
3. Dochter.

VIIk. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
Zoon.

IIb. Gerardus Aalbersberg, ged. Leiden (ZH) 19 okt. 1811,1 officier van gezondheid 1830-,1 geneersheer en vroedmeester 1836-,1 † Leiden (ZH) 25 april 1890,1 tr. Amsterdam (NH) 26 juli 18381 Pauline Jeanne Marie Philippin, geb. Harlingen (Fr.) 1 maart 1818,1 † Haarlem (NH) 24 mei 1899,1 dr. van Charles Frederick en Ijsbrandina Henrietta ten Cate.
Uit dit huwelijk:
1. Gerard Willem Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 28 sept. 1838.1
2. Guillaume Charles Martin, volgt IIIc.
3. Paul Leendert Theodoor Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 4 april 1842,1 † ald. 29 aug. 1842.1
4. Henri Charles Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 19 nov. 1843,1 † ald. 1845.1
5. Henri Charles François Louis, volgt IIId.
6. Willem Gerardus Theodorus Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 12 sept. 1847.1
7. Henriette Jeanette Ijsbrandine Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 19 juni 1850.1
8. Jeanette Geertruida Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 7 april 1853,1 † Haarlem (NH) 16 jan. 1898,1 tr. Leiden (ZH) 8 maart 18771 Hendrik Willem Tramburg, geb. Bima (Indonesië) 12 okt. 1843,1 majoor infanterie in het Oost Ind. leger,1 ridder van de Militaire Willems-Orde,1 † Amsterdam (NH) 1917,1 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.

Notitie bij het overlijden van Gerardus: Hij werd gedoopt in de Hooglandse kerk.

IIIc. Guillaume Charles Martin Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 4 febr. 1841,1 geneesheer te Scherpenzeel (Gld) 1864-,1 geneesheer te Zegwaard (ZH) 1868-,1 geneesheer te Woerden (Ut) 1870-,1 geneersheer te Almelo (Ov) 1871-,1 † Almelo (Ov) 19 dec. 1911,1 tr. Scherpenzeel (Gld) 17 mei 18661 Sophia Anthonia Molenaar Böse, geb. Hillegersberg (ZH) 21 april 1843,1 † Almelo (Ov) 13 juni 1909,1 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Sophia Paulina Gerardina Johanna Aalbertsberg, geb. Scherpenzeel (Gld) 17 juni 1867,1 † Den Haag (ZH) 16 maart 1944,1 tr. 1e Almelo (Ov) 1 juni 18871 (echtsch. ingeschr. ald. 29 jan. 1901)1 Wilhelm Friedrich Heinrich Louis Schmidt, geb. Hannover (Dld) 28 nov. 1856,1 † Linden (Dld) 18 mei 1904,1 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek; tr. 2e Den Haag (ZH) 2 dec. 19011 mr. Abraham van Laer, geb. Zwolle (Ov) 17 sept. 1840,1 raadsheer in de Hoge Raad,1 † Den Haag (ZH) 29 maart 1903,1 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek en wedr. van Johanna Lucretia Heufke Kantelaar; tr. 3e Den Haag (ZH) 20 okt. 19041 Corneille Adrien Vriesendorp, geb. Dordrecht (ZH) 14 nov. 1843,1 oud ontvanger der registratie en domeinen,1 † Arnhem (Gld) 19 aug. 1911,1 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek en wedr. van 1e Sandrine Christine Elisabeth Everts en 2e Ester Jeanne de Man Lapidoth; tr. 4e Den Haag (ZH) 26 april 19211 Gerardus Frederik Franciscus Casparus van der Schroeff, geb. Ommen (Ov) 13 jan. 1857,1 directeur der registratie en domeinen van de provincie Zuid-Holland,1 † Den Haag (ZH) 16 mei 1937,1 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
2. Pauline Jeanne Marie Aalbertsberg, geb. Zegwaard (ZH) 15 mei 1868,1 tr. Almelo (Ov) 28 juli 18921 dr Otto Johannes Risselada, geb. Leeuwarden (Fr) 18 nov. 1848,1 directeur der H.B.S. te Almelo (Ov),1 † Den Haag (ZH) 13 april 1917,1 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek en wedr. van Anna Susanna Methorst.
3. Gerardus Aalbertsberg, geb. Almelo (Ov) 15 dec. 1870,1 organisator en secretaris vreemdelingenverkeer te Lugano (Zwitserland),1 † Lugano (Zwitserland) 31 maart 1904.1
4. Jacoba Maria Aalbertsberg, geb. Almelo (Ov) 21 maart 1873,1 verpleegster te Davos (Zwitserland).1
5. Guillaume Charles Martin, volgt IVj.

IVj. Guillaume Charles Martin Aalbertsberg, geb. Almelo (Ov) 3 juli 1874,1 tr. Soerabaja (Indonesië)1 Jeantine Philippine Helène Breedveldt Boer, geb. Winongan (Indonesië) 17 juni 1876,1 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Eduard Martin Aalbertsberg, geb. Soerabaja (Indonesië) 31 mei 1902,1 † Tosari (Indonesië) 28 mei 1925.1
2. Jeantine Antoinette Aalbertsberg, geb. Malang (Indonesië) 16 jan. 1907,1 röntgenassistente.1
3. Gerard Aalbertsberg, geb. Malang (Indonesië) 17 febr. 1908,1 journalist,1 † Den Haag (ZH) 6 april 1978,1 tr. Magelang (Indonesië) 3 maart 19381 Maria Grillis, geb. Haarlem (NH) 26 okt. 1909.1
4. Sonja Aalbertsberg, geb. Kelosono (Indonesië) 2 dec. 1913.1

Notitie bij de geboorte van Jeantine Philippine Helène: Jeantine werd geboren in een suikerfabriek

IIId. Henri Charles François Louis Aalbersberg, geb. Leiden (ZH) 24 okt. 1845,1 oud officier van gezondheid der 2e klasse,1 arts,1 oud geneesheer te Velp (NB),1 genaecoloog en obstetricus te Den Haag (ZH),1 † Den Haag (ZH) 2 maart 1925,1 tr. Jutphaas (Ut) 29 juli 18691 Maria Carolina Francina Ravesteijn, geb. Jutphaas (Ut) 24 aug. 1844,1 † Den Haag (ZH) 2 febr. 1922,1 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. dr Gerard, volgt IVk.
2. Geertruida Maria Petronella Aalbersberg, geb. Haarlem (NH) 10 juni 1871,1 † Den Haag (ZH) 17 juni 1919,1 tr. Den Haag (ZH) 8 okt. 19001 Herman Karel Hardenberg, geb. Den Haag (ZH) 29 jan. 1874,78 kolonel-commandant van de 7e infanterie brigade te Harderwijk (Gld),1 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
3. Johanna Everdina Elisa Aalbersberg, geb. Haarlem (NH) 23 nov. 1873,1 † Den Haag (ZH) 29 jan. 1900.1

IVk. dr Gerard Aalbersberg, geb. Haarlem (NH) 23 april 1870,1 genaecoloog te Den Haag (ZH) 1906-,1 oud geneesheer te Soerabaja (Indonesië) 1912-1919,1 genaecoloog te Den Haag (ZH) 1920-,1 † Den Haag (ZH) 9 aug. 1934,1 tr. 1e Amsterdam (NH) 19 jan. 19081 Sara Jacomina Christina de Graaf, geb. Haarlem (NH) 24 sept. 1880,1 † Soerabaja (Indonesië) 14 april 1917,1 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek; tr. 2e Voorburg (ZH) 26 april 19281 jkvr Louise Christina Coenen van ’s-Gravesloot, geb. Den Haag (ZH) 24 dec. 1888,78 † ald. 23 dec. 1968,1 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jeanette Maria Aalbersberg, geb. Amsterdam (NH) 6 okt. 1908.1
2. Henri Paul Aalbersberg, geb. Den Haag (ZH) 17 febr. 1910,1 leerling zeevaartschool te Den Burg (Texel),1 schrijver en kantoorbediende postcheques en girodienst,1 † Den Haag (ZH) 24 nov. 1969,1 tr. 1e Den Haag (ZH) 3 okt. 19341 (echtsch. ingeschr. ald. 23 dec. 1935)1 Susanna Albertina de la Rie, geb. Leiden (ZH) 15 mei 1910;1 tr. 2e Den Haag (ZH) 26 febr. 19361 Margaretha Maria Hazebroek, geb. Leiden (ZH) 9 juli 1913.1
3. Johanna Elisabeth Aalbersberg, geb. Soerabaja (Indonesië) 25 juni 1914.1
4. Miesje Geertruida Maria Petronella Aalbersberg, geb. Soerabaja (Indonesië) 28 dec. 1915,1 tr. Penang (Maleisië) 6 juni 19391 (echtsch. ingeschr. Den Haag (ZH) 1948) Joannes Hagers, geb. Den Haag (ZH).
Uit het tweede huwelijk:
5. Zoon.

IIc. Martinus Anthonie Aalbertsberg, geb. Leiden (ZH) 19 maart 1814,1 officier van gezondheid 1830-,1 geneesheer te Willemstad (NB), Vinkeveen (Ut) en Strijen (ZH) 1839-,1 † Strijen (ZH) 20 febr. 1883,1 tr. Willemstad (NB) 20 sept. 18391 Elizabeth Johanna Birkenfeld, geb. Willemstad (NB) 4 febr. 1817,1 † Vinkeveen (Ut) 1 juli 1866,1 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus Leendert Aalbertsberg, geb. Willemstad (NB) 25 maart 1841,1 officier van gezondheid der 2e klasse bij de zeemacht,1 † Curaçao (Nederlandse Antillen) 18 mei 1874.1
2. Frederika Petronella Aalbertsberg, geb. Willemstad (NB) 12 juni 1842,1 † Amsterdam (NH) 10 nov. 1929,1 tr. 1e Vinkeveen (Ut) 30 jan. 18731 dr Anthonie Thomas Winkler, geb. Vianen (Ut) 22 febr. 1819,1 geneesheer te Strijen (ZH),1 † Strijen (ZH) 5 juni 1875,1 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek; tr. 2e Strijen (ZH) 17 nov. 18811 Augustus Wilhelm Mahlstede, geb. Nieuwkoop (ZH) 15 nov. 1827,1 † Amsterdam (NH) 26 jan. 1911,1 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
3. Elisabeth Johanna Aalbertsberg, geb. Vinkeveen (Ut) 28 aug. 1850,1 † Amsterdam (NH) 13 febr. 1884,1 tr. 1e Vinkeveen (Ut) 30 jan. 18731 mr Marten Jan Albert Luinge, geb. Den Haag (ZH) 15 nov. 1832,1 advocaat en procureur,1 † Meerenberg 23 sept. 1879,1 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek; tr. 2e Amsterdam (NH) 10 mei 18831 Petrus Johannes de Wolf, geb. Groningen (GR) 7 juni 1838,1 gezagvoerder ter koopvaardij,1 † Amsterdam (NH) 28 nov. 1892,1 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
4. Maria Cornelia Petronella Aalbertsberg, geb. Vinkeveen (Ut) 30 sept. 1851,1 † Den Haag (ZH) 13 jan. 1943,1 tr. Cornelis de Koningh, geb. Strijen (ZH) 5 aug. 1841,1 notaris te Geertruidenberg (NB) 1882-1898,1 notaris te Voorburg (ZH) 1898-1903,1 † Voorburg (ZH) 9 maart 1903,1 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
5. Petronella Frederica Aalbertsberg, geb. Vinkeveen (Ut) 28 aug. 1853,1 † Cothen (Ut) 27 april 1887,1 tr. Strijen (ZH) 24 sept. 18791 ds Antonie Steehouwer, geb. Strijen (ZH) 27 sept. 1854,1 predikant te Goudriaan (ZH) 1879-1881,1 predikant te Papendrecht (ZH) 1881-1884,1 predikant te Colijnsplaat (Ze) 1884-1886,1 predikant te Cothen (Ut) 1886-1889,1 predikant te Angerlo (Gld) 1889-1891,1 predikant te Rembang (Indonesië) 1891-1894,1 predikant te Tandjong-Pinang (Indonesië) 1894-1895,1 predikant te Poerworedjo (Indonesië) 1895-1899,1 predikant te Heeswijk (NB) 1899-1900,1 predikant te Meester Cornelis (stadsdeel in Batavia, Indonesië) 1900-1905,1 predikant te Poerworedjo (Indonesië) 1905-1908,1 predikant te Eijsden (L) 1908-1914,1 predikant te Meersen 1914-,1na 1914, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
6. Geertruida Adriana Aalbertsberg, geb. Vinkeveen (Ut) 14 jan. 1856,1 † Amsterdam (NH) 27 okt. 1920,1 tr. Nieuwer-Amstel (NH) 15 juli 18861 Peter Antoon Georg Bach, geb. Nijmegen (Gld) 25 juni 1840,1 kapitein plaatselijk adjudant,1 † Amsterdam (NH) 10 jan. 1895,1 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
7. Martina Anthonia Aalbertsberg, geb. Vinkeveen (Ut) 16 dec. 1860,1 † Breda (NB) 11 okt. 1916,1 tr. Nieuwer-Amstel (NH) 19 april 18881 Charles Chivat, geb. Zierikzee (Ze) 12 juli 1853,1 luit kol kwartiermeester,1 † Breda (NB) 27 juli 1917,1 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.

Notitie bij het overlijden van Gerardus Leendert: Hij overleed aan boord van Z.M. stoomschip ’t Loo


Bronnen

4. overlijdensadvertentie Gerardus Aalbersberg Leidsch Dagblad 22-7-1885 via https://leiden.courant.nu/
5. leiden.digitalestamboom.nl
6. gemeentearchief Rotterdam
7. genlias
10. huwelijksakte Hermanus Gerardus Bruis & Pieternella Aalbersberg d.d. 7-8-1902 via https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/personen
11. overlijdensadvertentie Laurens Aalbersberg Leidsch Dagblad 14-12-1915 via https://leiden.courant.nu/
19. overlijdensadvertentie Wilhelmus Federik van den Broek Leidsch Dagblad 31-10-1945, via https://leiden.courant.nu/
20. geboorteadvertentie Willem Frederik Petrus van den Broek Leidsch Dagblad 16-4-1927, via https://leiden.courant.nu/
21. krantenbericht ’EHBO-diploma’s uitgereikt’ Ijmuider Courant 22-1-1959 via https://nha.courant.nu/
22. krantenbericht ’Middenstandsexamens’ Haarlem’s Dagblad 24-7-1952 via https://nha.courant.nu/
23. overlijdensadvertentie Willem Frederik Petrus van den Broek, via https://library.wur.nl/ojs/index.php/bijenhouden/article/viewFile/14733…
29. virtuele studiezaal gemeentearchief Den Haag (Geboorteakte nr. 5035)
32. virtuele studiezaal gemeentearchief Den Haag (Geboorteakte nr. 3522)
34. ’genealogie van het geslacht Aalbertsberg’ door J.W.H Hellendoorn
35. overlijdenskaart
36. Sandrina Fakkel
37. overlijdensakte
38. rouwkaart Johanna Onderstal-Aalbersberg
39. gezinskaart Willem Frederik Aalbertsberg (*1874) https://archief.amsterdam/indexen/persons
40. geboorteakte dochter Maria Aalbertsberg (*1904) https://zoeken.stadsarchiefdelft.nl/zoeken/groep=Personen
41. Huwelijksakte Ferdinand Melchior van Tergouw & Johanna Maria Cornelia Aalbertsberg d.d. 14-11-1923 via https://zoeken.stadsarchiefdelft.nl/zoeken/groep=Personen
42. overlijdensakte via www.wiewaswie.nl
43. huwelijksakte www.wiewaswie.nl
50. overlijdensakte Maria Hendrika Toirkens https://www.bhic.nl/
53. Register Nationale Militie Delft, 1818-1941 https://zoeken.stadsarchiefdelft.nl/zoeken/groep=Personen
55. overlijdensakte https://sgen.schiedam.nl
57. virtuele studiezaal gemeentearchief Den Haag (Geboorteakte nr. 2099)
58. overlijdensadvertentie Willem Frederik Aalbertsberg De Telegraaf 6-3-1978 via www.delpher.nl
61. gezinskaart Hermanus Gerardus Bruis (*1877) https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/archieven
65. gezinskaart Guillaume Burkij (*1906) https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/archieven
69. gezinskaart Johannes van Oijen(*1911) https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/archieven
75. genlias.nl
77. gezinskaart Willem Adrianus Evert Barend Dirk Kraal (*1889), https://haagsgemeentearchief.nl/
78. virtuele studiezaal gemeentearchief Den Haag


Gegenereerd met Aldfaer 6.1 op 27 jan. 2021 15:07:15