Parenteel van Woerkom

I. Andries (Hoensten), geb. Breda omstr. 1650.
Uit zijn relatie met Jelijn Mockij:

II. Jorijs Andriessen van Woerkom, ged. Breda (NB) 31 juli 1678,1 † Schiedam (ZH) 26 febr. 1739,1 tr. 1e Schiedam (ZH) 12 nov. 17011 Jannetje Barents, geb. Schiedam (ZH) 7 febr. 1674,1 † ald. 22 juni 1717;1 tr. 2e Schiedam (ZH) 14 aug. 17181 Neeltje Jacobs Hoffweg, geb. Kethel (ZH) omstr. 1680, † Schiedam (ZH) 4 mei 1754,1 dr. van Jacob Teunisz. en Aetje Leendertse en gesch. echtg. van Pieter Abelse Kooije.
Uit het tweede huwelijk:
1. Andries, volgt III.
2. Neeltje van Woerkom, ged. Schiedam (ZH) 17 juni 1722,1 begr. ald. 18 okt. 1772,1 tr. Schiedam (ZH) 23 juli 19411 Jacob Groenendaal, geb. omstr. 1710,1 ged. Dongen.1

III. Andries van Woerkom, ged. Schiedam (ZH) 20 aug. 1719,1 † ald. 20 aug. 1788,1 tr. Schiedam (ZH) 5 okt. 17401 Jannetje van dijk, ged. Schiedam (ZH) 7 nov. 1714,1 † ald. 21 juli 1780,1 dr. van Maarten Rutten en Annetje Pieterse Maet.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje, volgt IVa.
2. Annetje van Woerkom, geb. 21 okt. 1743, † 5 maart 1813, tr. 7 febr. 1779 Mees Bommelaar, zn. van Paulus en Cornelia Kunst.
3. Jorijntje van Woerkom, geb. 2 sept. 1746, † 30 nov. 1747.
4. Joris, volgt IVb.

IVa. Neeltje van Woerkom, ged. Schiedam (ZH) 16 okt. 1740,1 † ald. 15 maart 1813,1 tr. Schiedam (ZH) 25 juni 17661 Gerardus Bekol, ged. Schiedam (ZH) 17 april 1737,1 schipper, beurtschipper,1 zn. van Johannes Danielse Beckol en Barbara Gorisse Boetters.
Uit dit huwelijk:

Va. Jannetje Bekol, † Schiedam (ZH) 17 mei 1813,2 tr. Schiedam (ZH) 7 okt. 17913 Nicolaas Janszoon Bijloo, ged. Schiedam (ZH) 15 febr. 1767,3 † ald. 30 juli 1838.2
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus, volgt VIa.
2. Pieternelletje Bijloo, geb. Schiedam (ZH) 29 aug. 1795,4 tr. Schiedam (ZH) 31 dec. 18184 Cornelis Gagestein, geb. Schiedam (ZH) 1 jan. 1799,4 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
3. Joannes, volgt VIb.

VIa. Gerardus Bijloo, geb. Schiedam (ZH) 3 jan. 1794,4 korenverschieter,4 koetsier,4 brandersknecht,4 tr. Schiedam (ZH) 10 maart 18194 Catharina Elisabeth Burki, geb. Schiedam (ZH) 8 dec. 1797,4 dr. van Johannes en Anna Elisabeth Hazman.
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas Bijloo, geb. Schiedam (ZH) 24 april 1819.4
2. Elisabeth, volgt VIIa.
3. Nicolaas Bijloo, geb. Schiedam (ZH) 6 jan. 1823,4 tr. Schiedam (ZH) 11 okt. 18544 Adriana van Koesveld, geb. Schiedam (ZH) 26 maart 1830,4 dr. van Jan en Neeltje Stuivenberg.
4. Johannes, volgt VIIb.
5. Jannetje, volgt VIIc.
6. Francina Elisabeth, volgt VIId.
7. Pieter Cornelis Bijloo, geb. Schiedam (ZH) 4 maart 1832.4
8. Catharina Elizabeth, volgt VIIe.

VIIa. Elisabeth Bijloo, geb. Schiedam (ZH) 18 okt. 1821,4 tr. Schiedam (ZH) 15 aug. 18444 Johannes Leendert Smidh, geb. Vlissingen (Ze) 24 april 1817,4 scheepstimmerman,4 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Leendert, volgt VIIIa.
2. Catharina Elisabeth Smidh, geb. Schiedam (ZH) 18 okt. 1847.4
3. Francina Smidh, geb. Schiedam (ZH) 26 nov. 1849,4 tr. Schiedam (ZH) 9 sept. 18964 Johannes van Vliet, geb. Schiedam (ZH) 26 febr. 1861,4 zn. van Pieter en Elisabeth van der Vorm.
4. Gerardus Smidh, geb. Schiedam (ZH) 23 sept. 1851.4

VIIIa. Johannes Leendert Smidh, geb. Schiedam (ZH) 23 juli 1845,4 tr. Schiedam 7 aug. 18674 Hester van den Bos, geb. Schiedam (ZH) 21 juni 1844,4 dr. van Arij en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Leendert Smidh, geb. omstr. 1868, schoenmaker.4
2. Arij Smidh, geb. omstr. 1873, kistenmaker,4 fabrieksarbeider.4
3. Elisabeth Smidh, geb. Schiedam (ZH) 13 jan. 1875,4 tr. Schiedam (ZH) 15 maart 18994 Willem Jongsten, geb. Schiedam (ZH) 19 nov. 1871,4 timmerman,4 zn. van Johannes en Pieternella Cornelia Bubberman.
4. Huibert Smidh, geb. Schiedam (ZH) 21 juni 1878,4 tr. Schiedam (ZH) 4 april 19004 Jannigje Schilperoord, geb. Schiedam (ZH) 9 juli 1881,4 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
5. Catharina Elisabeth Smidh, geb. Schiedam (ZH) 9 nov. 1882,4 tr. Schiedam (ZH) 24 aug. 19054 Kors Schippers, geb. Schiedam (ZH) 31 aug. 1881,4 zn. van Arij en Johanna Jacoba van Oosterhoud.
6. Hester Smidh, geb. Schiedam (ZH) 19 juni 1885,4 tr. Schiedam (ZH) 23 sept. 19094 Jan van Schijndel, geb. Schiedam (ZH) 27 nov. 1883,4 zn. van Jan en Cornelia Kloos.
7. Adrianus Smidh, geb. Schiedam (ZH) 29 juli 1890,4 tr. Schiedam (ZH) 25 juli 19184 Elisabeth van der Graaff, geb. Schiedam (ZH) 26 okt. 1895,4 dr. van Jacobus Theodorus en Petronella Leenders.

VIIb. Johannes Bijloo, geb. Schiedam (ZH) 18 juni 1824,4 scheepstimmerman,4 tr. Schiedam (ZH) 15 aug. 18494 Anna van der Mij, geb. Schiedam (ZH) 1 jan. 1825,4 dr. van Hendrik en Helena Wouterlood.
Uit dit huwelijk:

VIIIb. Petronella Cornelia Bijloo, geb. Schiedam (ZH) 16 febr. 1850,4 tr. Schiedam (ZH) 21 juni 18774 Klaas de Zanger, geb. Capelle aan de IJssel (ZH) 1 febr. 1853,4 kistenmaker,4 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Anna, volgt IXa.
2. Maria, volgt IXb.
3. Clasina de Zanger, geb. Schiedam (ZH) 2 dec. 1883,4 tr. Schiedam (ZH) 20 sept. 19064 Nicolaas Bakker, geb. Schiedam (ZH) 26 sept. 1882,4 machine houtschaver,4 zn. van Franciscus Johannes en Adriana Maria van der Sluis.
4. Catharina Helena de Zanger, geb. Schiedam (ZH) 4 dec. 1886,4 tr. Schiedam (ZH) 15 nov. 19164 Jan Smid, geb. Meppel (Gld) 13 okt. 1887,4 ijzergieter,4 zn. van Bote en N.N. Niet publiek.

IXa. Anna de Zanger, geb. Schiedam (ZH) 9 april 1878,4 tr. Schiedam (ZH) 7 dec. 19044 Marius Daniel Vogt, geb. Schiedam (ZH) 31 mei 1876,4 kraanrijder,4 varensgezel,4 zn. van Wilhelmus en Agatha van Beesten.
Uit dit huwelijk:
Agatha Petronella Vogt, geb. Schiedam (ZH) 28 dec. 1904,4 tr. Schiedam (ZH) 12 nov. 19304 Josephus Anthonius van Rooij, geb. Delft (ZH) 14 sept. 1904,4 aftekenaar,4 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.

IXb. Maria de Zanger, geb. Schiedam (ZH) 17 juli 1879,4 tr. Schiedam (ZH) 14 maart 19014 Johannes Verbruggen, geb. Schiedam (ZH) 24 maart 1878,4 gemeente-arbeider,4 zn. van Simon en Helena van der Sloot.
Uit dit huwelijk:
Simon Verbruggen, geb. Schiedam (ZH) 5 juni 1901,4 koperslager,4 tr. Schiedam (ZH) 3 sept. 19254 Trijntje Hillegonda Oudshoorn, geb. Oegstgeest (ZH) 30 mei 1905,4 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.

VIIc. Jannetje Bijloo, geb. Schiedam (ZH) 2 sept. 1826,4 † ald. 26 maart 1914,5 tr. Schiedam (ZH) 26 juni 18504 Jan Bitter, geb. Schiedam (ZH) 23 juni 1826,4 arbeider,4 havenloods,4 † Schiedam (ZH) 17 mei 1897,5 zn. van Jan en Cornelia Weij.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Bitter, geb. Schiedam (ZH) 13 dec. 1853,4 † ald. 19 dec. 1853.5
2. Cornelia Bitter, geb. Schiedam (ZH) 30 nov. 1854,4 † ald. 24 april 1855.5
3. Catharina Elisabeth Bitter, geb. Schiedam (ZH) 6 juli 1859,5 † ald. 19 nov. 1951.5
4. Johanna Cornelia, volgt VIIIc.
5. Francina Elisabeth Bitter, geb. Schiedam (ZH) 27 okt. 1863,4 tr. Schiedam (ZH) 6 juli 18924 Jan van Schie, geb. Schiedam (ZH) 24 sept. 1862,4 onderwijzer,4 † Rotterdam (ZH) 6 juni 1916,5 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
6. Johannes Bitter, geb. Schiedam (ZH) 17 dec. 1865,5 † ald. 19 jan. 1867.5
7. Johannes Bitter, geb. Schiedam (ZH) 10 jan. 1868,5 onderwijzer,4 † Schiedam (ZH) 23 dec. 1933.5

VIIIc. Johanna Cornelia Bitter, geb. Schiedam (ZH) 29 sept. 1861,4 † ald. 2 mei 1942,5 tr. Schiedam (ZH) 13 april 18874 Adrianus van Wieringen, geb. Schiedam (ZH) 13 juni 1863,6 zalmvisser,4 sluiswachter 1922-,4 † Schiedam (ZH) 12 febr. 1923,5 zn. van Pieter en Catharina Kreuger.
Uit dit huwelijk:
1. Jan van Wieringen, geb. Schiedam (ZH),4 machinetekenaar,4 tr. Schiedam (ZH) 8 maart 19224 Wilhelmina Geertruida Meijer, geb. Schiedam (ZH),4 dr. van Barend Jielis en Maria Johanna van Diggelen.
2. Francina Elisabeth van Wieringen, geb. Schiedam (ZH) 26 april 1894,4 tr. Schiedam (ZH) 18 okt. 19164 Theodorus Casper de Graaf, geb. Schiedam (ZH) 18 aug. 1889,4 timmerman,4 zn. van Theodorus en Petronella Catharina Meijer.

VIId. Francina Elisabeth Bijloo, geb. Schiedam (ZH) 4 sept. 1828,4vÛÛr 29 okt. 1890, tr. Schiedam (ZH) 16 juni 18524 Christiaan Suttorp, geb. Schiedam (ZH) 14 april 1823, scheepsmaker,5vÛÛr 29 okt. 1890, zn. van Jacobus en Johanna Bosselaar.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna, volgt VIIId.
2. Gerardus, volgt VIIIe.

VIIId. Johanna Suttorp, geb. Schiedam (ZH) 24 juni 1853,4na 20 okt. 1922, tr. Schiedam (ZH) 3 sept. 18914 Pieter van Vliet, geb. Schiedam (ZH) 27 febr. 1849,4 havenloods,4na 20 okt. 1922, zn. van Pieter en Elisabeth van der Vorm.
Uit dit huwelijk:
Elisabeth van Vliet, geb. Schiedam (ZH) 26 juli 1894,4 tr. Schiedam (ZH) 20 okt. 19224 Adrianus Gabel, geb. Schiedam (ZH) 13 jan. 1888,4 leraar aan een gymnasium,4 zn. van Jan Jacobus en Elisabeth Christina Pronk.

VIIIe. Gerardus Suttorp, geb. Schiedam (ZH) 30 aug. 1860,4 scheepstimmerman,4 expeditieknecht,4 tr. Schiedam (ZH) 29 okt. 18904 Barendina van Roon, geb. Schiedam (ZH) 22 juni 1861,4 dr. van Dirk en Barendina Snikkers.
Uit dit huwelijk:
Christiaan Suttorp, geb. Schiedam (ZH) 23 jan. 1892,4 kantoorbediende,4 tr. Schiedam (ZH) 8 nov. 19174 Cornelia Theresia Marks, geb. Schiedam (ZH) 19 dec. 1893,4 dr. van Albertus en Johanna Maria Kerdel.

VIIe. Catharina Elizabeth Bijloo, geb. Schiedam (ZH) 2 aug. 1834,4 tr. Schiedam (ZH) 27 juli 18814 Arij van Vliet, geb. Schiedam (ZH) 30 juli 1816,4 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Haar kinderen:
1. Pieter Cornelis, volgt VIIIf.
2. Catharina Elisabeth Bijloo, geb. Schiedam (ZH) 7 juli 1864,4 tr. Schiedam (ZH) 6 nov. 18894 Adrianus den Ouden, geb. Schiedam (ZH) 24 april 1867,4 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.

VIIIf. Pieter Cornelis Bijloo, geb. Schiedam (ZH) 6 sept. 1858,4 schipper,4 koopman,4 tr. Schiedam (ZH) 22 juni 18814 Gaberlina Cornelia Jansson, geb. Oud en Nieuw Mathenesse (ZH) 28 febr. 1863,4 dr. van Nicolaas en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Elisabeth Bijloo, geb. Schiedam (ZH) 1 april 1882,4 tr. Schiedam (ZH) 1 mei 19074 Dirk Kroon, geb. Schiedam (ZH) 11 sept. 1884,4 sleepbootkapitein,4 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
2. Nicolaas Bijloo, geb. Schiedam (ZH) 11 april 1885,4 smid,4 tr. Schiedam (ZH) 14 dec. 19104 Johanna Maria Tombrink, geb. Schiedam (ZH) 31 maart 1891,4 dr. van Hendricus en Elisabeth van Gerven / Henkelman.
3. Elisabeth Bijloo, geb. Schiedam (ZH) 23 mei 1894,4 tr. Schiedam (ZH) 25 nov. 19154 Hendrik Veenstra, geb. Beets (Fr) 9 sept. 1890,4 onderwijzer,4 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
4. Pieter Cornelis Bijloo, geb. Schiedam (ZH) 13 mei 1898,4 tr. Schiedam (ZH) 8 mei 19184 Lammertje van Aperlo, geb. Elburg (Gld) 20 jan. 1898, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.

VIb. Joannes Bijloo, geb. Schiedam (ZH) 26 mei 1807,4 zaakwaarnemer,4 † Schiedam (ZH) 13 juni 1887,7 tr. Schiedam (ZH) 14 aug. 18284 Geertrui Pranger, geb. Schiedam (ZH) 18 febr. 1809,4 † ald. 15 nov. 1846,4 dr. van Hieltje / Machiel en Neeltje Hordijk / Hardijk / Ordijk.
Uit dit huwelijk:
1. Jannetje Bijloo, geb. Schiedam (ZH) 9 april 1829.4
2. Neeltje, volgt VIIf.
3. Nicolaas Bijloo, geb. Schiedam (ZH) 6 mei 1832.4
4. Michiel Bijloo, geb. Schiedam (ZH) 23 febr. 1834.4
5. Jan Bijloo, geb. Schiedam (ZH) 21 febr. 1836.4
6. Dirk Bijloo, geb. Schiedam (ZH) 15 mei 1837.4
7. Jan, volgt VIIg.
8. Johanna Petronella Bijloo, geb. Schiedam (ZH) 21 nov. 1841,4 tr. 1e Schiedam (ZH) 21 nov. 18604 Pieter Kooijman, geb. Schiedam (ZH) 4 juni 1838,4 † ald. 11 febr. 1863,4 zn. van Martinus en Susanna Catharina van den Hoek; tr. 2e Schiedam (ZH) 26 april 18654 Jan van Wieringen, geb. Schiedam (ZH) 19 febr. 1843,4 visser,4 zn. van Jan en Maria Huiberdina van der Most.
9. Christina Bijloo, geb. Schiedam (ZH) 26 aug. 1843.4
10. Geertrui Bijloo, geb. Schiedam (ZH) 15 okt. 1844.4
11. Geertrui Christina Bijloo, geb. Schiedam (ZH) 25 okt. 1845.4

VIIf. Neeltje Bijloo, geb. Schiedam (ZH) 30 aug. 1830,4 † ald. 24 maart 1912,8 tr. Schiedam (ZH) 30 aug. 18544 Dirk Jacob van Doorn, geb. Leidschendam (ZH) 1 juli 1829,4 scheepmaker,4 † Schiedam (ZH) 1 febr. 1908,8 zn. van N.N. Niet publiek en Johanna Ligthelm.
Uit dit huwelijk:
1. Geertrui, volgt VIIIg.
2. Johanna van Doorn, geb. Schiedam (ZH) 20 nov. 1857.4
3. Pieter, volgt VIIIh.
4. Jan van Doorn, geb. omstr. 1862, matroos.4
5. Cornelia van Doorn, geb. Schiedam (ZH) 29 jan. 1867,4 tr. Schiedam (ZH) 20 okt. 18864 George Lodewijk Ruseler, geb. Schiedam (ZH) 16 dec. 1864,4 koperdraaier,4 dr. van Court Hendrik en Cornelia Wilhelmina Ritman.

VIIIg. Geertrui van Doorn, geb. Schiedam (ZH) 12 febr. 1855,4 tr. Schiedam (ZH) 14 juni 18764 Willebrordus Vervoort, geb. Schiedam (ZH) 9 febr. 1856,4 brandersknecht,4 zn. van Nicolaas en Klasina Verbokkem.
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas Vervoort, geb. Schiedam (ZH) 12 okt. 1876,4 tr. Schiedam (ZH) 4 okt. 18994 Jacoba Koenderman, geb. Schiedam (ZH) 26 maart 1877,4 dr. van Leendert en Aagje van den Tempel.
2. Neeltje Vervoort, geb. Schiedam (ZH) 9 juni 1878,4 tr. Schiedam (ZH) 13 juni 19004 Adrianus Rietveld, geb. Oudshoorn (ZH) 29 dec. 1878,4 winkelier,4 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.

VIIIh. Pieter van Doorn, geb. Schiedam (ZH) 12 febr. 1859,4 brandersknecht,4 tapper,4 † Schiedam (ZH) 18 sept. 1911,4 tr. Schiedam (ZH) 9 april 18844 Krina Catharina Nijs, geb. Zierikzee (Ze) 11 okt. 1861,4 dr. van Christiaan en Pieternella Courtens.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Jacob van Doorn, geb. Schiedam (ZH) 25 mei 1884,4 los werkman,4 tr. Schiedam (ZH) 26 jan. 19104 Catharina Jacoba Merten, geb. Schiedam (ZH) 6 juli 1890,4 tapper,4 dr. van Gerardus Johannes Benedictus en Maria Louise van der Meer.
2. Neeltje van Doorn, geb. Schiedam (ZH) 15 dec. 1887,4 tr. Schiedam (ZH) 18 sept. 19074 Jan van Doorn, geb. Geervliet (ZH) 2 mei 1883,4 koopman,4 los werkman,4 zn. van Abraham en Cornelia van den Berg.
3. Pieternella van Doorn, geb. Schiedam (ZH) 12 aug. 1890,4 tr. 1e Schiedam (ZH) 27 mei 19144 Johannes van Asten, geb. Schiedam (ZH) 29 okt. 1887,4 zakkendrager,4 zn. van Johannes en Maria Vaes; tr. 2e Schiedam (ZH) 16 maart 19274 Pieter Sloos, geb. Leiden (ZH) 14 jan. 1888,4 los werkman,4 zn. van Cornelis en N.N. Niet publiek en gesch. echtg. van Catharina van Heijningen.
4. Jan van Doorn, geb. Schiedam (ZH) omstr. 1893,9 opperman,4 tr. Rotterdam (ZH) 11 mei 19219 Johanna Maria Cornelia van der Lee, geb. Rotterdam (ZH) 28 juli 1901,9 dr. van Simon en Johanna Maria Cornelia Pelgrim.
5. Krina Catharina van Doorn, geb. Schiedam (ZH) 5 okt. 1893,4 tr. Schiedam (ZH) 31 dec. 19134 Jacobus van der Meulen, geb. Schiedam (ZH) 18 maart 1893,4 los werkman,4 zn. van Willem en Cornelia van der Velden.
6. Pieter van Doorn, geb. Schiedam (ZH) 26 okt. 1895,4 opperman,4 tr. Schiedam (ZH) 24 dec. 19254 Clasina Maria de Groot, geb. Schiedam (ZH) 15 nov. 1899,4 dr. van Gerardus Wilhelmus en Clasina de Wolf.
7. Christiaan van Doorn, geb. Schiedam (ZH) 3 nov. 1897,4 los werkman,4 tr. Schiedam (ZH) 7 nov. 19184 Elisabeth Willemina de Nijs, geb. Culemborg (Gld) 31 juli 1897,4 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
8. Willebrordus van Doorn, geb. Schiedam (ZH) 9 juli 1900,4 loodgieter,4 tr. Schiedam (ZH) 15 aug. 19234 (echtsch. ingeschr. ald. 17 dec. 1947)4 Wilhelmina de Bruijn, geb. Schiedam (ZH) 29 nov. 1897,4 dr. van Arij en Johanna van Pelt.
9. Adriana Maria van Doorn, geb. Schiedam (ZH) 21 febr. 1904,4 tr. Schiedam (ZH) 21 jan. 19264 Pieter van der Vlies, geb. Schiedam (ZH) 29 maart 1898,4 vleeshouwer,4 zn. van George Johan en Anna van Oosten.
10. Geertruida van Doorn, geb. Schiedam (ZH) 25 sept. 1905,4 tr. Schiedam (ZH) 23 mei 19294 Pleun van Bochove, geb. Schiedam (ZH) 4 sept. 1902,4 constructie bankwerker,4 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.

VIIg. Jan Bijloo, geb. Schiedam (ZH) 11 juli 1839,4 schipper,4 zalmvisser,4 tr. Schiedam (ZH) 15 jan. 18734 Johanna Maria Tulles, geb. Schiedam (ZH) 14 mei 1851,4vÛÛr 20 juli 1922, dr. van Jacobus en Maartje Wijzenbroek.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Bijloo, geb. Schiedam (ZH) 27 dec. 1876,4 ijzerdraaier,4 tr. Schiedam (ZH) 21 juli 19044 Adriana van Wagtendonk, geb. Schiedam (ZH) 22 nov. 1878,4 dr. van Lammert en Maria Huiberdina van der Most.
2. Jacobus Bijloo, geb. Schiedam (ZH) 17 sept. 1879,4 werkman,4 tr. Schiedam (ZH) 21 juli 19094 Apolonia Maria van Kampen, geb. Schiedam (ZH) 18 maart 1886,4 dr. van Pieter Gerrit en Jacoba Johanna Krullaars.
3. Geertrui, volgt VIIIi.
4. Johan Bijloo, geb. Schiedam (ZH) omstr. 1885,9 metaaldraaier,4 tr. Rotterdam (ZH) 29 april 19089 Cornelia Maria Johanna van Waasdijk, geb. Rotterdam (ZH) 31 mei 1879,9 dr. van Adrianus en Maria Wijngaard.
5. Marius Bijloo, geb. Schiedam (ZH) 17 aug. 1886,4 bankwerker,4 tr. Schiedam (ZH) 17 mei 19114 Neeltje Schoel, geb. Schiedam (ZH) 21 juni 1892,4 dr. van Bastiaan en N.N. Niet publiek.
6. Andries Bijloo, geb. Schiedam (ZH) 6 febr. 1892,4 los werkman,4 schipper,4 tr. Schiedam (ZH) 4 okt. 19174 Maria Kornelia Vermeulen, geb. Rotterdam (ZH) 3 mei 1894,4 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.

VIIIi. Geertrui Bijloo, geb. Schiedam (ZH) 12 aug. 1882,4 tr. 1e Schiedam (ZH) 15 nov. 19064 Wouter Kooij, geb. Ridderkerk (ZH) 8 aug. 1885,4 ijzerwerker,4vÛÛr 20 juli 1922, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek; tr. 2e Schiedam (ZH) 20 juli 19224 Bernardus Maria van Duikeren, geb. Schiedam (ZH) 25 mei 1878,4 kraandrijver,4 zn. van Theodorus en Petronella Maria Leenders en wedr. van Johanna Petronella Stolk.
Uit het eerste huwelijk:
1. Gerard Kooij, geb. Schiedam (ZH) 23 juli 1903,4 Electricien,4 nachttelefonist,4 tr. Schiedam (ZH) 5 nov. 19244 Johanna Cornelia van den Bout, geb. Schiedam (ZH) 3 juli 1905,4 dr. van Hendrik en Elisabeth Dinkelaar.
2. Pietertje Cornelia Kooij, geb. Schiedam (ZH) 3 febr. 1907,4 tr. Schiedam (ZH) 14 dec. 19274 Johannes van den Bout, geb. Schiedam (ZH) 5 juni 1907,4 machine bankwerker,4 zn. van Hendrik en Elisabeth Dinkelaar.
3. Johanna Maria Kooij, geb. Ijsselmonde (ZH) 25 juli 1908,4 tr. Schiedam (ZH) 18 dec. 19294 Wouter van der Wilt, geb. Schiedam (ZH) 4 dec. 1907,4 aanhouder op een scheepswerf,4 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.

IVb. Joris van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 24 nov. 1748, † 4 maart 1804, tr. 6 okt. 1776 Maartje Blok, dr. van Ary en Jannetje Ruyter.
Uit dit huwelijk:
1. Andries, volgt Vb.
2. Jannetje, volgt Vc.
3. Jan, volgt Vd.
4. Adriana van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 6 aug. 1783, tr. Amersfoort (U) 2 nov. 183110 Philippus Heuveling, geb. Amersfoort (U) omstr. 1775,10 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
5. Neeltje van Woerkom, geb. 25 nov. 1787, † 23 juni 1789.
6. Ary van Woerkom, geb. 6 dec. 1789, † 22 april 1869, tr. 1e Pieternella de Hoogt, † 29 juni 1835; tr. 2e 11 mei 1837 Cornelia v.d. Velden, geb. 10 nov. 1803.

Vb. Andries van Woerkom, ged. Schiedam (ZH) 24 nov. 1776,11 timmermansknecht 1841-,12 stadsklokkenluider 1843-,4 † Schiedam (ZH) 4 juni 1850,13 tr. Schiedam (ZH) 25 juni 179714 Doortje/Theodora Roskam, geb. Vlaardingen (ZH) 22 okt. 1775,15 † Schiedam (ZH) 2 juni 1840,13 dr. van Dirk Roskamp.
Uit dit huwelijk:
1. Joris, volgt VIc.
2. Dirk, volgt VId.
3. Maartje, volgt VIe.
4. Andries, volgt VIf.
5. Doortje, volgt VIg.
6. Adrianus, volgt VIh.

VIc. Joris van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 23 april 1799,4 † Veenhuizen (Dr.) 25 febr. 1837,13 tr. 1e Schiedam (ZH) 9 juni 182216 Christina van der Heide, geb. Schiedam (ZH) 12 juli 1801,4 † ald. 26 maart 1832,13 dr. van Pieter en Maria van Neck; tr. 2e Schiedam (ZH) 13 dec. 183216 Maartje van Nimweege, geb. Schiedam (ZH) 14 maart 1804,17 † ald. 5 dec. 1872,13 dr. van Arie van Nimwege en Cornelia Lindeman; zij hertr. Kethel (ZH) 19 okt. 184316 Mephiboseth Pak.
Uit het eerste huwelijk:
1. Doortje, volgt VIIh.
2. Pieter van Woerekom, geb. Schiedam (ZH) 2 dec. 1823,18 † ald. 4 maart 1824.13
3. Andries, volgt VIIi.
4. Maria van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 2 juni 1826,18 † ald. 19 aug. 1826.13
Uit het tweede huwelijk:
5. Johannes Hendrikus, volgt VIIj.

Notitie bij het overlijden van Joris: Blijkt uit extract bij huwelijk zoon Johannes Hendrikus

VIIh. Doortje van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 10 nov. 1822,18 † ald. 17 dec. 1901,13 tr. Schiedam (ZH) 12 dec. 184416 Kord Heinrich Hormann, geb. Klein-Fˆrde (Dld) 19 sept. 1817,19 † Schiedam (ZH) 1 april 1879,13 zn. van Johann Dietrich en Anne Marie Hedwig geboren Willenberg.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Hormann, geb. Schiedam (ZH) 24 nov. 1844,18 † ald. 15 juni 1846.13
2. Johan Diderik Hormann, geb. Schiedam (ZH) 10 febr. 1846,18 † ald. 26 maart 1846.13
3. Maria Christina Hormann, geb. Schiedam (ZH) 2 nov. 1847,18 † ald. 16 maart 1930,13 tr. Schiedam (ZH) 28 mei 18794 Jacob Zwalje, geb. Schiedam (ZH) 6 april 1839,18 gasfitter,4 † Schiedam (ZH) 31 maart 1917,13 zn. van Hendrik en Jaapje Oranje en wedr. van Elizabeth Trijntje Seger.
4. Maria, volgt VIIIj.
5. Gerrit Hendrik, volgt VIIIk.
6. Johan Diederich Hormann, geb. Schiedam (ZH) 22 jan. 1853,18 † ald. 31 maart 1902.13
7. Cornelis Hormann, geb. Schiedam (ZH) 14 okt. 1854,18 † ald. 9 mei 1861.13
8. Kord Hendrik Hormann, geb. Schiedam (ZH) 17 mei 1856,18 † ald. 9 okt. 1856.13
9. Theodora Hormann, geb. Oud en Nieuw Mathenesse (ZH) 9 jan. 1858,18 † Schiedam (ZH) 26 sept. 1859.13
10. Johanna Dorothea Hormann, geb. Schiedam (ZH) 20 febr. 1861,18 † ald. 23 juni 1861.13
11. Conrad Heinrich Hormann, geb. Schiedam (ZH) 12 jan. 1863,18 † ald. 2 maart 1863.13
12. Cornelis, volgt VIII-l.

VIIIj. Maria Hormann, geb. Schiedam (ZH) 11 okt. 1849,18 † Rotterdam (ZH) 18 maart 1914,20 tr. Schiedam (ZH) 27 nov. 187216 Huibrecht de Goederen, geb. Schiedam (ZH) 22 aug. 1847,18 schoenmaker,4 † Rotterdam (ZH) 1 nov. 1919,21 zn. van Arij en Elisabeth Cornelia van der Laan.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Cornelia, volgt IXc.
2. NN de Goederen, levenloze zoon, geb..13
3. Coenraad Hendrik de Goederen, geb. Schiedam (ZH) 23 aug. 1878,18 † ald. 12 nov. 1879.13
4. Coenraad Hendrik, volgt IXd.
5. Arij de Goederen, geb. Schiedam (ZH) 14 juli 1883,18 † ald. 16 juli 1883.13
6. Arij Theodoor de Goederen, geb. Schiedam (ZH) 18 sept. 1884,18 † ald. 13 juni 1885.13
7. Theodora Maria de Goederen, geb. Schiedam (ZH) 7 okt. 1886.18

IXc. Elisabeth Cornelia de Goederen, geb. Schiedam (ZH) 7 nov. 1873,4 † Koudekerke (Ze) 19 nov. 1951,22 tr. Schiedam (ZH) 5 mei 18984 Jacobus Lenselink, geb. Middelburg (Ze) 22 febr. 1867,4 schilder,23 † Middelburg (Ze) 20 juni 1939,22 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Maria, volgt Xa.
2. Huibrecht Lenselink, geb. Middelburg (Ze) 31 mei 1901,22 † Vlissingen (Ze) 3 nov. 1976,24 tr. Middelburg (Ze) 21 maart 192922 Cornelia Clasina van Prooijen, geb. Middelburg (Ze) 5 nov. 1904,22 † Vlissingen (Ze) 27 febr. 1989.24
3. Jan Simon Lenselink, geb. Middelburg (Ze) 13 aug. 1906,22 † Halsteren (NB) 1 nov. 1988,24 tr. Elly Kruijsse, geb. Rotterdam (ZH) 2 mei 1931,24 † Bergen op zoom (NB) 24 mei 1989.24

Xa. Maria Lenselink, geb. Middelburg (Ze) 27 febr. 1900,22 † Vlissingen (Ze) 29 juli 1995,24 tr. Grijpskerke (Ze) 13 maart 193122 Antheunis Kerkhove, geb. Meliskerke (Ze) 26 sept. 1899,22 venter,25 † Vlissingen (Ze) 29 aug. 1990,24 wedr. van Kornelia de Rijke.
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Dochter.
3. Dochter.
4. Dochter.

IXd. Coenraad Hendrik de Goederen, geb. Schiedam (ZH) 9 dec. 1881,18 † Rotterdam (ZH) 10 juli 1964,26 begr. Rockanje (ZH) 14 juli 1964,26 tr. 1e Schiedam (ZH) 6 dec. 190616 Maria de Ronde, geb. Schiedam (ZH) 11 febr. 1873,18 † Rotterdam (ZH) 20 juli 1937,27 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek; tr. 2e Rotterdam (ZH) 21 sept. 193828 Maria van der Burg, geb. Amsterdam (NH) 11 aug. 1886,26 † Rotterdam (ZH) 3 jan. 1962.29
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Neeltje de Goederen, geb. Rotterdam (ZH) 10 febr. 1908,30 † ald. 13 febr. 1957,31 tr. Rotterdam (ZH) 24 aug. 193232 Arie Bussing, geb. Strijen (ZH) 25 aug. 1904.26
2. Neeltje Christiana Francina de Goederen, geb. Rotterdam 3 juli 1909,33 † Westvoorne (ZH) 1 febr. 1994,34 tr. Jacobus Segaar, geb. Leiden (ZH) 9 april 1905,35 † Rockanje (ZH) 19 okt. 1960.36
3. Huibrechta de Goederen, geb. Rotterdam (ZH) 27 mei 1911.37
4. Christiaan Frans de Goederen, geb. Rotterdam (ZH) 6 jan. 1914,38 † ald. 3 jan. 1962.26

VIIIk. Gerrit Hendrik Hormann, geb. Schiedam (ZH) 3 jan. 1851,18 † Rotterdam (ZH) 28 maart 1932,39 tr. 1e Schiedam (ZH) 29 mei 187816 Geertje Bos, geb. Schiedam (ZH) 15 jan. 1857,18 † ald. 25 april 1885;13 tr. 2e Schiedam (ZH) 20 okt. 188716 Lena van Berkel, geb. Pijnacker (ZH) 25 juli 1858,4 † Rotterdam (ZH) 28 maart 1938.40
Uit het eerste huwelijk:
1. Coenraad Hendrik, volgt IXe.
2. Pieter Hormann, geb. Schiedam (ZH) 15 febr. 1882,18 † ald. 28 okt. 1882.13
Uit het tweede huwelijk:
3. Gerrit Hendrik Hormann, geb. Schiedam (ZH) 19 dec. 1888,18 † ald. 17 juni 1889.13
4. Maria, volgt IXf.
5. Theodora, volgt IXg.
6. Arend Hormann, geb. Schiedam (ZH) 21 juli 1893,18 † ald. 2 aug. 1896.13
7. Lena, volgt IXh.
8. Gerrit Hendrik, volgt IXi.

IXe. Coenraad Hendrik Hormann, geb. Schiedam (ZH) 25 febr. 1880,18 † Rotterdam (ZH) 22 okt. 1918,41 tr. Schiedam (ZH) 18 mei 191116 Jobje van der Maarel, geb. De Lier (ZH) 21 maart 1881,42 † Rotterdam (ZH) 22 jan. 1960.43
Uit dit huwelijk:
Gerrit Hendrik Hormann, geb. Rotterdam (ZH) 21 mei 1914.44

IXf. Maria Hormann, geb. Schiedam (ZH) 29 mei 1890,4 tr. Den Haag (ZH) 3 jan. 191345 (echtsch. ingeschr. ald. 15 april 1931)46 Arie Jacobus Pronk, geb. Den Haag (ZH) 23 april 1888.47
Uit dit huwelijk:
1. Arie Jacobus Pronk, geb. Den Haag (ZH) 8 juli 1913.
2. Zoon.

IXg. Theodora Hormann, geb. Schiedam (ZH) 5 dec. 1891,18 verpleegster.48
Haar zoon:
Zoon.

IXh. Lena Hormann, geb. Schiedam (ZH) 9 febr. 1895,18 kinderjuf -1923,4911 okt. 1992,50 tr. Rotterdam (ZH) 12 dec. 192351 Adriaan Kool, geb. Alblasserdam (ZH) 24 april 1896,52 tijdschrijver bij Wilton,5226 febr. 1945.50
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, volgt Xb.
2. Zoon, volgt Xc.
3. Dochter, volgt Xd.
4. Zoon, volgt Xe.

Xb. Pieter Kool, geb. Rotterdam (ZH) 7 dec. 1924,5230 maart 1995.53
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Dochter, volgt XIa.
2. Zoon, volgt XIb.
3. Zoon, volgt XIc.

XIa. N.N. Niet publiek.
Uit haar relatie met N.N. Niet publiek:
1. Dochter.
2. Zoon.
3. Zoon.

XIb. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Zoon.
3. Dochter.
4. Dochter.

XIc. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Zoon.
3. Zoon.
4. Dochter.

Xc. N.N. Niet publiek.
Zijn kinderen:
1. Dochter.
2. Dochter.

Xd. N.N. Niet publiek.
Haar kinderen:
1. Zoon.
2. Dochter.
3. Dochter.
4. Zoon.

Xe. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Dochter, volgt XId.
2. Zoon, volgt XIe.

XId. N.N. Niet publiek.
Uit haar relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Zoon.
3. Zoon.

XIe. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
Zoon.

IXi. Gerrit Hendrik Hormann, geb. Schiedam (ZH) 17 mei 1896,18 tr. Rotterdam (ZH) 20 juni 192354 Catharina Elizabeth Noordzij, geb. Rotterdam (ZH) 10 maart 1901.55
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Theodoor Hormann, geb. Rotterdam (ZH) 7 jan. 1929,56 † ald. 23 jan. 1929.57
3. Dochter.
4. Gerhard Hendrik Hormann, geb. Rotterdam (ZH) 26 juni 1935,5615 juni 1969,58 begr. Spijkenisse (ZH).
5. NN Hormann, levenloze dochter, geb..59

VIII-l. Cornelis Hormann, geb. Schiedam (ZH) 24 mei 1865,18 † ald. 19 juli 1901,13 tr. Schiedam (ZH) 18 okt. 189360 Trijntje van der Sloot, geb. Schiedam (ZH) 20 aug. 1864,18 † ald. 9 okt. 1934.13
Uit dit huwelijk:

IXj. Coenraad Hendrik Hormann, geb. Schiedam (ZH) 21 juli 1900,18 † ald. 12 maart 1961,13 tr. 1e Schiedam (ZH) 16 mei 192816 Cornelia Gerarda Graven, geb. Amsterdam (NH) 11 maart 1902,61 † Schiedam (ZH) 25 april 1929;13 tr. 2e Schiedam (ZH) 15 april 193116 Paulina Verhoeven, geb. Schiedam (ZH) 6 mei 1909.18
Uit het eerste huwelijk:
NN Hormann, levenloze zoon, geb..13

VIIi. Andries van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 23 maart 1825,18 kuipersknecht,4 † Arkel (ZH) 23 febr. 1905,13 tr. Schiedam (ZH) 6 april 184916 Maria Drektraan, geb. Schiedam (ZH) 25 febr. 1829,18vÛÛr 1905, dr. van Dirk en Anna van der Hoek.
Uit dit huwelijk:
1. Joris van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 15 febr. 1850,18 † ald. 27 mei 1850.13
2. Anna van Woerkom, geb. Oud en Nieuw Mathenesse (ZH) 2 juni 1851,18 † ald. 30 juni 1855.13
3. Andries van Woerkom, geb. Oud en Nieuw Mathenesse (ZH) 24 okt. 1853,18 † ald. 19 juli 1855.13
4. Maria, volgt VIIIm.
5. Anna, volgt VIIIn.
6. Christina van Woerkom, geb. Oud en Nieuw Mathenesse (ZH) 19 jan. 1860,18 † Schiedam (ZH) 19 juli 1949,13 tr. Rijswijk (ZH) 28 juni 189962 Gerard Anne Hassley, geb. Lunteren (ZH) 21 dec. 1855,63 † Den Haag (ZH) 17 okt. 1933.64
7. Esther, volgt VIIIo.
8. Andries, volgt VIIIp.
9. Dirk, volgt VIIIq.
10. Joris, volgt VIIIr.
11. Abraham, volgt VIIIs.
12. Johannes van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 11 sept. 1874,18 † ald. 1 jan. 1875.13

VIIIm. Maria van Woerkom, geb. Oud en Nieuw Mathenesse (ZH) 13 okt. 1856,18 † Schiedam (ZH) 22 maart 1937,13 tr. Schiedam (ZH) 22 mei 187816 Adrianus van der Kraan, geb. Oud en Nieuw Mathenesse (ZH) 6 febr. 1853,18 † Katwijk (ZH) 21 nov. 1917.65
Uit dit huwelijk:

IXk. Hendrik van der Kraan, geb. Schiedam (ZH) 9 nov. 1878,18 † Rijswijk (ZH) 25 maart 1953,62 tr. Den Haag (ZH) 7 febr. 190666 Apolonia Johanna Biever, geb. Scheveningen (ZH) 18 dec. 1882,67 † Rijswijk (ZH) 23 nov. 1973.68
Uit dit huwelijk:
1. Maria van der Kraan, geb. Den Haag (ZH) 7 aug. 1906,69 tr. Katwijk (ZH) 15 april 192570 Willem Marinus Remeeus, geb. Zwijndrecht (ZH) 18 aug. 1901.70
2. Trinette van der Kraan, geb. Den Haag (ZH) 23 juli 1907,67 tr. Den Haag (ZH) 20 juli 193271 Engelbert Lodewijk Musquetier, geb. Den Haag (ZH) omstr. 1905.
3. Apolonia Johanna van der Kraan, geb. Den Haag (ZH) 26 dec. 1908.67
4. Adrianus van der Kraan, geb. Den Haag (ZH) 1 maart 1910,67 tr. Den Haag (ZH) 16 mei 193472 Antje van der Male, geb. Nieuw Vosmeer omstr. 1908.
5. Hendrik van der Kraan, geb. Den Haag (ZH) 19 juli 1911.67
6. Arie van der Kraan, geb. Den Haag (ZH) 23 dec. 1913.67
7. Eduard George van der Kraan, geb. Den Haag (ZH) 20 mei 1916.67
8. Dochter.
9. Abraham van der Kraan, geb. Den Haag (ZH) 5 febr. 1926,67 † Katwijk (ZH) 7 okt. 2012.73

VIIIn. Anna van Woerkom, geb. Oud en Nieuw Mathenesse (ZH) 6 okt. 1858,18 † Barmen (Dld) 24 aug. 1931,74 tr. Schiedam (ZH) 13 mei 188516 Johannis Albertus van der Bent, geb. Kethel en Spaland (ZH) 27 mei 1852,18 stationschef.75
Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt IX-l.
2. Maria, volgt IXm.
3. Sara Anthonia van der Bent, geb. Schiedam (ZH) 27 dec. 1889.18
4. Andries, volgt IXn.
5. Wilhelmus, volgt IXo.
6. Christina van der Bent, geb. Woudenberg (Ut) 26 april 1895,76 † Echteld (Gld) 19 maart 1899.77
7. Wilhelmina Immelina, volgt IXp.
8. Hendrik van der Bent, geb. Echteld (Gld) 21 mei 1898.63
9. NN van der Bent, levenloze zoon, geb..77
10. NN van der Bent, levenloze zoon, geb..77
11. Anna Christina van der Bent, geb. Arkel (ZH) 26 maart 1901,781 dec. 1987.78
12. Johannis Albertus van der Bent, geb. Arkel (ZH) 21 juni 1902,79 tr. Schiedam (ZH) 13 maart 193016 Sophia Vermeulen, geb. Schiedam (ZH) 17 febr. 1906,60 dr. van Cornelis en Jacomijntje Golhol.

IX-l. Jan van der Bent, geb. Schiedam (ZH) 6 maart 1886,18 † Hilversum (NH) 23 dec. 1961,80 tr. Amsterdam (NH) 16 juni 191081 Geertruida Fritzsche, geb. Amsterdam (NH) 24 juni 1886,8218 mei 1972.82
Uit dit huwelijk:
1. Johannis Albertus van der Bent, geb. Amsterdam (NH) 29 april 1911.83
2. Carel Hendrik, volgt Xf.
3. Anna van der Bent, geb. omstr. 1915,84na 2005.85
4. Alida, volgt Xg.

Xf. Carel Hendrik van der Bent, geb. Amsterdam (NH) 2 okt. 1912,86 † ald. 27 febr. 2005,87 tr.84 Henny Alberta Abrahamsen, geb. Porsgrunn (Noorwegen) 7 juni 1920,88 † Amstelveen (NH) 18 aug. 1994.88
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Zoon, volgt XIf.
3. Zoon.

XIf. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
Zoon.

Xg. Alida van der Bent, geb. Hilversum (NH) 4 okt. 1919,89 † Haren (Gr) 24 febr. 2005,90 tr. Hilversum (NH) 1 nov. 195091 Gerrit Anton van Osnabrugge, geb. Utrecht (Ut) 11 juli 1920,921989.90
Uit dit huwelijk:
1. Dochter, volgt XIg.
2. Zoon, volgt XIh.
3. Annelies van Osnabrugge, geb. na 1954, †.93

XIg. N.N. Niet publiek.
Haar kinderen:
1. Zoon.
2. Dochter.

XIh. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Dochter.

IXm. Maria van der Bent, geb. Schiedam (ZH) 7 juni 1888,18 tr. Katwijk (ZH) 9 april 191494 Karl Wilhelm Halstenbach, geb. Langerfeld, Wuppertal, NW (Dld) omstr. 1887,95 † Barmen, Wuppertal, NW (Dld) 12 sept. 1953.96
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Dochter.
3. Dochter.
4. Zoon.
5. Zoon.

IXn. Andries van der Bent, geb. Voorst (Gld) 22 maart 1892,97 † East Stroudsburg (VS) 26 mei 1986,98 tr.99 Elizabeth Ruth Schumacher, geb. Dusseldorf (Dld) omstr. 1900,100 † Palmer Township (VS) 21 aug. 1986.100
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Zoon.
3. Zoon.
4. Dochter.

IXo. Wilhelmus van der Bent, geb. Woudenberg (Ut) 10 febr. 1894,101 tr.99 Josephine Margarete Ida B¸hnemann, geb. 8 dec. 1895,10211 juni 1974.102
Uit dit huwelijk:
Zoon.

IXp. Wilhelmina Immelina van der Bent, geb. Woudenberg (Ut) 11 okt. 1896,76 † Eibergen (Gld) 16 jan. 1987,103 tr. Katwijk (ZH) 15 nov. 1922103 Willem Berg, geb. Sappemeer (Gr) 4 april 1888,104 † Zwolle (Ov) 9 aug. 1970.104
Uit dit huwelijk:
Wilhelmus Berg, geb. Hardenberg (Ov) 15 juli 1925,105 † Hoogeveen (Dr) 19 nov. 1943.105

VIIIo. Esther van Woerkom, geb. Oud en Nieuw Mathenesse (ZH) 29 okt. 1861,18 † Schiedam (ZH) 7 dec. 1945,13 tr. 1e Schiedam (ZH) 17 mei 188216 (echtsch. ingeschr. ald. 12 febr. 1897)106 Jacob Kerkhof, geb. Vlaardingen (ZH) 3 febr. 1858,107 zn. van Maarten en Neeltje Weerheim; hij hertr. Rotterdam (ZH) 9 dec. 1897108 Geertruida Antonia Spruit; tr. 2e Den Haag (ZH) 4 aug. 1897109 Abraham Breetvelt, geb. Schiedam (ZH) 18 jan. 1876,18 † ald. 12 juni 1956.13
Uit het eerste huwelijk:
1. Neeltje, volgt IXq.
2. Maria, volgt IXr.
Uit het tweede huwelijk:
3. Abraham, volgt IXs.
4. Christiaan Gerard Anne Breetvelt, geb. Den Haag (ZH) 10 sept. 1900.110

IXq. Neeltje Kerkhof, geb. Schiedam (ZH) 3 jan. 1884,18 tr. Rotterdam (ZH) 27 dec. 1905111 (echtsch. ingeschr. ald. 10 juli 1930)112 Huibert Dirk Schouten, geb. ’s Gravendeel (ZH) omstr. 1881, Hoofd der Hollandsch Inlandse School der Semarang Cheribon Stoomtram.113
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Dochter.
3. Adriaan Huibert Dirk Schouten, geb. omstr. 1914, ass. Reclasseeringsambtenaar,114 † Den Haag (ZH) 28 mei 1941.114

IXr. Maria Kerkhof, geb. Schiedam (ZH) 6 mei 1886,18 † ald. 25 april 1958,13 tr. 1e Rotterdam (ZH) 20 nov. 1907115 Willem Hendrik van Pelt, geb. Amsterdam (NH) 29 okt. 1882,116 meubeltransporteur,117 † Bennebroek (NH) 18 mei 1938;118 tr. 2e Rotterdam (ZH) 13 sept. 1939119 Otto van der Vlies, geb. Schiedam (ZH) 21 aug. 1872,18 † ald. 1 maart 1959,13 wedr. van Christina Klomp.
Uit het eerste huwelijk:
1. Pieter Gerrit, volgt Xh.
2. Esther van Pelt, geb. Rotterdam (ZH) 16 mei 1910,120 tr. Rotterdam (ZH) 18 april 1934121 Jacob Buitenhuis, geb. Rotterdam (ZH) 12 sept. 1911.122
3. Otto Marie van Pelt, geb. Rotterdam (ZH) 19 aug. 1915,119 † Los Angeles, CaliforniÎ (VS) 12 dec. 1994.123
4. Dochter.

Xh. Pieter Gerrit van Pelt, geb. Rotterdam (ZH) 1 sept. 1908,124 † Pijnacker (ZH) 11 mei 1940,13 tr. Schiedam (ZH) 14 okt. 193116 Maartje Gille, geb. Schiedam (ZH) 4 maart 1907.18
Uit dit huwelijk:
1. Marie van Pelt, geb. Schiedam (ZH) omstr. 1933, † ald. 25 jan. 1956.13
2. Zoon.

Notitie bij het overlijden van Pieter Gerrit: Overlijdensakte betreffende het overlijden van krijgslieden

IXs. Abraham Breetvelt, geb. Den Haag (ZH) 17 maart 1898,125 tr. Rotterdam (ZH) 11 juli 1923126 Elizabeth Clazina van de Nieuwegiessen, geb. Rotterdam (ZH) 23 mei 1900.127
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Dochter.
3. Zoon.

VIIIp. Andries van Woerkom, geb. Oud en Nieuw Mathenesse (ZH) 5 nov. 1863,18 † Den Haag (ZH) 17 maart 1951,128 tr. Den Haag (ZH) 16 nov. 1898129 Petronella Hoogendam, geb. Den Haag (ZH) 19 juni 1869, † ald. 25 jan. 1937.
Uit dit huwelijk:
1. AndrÈ, volgt IXt.
2. Elisabeth Wilhelmina van Woerkom, geb. Den Haag (ZH) 22 dec. 1900,13021 aug. 1985.131
3. Johannes Jacobus van Woerkom, geb. Den Haag (ZH) 9 juni 1902.132 [Palembang (IndonesiÎ)]133
4. Maria Elisabeth van Woerkom, geb. Den Haag (ZH) 29 juni 1903.134
5. Jacob van Woerkom, geb. Den Haag (ZH) 12 febr. 1908,135 KNIL-militair.136 [Medan (IndonesiÎ)]133
6. W. van Woerkom, geb. Den Haag (ZH) 26 maart 1910.137

IXt. AndrÈ van Woerkom, geb. Den Haag (ZH) 21 nov. 1899,138 tr. Den Haag (ZH) 5 sept. 1930139 Elizabeth Adammina Oberg, geb. Den Haag (ZH) 23 febr. 1901.
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Dochter.

VIIIq. Dirk van Woerkom, geb. Oud en Nieuw Mathenesse (ZH) 2 sept. 1866,18 † Den Haag (ZH) 22 maart 1912,140 tr. Schiedam (ZH) 26 maart 189116 Wilhelmina Immelina Kloos, geb. Schiedam (ZH) 9 jan. 1865,18 † Den Haag (ZH) 21 juni 1937.141
Uit dit huwelijk:
1. Andries, volgt IXu.
2. Dirk van Woerkom, geb. Rotterdam (ZH) 24 mei 1893.142
3. Johan van Woerkom, geb. Rotterdam (ZH) 15 sept. 1895,143 † ald. 13 febr. 1896.144

IXu. Andries van Woerkom, geb. Rotterdam (ZH) 5 sept. 1891,145 † Zandvoort (NH) 12 febr. 1975,146 tr. Den Haag (ZH) 25 mei 1920147 Helena Gerdina van Viersen, geb. Den Haag (ZH) 15 maart 1890.148
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Dochter.

VIIIr. Joris van Woerekom, geb. Schiedam (ZH) 29 mei 1869,18 † Velsen (NH) 16 dec. 1941,149 tr. 1e Harlingen (Fr.) 27 dec. 1894150 (echtsch. ingeschr. Den Haag (ZH) 23 maart 1903)150 Antje de Ruiter, geb. Harlingen (Fr.) 3 maart 1871,151 † ald. 30 juli 1939;152 tr. 2e Den Haag (ZH) 1 juli 1903153 Lucia de Wit, geb. Velsen (NH) 20 mei 1878,154 † Den Haag (ZH) 22 sept. 1947.155
Uit het tweede huwelijk:
1. Andries van Woerekom, geb. Den Haag (ZH) 1 sept. 1903,156 † Leiderdorp (ZH) 16 mei 1989,157 tr. Den Haag (ZH) 6 juli 1932158 Gerbrandina Neeltje Snel, geb. Den Haag (ZH) 24 juli 1904, † Leidschendam (ZH) 8 febr. 1983.159
2. Aafke, volgt IXv.
3. Abraham van Woerekom, geb. Amsterdam (NH) 6 dec. 1906,16016 dec. 1969, tr.161 Elisabeth Kranenburg, geb. 1 okt. 1905, † 30 maart 1996.
4. ? van Woerekom, geb. Amsterdam (NH) 19 juni 1909.162
5. Pieter van Woerekom, geb. Velsen (NH) 12 nov. 1911.163

IXv. Aafke van Woerekom, geb. Den Haag (ZH) 13 dec. 1904,164 † Almelo (Ov) 19 mei 1978,164 tr. 1e Velsen (NH) 15 jan. 193181 (echtsch. uitgespr. Rotterdam (ZH) 20 juli 1932)81 Jan Kijne, geb. Vlaardingen (ZH) 4 jan. 1895;165 tr. 2e Oostmahorn (Fr.) 9 april 1935164 Sietse van der Meulen, geb. Harlingen (Fr.) 2 jan. 1905.166
Uit het tweede huwelijk:
1. Dochter.
2. Dochter.

VIIIs. Abraham van Woerekom, geb. Schiedam (ZH) 9 dec. 1871,18 broodbakker,75 † Schiedam (ZH) 27 jan. 1952,167 tr. Schiedam (ZH) 30 april 189616 Magdalena Feteris, geb. Schiedam (ZH) 10 maart 1873,18 † ald. 3 juli 1969,168 dr. van Jan en Wilhelmina Kegel.
Uit dit huwelijk:
1. Maria van Woerekom, geb. Schiedam (ZH) 29 mei 1897,18 † ald. 10 april 1992.169
2. Wilhelmina, volgt IXw.
3. Anna van Woerekom, geb. Schiedam (ZH) 13 juli 1900.18
4. Neeltje van Woerekom, geb. Schiedam (ZH) 4 febr. 1902,181 dec. 1992.170
5. Andries van Woerekom, geb. Schiedam (ZH) 28 juli 1903,18 † ald. 11 jan. 1979,171 tr. Schiedam (ZH) 8 aug. 192816 Gerritje Jacoba Vermeulen, geb. Leiden (ZH) 18 okt. 1901.172
6. Jan, volgt IXx.
7. Christina van Woerekom, geb. Schiedam (ZH) 6 juli 1906,18 † Londen (Engeland) dec. 1945.173
8. Abraham van Woerekom, geb. Schiedam (ZH) 1 jan. 1908,18 † Boskoop (ZH) 26 juni 1991,174 tr. Boskoop (ZH) nov. 1934175 Sijtje Johanna van Gemeren, geb. omstr. nov. 1908,176 † Boskoop (ZH) 8 april 1990.176
9. Ingetje Elizabeth van Woerekom, geb. Schiedam (ZH) 17 mei 1909,18 † ald. 27 nov. 1910.13
10. Magdalena, volgt IXy.
11. Gerard Anne van Woerekom, geb. Schiedam (ZH) 19 nov. 1912,18 † Castricum (NH) 18 maart 1979.177
12. Dirk van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 5 april 1915.18

IXw. Wilhelmina van Woerekom, geb. Schiedam (ZH) 5 juni 1899,18 † Rotterdam (ZH) 15 maart 1989,178 tr. Schiedam (ZH) 16 okt. 192416 Dirk Lodewijk Baauw, geb. Vlaardingen (ZH) 25 febr. 1892,179 † ald. 28 okt. 1976.180
Uit dit huwelijk:
Zoon.

IXx. Jan van Woerekom, geb. Schiedam (ZH) 6 febr. 1905,18 † Ede (Gld) 30 okt. 1974,181 tr. ’s Gravenzande (ZH) 9 mei 1935182 Antje Maan, geb. 11 sept. 1906,183 † Hilversum (NH) 19 nov. 1965.183
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Zoon.
3. NN van Woerekom, levenloos kind, geb..149
4. Dochter.
5. Dochter.

IXy. Magdalena van Woerekom, geb. Schiedam (ZH) 8 juni 1911,18 tr. omstr. 1948184 Jacob Luitwieler, geb. Rotterdam (ZH) 15 aug. 1909,184 † Schiedam (ZH) 24 dec. 1978.184
Uit dit huwelijk:
1. Dochter, volgt Xi.
2. Dochter.

Xi. N.N. Niet publiek.
Uit haar relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Dochter.
3. Zoon.

VIIj. Johannes Hendrikus van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 11 aug. 1833,18 † Kethel en Spaland (ZH) 16 maart 1919,13 tr. 1e Schiedam (ZH) 26 juni 185816 Krijna van Straten, geb. Kethel en Spaland (ZH) 19 nov. 1832,18 † ald. 3 febr. 1884,13 dr. van Hendrik Straten en Lena van Kempen; tr. 2e Schiedam (ZH) 2 jan. 18854 Maria Slobbe, geb. Duivendijke (Ze) 28 okt. 1842,4 † Vlaardingen (ZH) 27 juli 1925,185 dr. van Izaak en Neeltje Moerzaad en wed. van Wilhelmus Wijzenbroek (VIIaa).
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrik van Woerkom, geb. Kethel en Spaland (ZH) 22 jan. 1859,18 † ald. 14 dec. 1865.13
2. Maartje van Woerkom, geb. Kethel en Spaland (ZH) 22 febr. 1867,18 † ald. 13 april 1867.13
3. Hendricus Johannes van Woerkom, geb. Kethel en Spaland (ZH) 20 juni 1868,18 † ald. 18 juli 1868.13

Notitie bij het overlijden van Krijna: Blijkt uit extract bij tweede huwelijk partner

VId. Dirk van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 3 aug. 1801,4 † ald. 24 febr. 1860,13 tr. Schiedam (ZH) 10 mei 183216 Anna Vermeulen, geb. Ridderkerk (ZH) 25 sept. 1803,4 † Schiedam (ZH) 19 jan. 1878,13 dr. van Leendert en Barbara Bakker.
Uit dit huwelijk:
1. Doortje, volgt VIIk.
2. Leendert, volgt VII-l.
3. Andries van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 20 okt. 1838,602 sept. 1848.
4. Bartholomeus van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 23 aug. 1843.4
5. Anna van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 10 okt. 1846.4

VIIk. Doortje van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 19 sept. 1834,18 tr. 1e Schiedam (ZH) 2 juli 186216 Willem van Heusden, geb. Maassluis (ZH) 17 juni 1838,4 verver,4 † Schiedam (ZH) 26 dec. 1878,13 zn. van David en Neeltje de Liefde; tr. 2e Schiedam (ZH) 11 dec. 187916 Arij van Buuren, geb. Maassluis (ZH) 10 sept. 1836.4
Uit het eerste huwelijk:
1. Neeltje, volgt VIIIt.
2. Dirk, volgt VIIIu.
3. David van Heusden, geb. 1870.
4. Leendert van Heusden, geb. 1873.
5. Nicolaas van Heusden, geb. Schiedam (ZH) omstr. 1875,10 tr. Maassluis (ZH) 12 sept. 190110 Jacoba Poot, geb. Maassluis (ZH) omstr. 1878,10 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
6. Anna Theodora van Heusden, geb. Schiedam (ZH) omstr. 1878,10 tr. Maassluis (ZH) 18 aug. 190410 Petrus Abraham Weijmar, geb. Den Haag (ZH) omstr. 1877,10 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.

VIIIt. Neeltje van Heusden, geb. Schiedam (ZH) 28 maart 1863,18 † Amersfoort (U) 28 mei 1941,186 tr. Maassluis (ZH) 5 juni 1884187 Bernardus Marinus Teerink, geb. Zutphen (Gld) 22 febr. 1853,188 † Amersfoort (U) 21 sept. 1944,186 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Reinier Teerink, geb. Amsterdam (NH) 21 april 1885,165 † ald. 28 juni 1894.189
2. Doortje Cornelia Hendrika, volgt IXz.
3. Hermina Johanna Geertrui Teerink, geb. Amsterdam (NH) 18 maart 1888.165
4. Willem Arie Teerink, geb. Amsterdam (NH) 21 juli 1889,165 † ald. 2 nov. 1889.189
5. Willem Arie Teerink, geb. Amsterdam (NH) 23 aug. 1890,165 steendrukker,81 tr. Amsterdam (NH) 12 april 1916182 Janna Petronella Brouwer, geb. Nieuwer-Amstel (NH) omstr. 1895, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
6. Nicolaas Teerink, geb. Amsterdam (NH) 15 okt. 1892,165 † ald. 3 febr. 1893.189
7. Gerrit Reinier Teerink, geb. Amsterdam (NH) 17 nov. 1894,165 boekdrukker,81 tr. Amsterdam (NH) 29 juli 1920182 Johanna Sigault, geb. Amsterdam (NH) omstr. 1900, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
8. Dirk Teerink, geb. Amsterdam (NH) 16 okt. 1896,165 kantoorbediende,81 tr. Amsterdam (NH) 8 juli 192681 Johanna Berdou, geb. Amsterdam (NH) omstr. 1903, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.

IXz. Doortje Cornelia Hendrika Teerink, geb. Amsterdam (NH) 22 april 1886,165 † Baarn (Ut) omstr. 4 maart 1961,190 tr. Amsterdam (NH) 5 juni 1913182 Tette Sijbranda, geb. Rauwerderhem (Fr) 6 april 1885,151 commies,81 † Baarn (NH) 9 dec. 1978,191 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Sijbranda, geb. Eijgelshaven (L) 16 maart 1914.192 [Baarn (NH) 1921-]193
2. Bernardus Sijbranda, geb. Dwingeloo (Dr) 26 dec. 1916.194 [Baarn (NH) 1921-]193

VIIIu. Dirk van Heusden, geb. Schiedam (ZH) 18 febr. 1868,4 postconducteur,10 † Apeldoorn (Gld) 18 april 1945,10 tr. Maassluis (ZH) 8 sept. 189210 Arentje Weltevreden, geb. Brielle omstr. 1866,10 † Apeldoorn (Gld) 8 aug. 1943,10 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
Johanna Cornelia Helena van Heusden, geb. Maassluis (ZH) omstr. 1897,10 † Apeldoorn (Gld) 2 jan. 1923.10

VII-l. Leendert van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 1 aug. 1836,4 sigarenmaker,4 tr. Schiedam (ZH) 22 mei 186160 Hillegond van der Hoeven, geb. Schiedam (ZH) 7 april 1833,60 dr. van Jacobus en Henderijntje van der Tempel.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk, volgt VIIIv.
2. Hendrika, volgt VIIIw.
3. Jacobus, volgt VIIIx.
4. Willem, volgt VIIIy.

VIIIv. Dirk van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 4 febr. 1862,60 tr. Schiedam (ZH) 4 juli 188860 Johanna Golhof, geb. Schiedam (ZH) 29 juli 1864,60 † ald. 3 maart 1941,195 dr. van Martinus Cornelus en Petronella Cornelia Laroij.
Uit dit huwelijk:
Hillegonda van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 12 dec. 1889,60 tr. Schiedam (ZH) 25 sept. 191960 Huibregt Johannes Goudzwaard, geb. Poortvliet (Ze) 3 jan. 1892,60 zn. van Adriaan en Geertruida Pape.

VIIIw. Hendrika van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 25 sept. 1865,60 tr. Schiedam (ZH) 31 okt. 189460 Leendert Plooij, geb. Schiedam (ZH) 15 mei 1865,60 zn. van Nicolaas en Janna de Geus.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Plooij, geb. Schiedam (ZH) 14 febr. 1896,60 tr. Schiedam (ZH) 6 juli 192260 Petrus Jacobus Spijker, geb. Amsterdam (NH) 23 febr. 1890,60 zn. van Petrus Jacobus en Anna Lacunes.
2. Hillegonda Plooij, geb. Schiedam (ZH) 10 dec. 1903,60 tr. Schiedam (ZH) 23 mei 192960 Abraham van der Gaag, geb. Schiedam (ZH) 8 okt. 1903.60

VIIIx. Jacobus van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 29 nov. 1868,60 tr. Schiedam (ZH) 21 juli 189860 Jacoba Louisa Henrietta Jurgens, geb. Schiedam (ZH) 2 febr. 1876,60 dr. van Matthijs en Johanna Roelofs.
Uit dit huwelijk:
1. Leendert van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 10 april 1899,60 tr. Schiedam (ZH) 24 dec. 192460 Cornelia Jacoba Eijkelenboom, geb. Rotterdam (ZH) 21 april 1901,60 dr. van Antonie en Anna Geertruida van der Laan.
2. Matthijs, volgt IXaa.

IXaa. Matthijs van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 25 jan. 1902,4 † Den Haag (ZH) 16 dec. 1994,196 tr. Schiedam (ZH) 10 dec. 192460 Johanna Verheij, geb. Vlaardingen (ZH) 24 nov. 1904,4 † Den Haag (ZH) 26 juli 1982,196 dr. van Arie en Maria Hoogerwerf.
Uit dit huwelijk:

Xj. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Dochter.
2. Zoon, volgt XIi.
3. Dochter.

XIi. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Dochter.

VIIIy. Willem van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 17 sept. 1873,60 tr. Schiedam (ZH) 14 nov. 190060 Hendrikje Nauta, geb. Harlingen (Fr.) 9 okt. 1876,60 dr. van Job en Dieuwke Rinsma.
Uit dit huwelijk:
Hillegonda van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 24 april 1902,60 tr. Schiedam (ZH) 5 okt. 192760 Albertus Jongste, geb. Kethel en Spaland (ZH) 2 aug. 1902,60 zn. van Adrianus en Jannigje Visser.

VIe. Maartje van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 24 okt. 1803,60 tr. Schiedam (ZH) 24 mei 182760 Johannes Verbeek, geb. Schiedam (ZH) 12 febr. 1804,60 zakkendrager 1841-,197 zn. van Klaas en Suanna Flama.
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas, volgt VIIm.
2. Andries, volgt VIIn.
3. Susanna Verbeek, geb. Schiedam (ZH) 24 april 1831.60
4. Johannes Verbeek, geb. Schiedam (ZH) 9 dec. 1832.60
5. Adrianus Verbeek, geb. Schiedam (ZH) 21 juni 1835.60
6. Theodora Verbeek, geb. Schiedam (ZH) 30 juni 1837,60 tr. Schiedam (ZH) 11 sept. 186760 Hermanus Bargeus, geb. Schiedam (ZH) 29 juli 1838.60
7. Johannes Verbeek, geb. Schiedam (ZH) 23 aug. 1839.60

VIIm. Nicolaas Verbeek, geb. Schiedam (ZH) 2 okt. 1827,60 tr. Schiedam (ZH) 22 mei 185060 Maartje Romein, geb. Schiedam (ZH) 29 aug. 1823.60
Uit dit huwelijk:
1. Maria Verbeek, geb. Schiedam (ZH) 19 sept. 1852,4 tr. Schiedam (ZH) 13 juli 18814 Kornelis Quak, geb. Pernis 10 dec. 1855,4 zn. van Leendert en Hendrika Pinkster.
2. Nicolaas Verbeek, geb. Schiedam (ZH) 25 juli 1854,4 tr. Schiedam (ZH) 25 juli 18774 Adriana Spruijt, geb. Schiedam (ZH) 10 dec. 1854,4 dr. van Pieter Krijn en Adriana van Gog.
3. Maartje Verbeek, geb. Schiedam (ZH) 7 dec. 1856,4 tr. Schiedam (ZH) 23 juli 18974 Arij Burki, geb. Schiedam (ZH) 14 mei 1855,4 zn. van Johannes en Johanna Maria van Nimwegen.
4. Andries Verbeek, geb. Schiedam (ZH) 4 aug. 1863,4 tr. Schiedam (ZH) 11 juni 18904 Anna Maria van dijk, geb. Schiedam (ZH) 2 mei 1869,4 dr. van Abraham en Wilhelimina Faber.

VIIn. Andries Verbeek, geb. Schiedam (ZH) 30 mei 1829,60 barbier,198 tr. Schiedam (ZH) 3 nov. 185260 Adriana van der Sluijs, geb. Schiedam (ZH) 3 april 1829.60
Uit dit huwelijk:
Maartje Verbeek, geb. Schiedam (ZH) 10 sept. 1853,4 tr. Schiedam (ZH) 12 febr. 18734 Pieter Stolk, geb. Oud en Nieuw Mathenesse (ZH) 6 okt. 1845,4 zn. van Simon (Sijme) en Johanna Maria Vegel.

VIf. Andries van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 20 april 1806,4 kolonist,199 begr. Ommerschans,199 tr. 1e Schiedam (ZH) 5 okt. 18264 Gijsje Wouterlood, geb. Schiedam (ZH) 16 sept. 1804,44 okt. 1835, dr. van Jan en Grietje Verveen; tr. 2e Norg (Dr.) 13 mei 1843200 Aleijda Stinissen, geb. Arnhem (Gld) 1 dec. 1798,200 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit het eerste huwelijk:
1. Andries, volgt VIIo.
2. Grietje van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 13 nov. 1829.60
3. Jan van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 8 mei 1834.60

Notitie bij het overlijden van Andries: aangifte gedaan in Harderwijk

VIIo. Andries van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 25 febr. 1827,60 tr. 1e Schiedam (ZH) 15 sept. 185260 Willemina van der Velden, geb. Schiedam (ZH) 1 aug. 1827,60 † ald. 14 nov. 1862,201 dr. van Leendert en Anna Verboom; tr. 2e Schiedam (ZH) 14 maart 18664 Elisabeth Bosman, geb. Schiedam (ZH) 12 nov. 1828,60 dr. van Arij en Elisabeth Groeneweg en wed. van Jan Koning.
Uit het eerste huwelijk:
1. Gijsje van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 9 dec. 1852.4
2. Leendert van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 13 okt. 1854.4
3. Willemina van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 9 april 1856,4 tr. Rotterdam (ZH) 24 jan. 1900202 Jan Willem Ottolander, geb. Amsterdam (NH) omstr. 1862.202
4. Johanna van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 10 okt. 1858,4 † ald. 3 mei 1864.203
5. Andries van Woerkom, geb. omstr. 1861,204 tr. Wateringen (ZH) 14 sept. 1888204 Maartje Schenk, geb. 1863,204 dr. van Willem en Johanna Kint.
Uit het tweede huwelijk:
6. Gijsje van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 14 mei 1868,4 † ald. 1 juli 1868.205

VIg. Doortje van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 24 april 1809,4 dienstbode,4 † Schiedam (ZH) 19 jan. 1845,206 tr. Schiedam (ZH) 17 aug. 18434 Jacob Mak, geb. Schiedam (ZH) 29 dec. 1813,4 moutersknecht 1838-,4 brandersknecht 1845-,207 † Schiedam (ZH) 5 aug. 1853,4 zn. van Matthijs en Neeltje van den Bosch en wedr. van Anna Bos; hij hertr. Schiedam (ZH) 21 aug. 18454 Johanna Klasina van Katwijk.
Uit dit huwelijk:
Matthijs Mak, geb. Schiedam (ZH) 8 juli 1844.4

VIh. Adrianus van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 4 maart 1815,18 timmermansknecht 1841-,208 zakkendrager 1868-,209 † Schiedam (ZH) 24 mei 1888,4 tr. Schiedam (ZH) 20 mei 184116 Geertrui Vermeulen, geb. Geervliet (ZH) 24 jan. 1816,210 dienstbode 1841-,208 zonder beroep 1872-,211 † Schiedam (ZH) 2 juli 1873,13 dr. van Leendert en Barbara Bakker.
Uit dit huwelijk:
1. Theodora, volgt VIIp.
2. Leendert, volgt VIIq.
3. Andries van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 19 nov. 1843,18 † ald. 2 mei 1844.13
4. Andries, volgt VIIr.
5. Barbara van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 18 mei 1846,18 † ald. 19 febr. 1847.13
6. Adrianus, volgt VIIs.
7. Dirk, volgt VIIt.
8. Johannes van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 4 april 1852,18 † ald. 27 juli 1852.13
9. Geertrui Barbara van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 30 mei 1853,18 † ald. 8 febr. 1854.13
10. NN van Woerkom, levenloze zoon, geb..13
11. Geertrui van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 15 dec. 1855,18 † ald. 8 maart 1856.13
12. Johannes, volgt VIIu.

VIIp. Theodora van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 10 aug. 1841,18 zonder beroep 1869-,208 † Portugaal (ZH) 23 okt. 1909,212 tr. Schiedam (ZH) 25 aug. 186916 Cornelis Sitton, geb. Rotterdam (ZH) 3 mei 1845,213 † ald. 14 juli 1904.214
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Cornelis Sitton, geb. Rotterdam (ZH) 3 nov. 1869,215 † ald. 12 maart 1891.216
2. Adrianus Theodorus Sitton, geb. Rotterdam (ZH) 10 april 1871,217 † ald. 27 juli 1925.218
3. Cornelis Adrianus Johannes Sitton, geb. Rotterdam (ZH) 12 aug. 1872,219 † ald. 15 febr. 1874.220
4. Adriana Anna Geertruida, volgt VIIIz.
5. Geertruida Theodora Adriana, volgt VIIIaa.
6. Cornelia Dirkje Hendrika, volgt VIIIab.
7. Theodorus Cornelis Franciscus, volgt VIIIac.
8. Theodora Helena Adriana, volgt VIIIad.
9. Dirkje Wilhelmina Jacoba Sitton, geb. Rotterdam (ZH) 14 okt. 1884,221 † ald. 29 juni 1885.222

VIIIz. Adriana Anna Geertruida Sitton, geb. Rotterdam (ZH) 4 dec. 1873,223 tr. Rotterdam (ZH) 15 mei 1895224 Richard Emil Voss, geb. Alt Beelitz (Pruisen, Dld) 10 april 1866,225 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. August Friedrich Richard Voss, geb. Rotterdam (ZH) 5 maart 1896,226 † ald. 11 maart 1916.227
2. Cornelis Theodorus Voss, geb. Rotterdam (ZH) 11 maart 1898.228
3. Rosalie Selma Voss, geb. Rotterdam (ZH) 4 nov. 1905.229
4. Martha Helena Voss, geb. Rotterdam (ZH) 17 april 1907,230 † ald. 4 aug. 1909.231
5. Anna Voss, geb. Rotterdam (ZH) 29 dec. 1909.232

VIIIaa. Geertruida Theodora Adriana Sitton, geb. Rotterdam (ZH) 4 sept. 1876,233 † ald. 29 nov. 1917,234 tr. Rotterdam (ZH) 11 okt. 1901235 Jan Jonkman, geb. Zijpe (NH) omstr. 1871.
Haar kinderen:
1. NN Sitton, levenloze zoon, geb..236
2. NN Sitton, levenloze zoon, geb..237

VIIIab. Cornelia Dirkje Hendrika Sitton, geb. Rotterdam (ZH) 22 dec. 1878,238 † Apeldoorn (Gld) 9 mei 1953,239 tr. Rotterdam (ZH) 25 sept. 1901240 Cornelis de Munnik, geb. Delfshaven (ZH) 7 april 1880,225 † Dordrecht (ZH) 24 mei 1955,241 zn. van Gerrit en Jacoba van Gaalen.
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba de Munnik, geb. Rotterdam (ZH) 23 juni 1900,242 tr. Dordrecht (ZH) 8 mei 1940243 Pieter A. Hoogenboezem.
2. Gerrit, volgt IXab.
3. Cornelis de Munnik, geb. Rotterdam (ZH) 12 okt. 1903.244
4. Theodora, volgt IXac.
5. Emma, volgt IXad.
6. Lena, volgt IXae.
7. Arie de Munnik, geb. Rotterdam (ZH) 12 juni 1909,245 † ald. 20 febr. 1912.246
8. Cornelia Hendrika de Munnik, geb. Rotterdam (ZH) 9 juni 1912.247
9. Martina de Munnik, geb. Rotterdam (ZH) 10 maart 1917,225 † Dordrecht (ZH) 23 sept. 2014.248

IXab. Gerrit de Munnik, geb. Rotterdam (ZH) 18 sept. 1901,249 tr. Rotterdam (ZH) 24 okt. 1928250 Christina Helena Kerkhof, geb. Rotterdam (ZH) 31 jan. 1909,251 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
Dochter.

IXac. Theodora de Munnik, geb. Rotterdam (ZH) 27 nov. 1904,252 tr. Rotterdam (ZH) 5 april 1922253 Jan Willem Marinus Vissers, geb. Breda (NB) 17 febr. 1895,254 zn. van Bernardus en Regina Jacoba van Bokhoven en gesch. echtg. van Cornelia Nieuwstraten.
Uit dit huwelijk:
1. Theodore, volgt Xk.
2. Dochter.

Xk. Theodore Vissers, geb. Peteroon (VS) 7 febr. 1926,255 † San Antonio Texas (VS) 12 mei 2003,256 tr. 7 febr. 1948257 Josephine W., geb. South Hadley Falls Massachusetts (VS) 19 jan. 1926,25725 juli 2015.257
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Zoon.

IXad. Emma de Munnik, geb. Rotterdam (ZH) 19 jan. 1906,258 † Fox Hill (VS) 14 juni 2005,259 tr. Rotterdam (ZH) 10 dec. 1925260 Edward H. Blackstone, geb. Gilford (New-Hampshire, V.S.) omstr. 1889,261 zn. van Herbert C. en Malvina F. Brown.
Uit dit huwelijk:
1. Dochter, volgt X-l.
2. Dochter, volgt Xm.

X-l. N.N. Niet publiek.
Uit haar relatie met N.N. Niet publiek:
1. Dochter.
2. Zoon.
3. Dochter.

Xm. N.N. Niet publiek.
Uit haar relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Zoon.

IXae. Lena de Munnik, geb. Rotterdam (ZH) 15 febr. 1907.262
Uit haar relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Dochter.
3. Zoon.

VIIIac. Theodorus Cornelis Franciscus Sitton, geb. Rotterdam (ZH) 15 jan. 1881,263 † Poortugaal (ZH) 14 april 1953,264 tr. Rotterdam (ZH) 22 aug. 1900265 Merrigje Sleeuwenhoek, geb. Langerak (ZH) 13 april 1880,266 † Rotterdam (ZH) 25 jan. 1928.267
Uit dit huwelijk:
1. Theodora, volgt IXaf.
2. Dirkina Barendina Sitton, geb. Rotterdam (ZH) 2 jan. 1906,268 † ald. 21 maart 1988,269 tr. Rotterdam (ZH) 28 nov. 1934270 Dirk Willem Springer, geb. Ruhrort (Dld) 27 nov. 1892,271 † Rotterdam (ZH) 26 juli 1948,272 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
3. Theodorus Sitton, geb. Rotterdam (ZH) 18 mei 1915.266
4. Francisca, volgt IXag.
5. Bernardus Sitton, geb. Rotterdam (ZH) 16 nov. 1918,26624 juni 2000,273 begr. Melissant (Ze), tr. Everdina Johanna Alphenaar, geb. 16 sept. 1927,27428 juni 2008,274 begr. Melissant (Ze).

IXaf. Theodora Sitton, geb. Rotterdam (ZH) 29 aug. 1900,275 tr. Rotterdam (ZH) 24 mei 1917276 Dmitry Ewsioutine, geb. Bachmut (Rusland) omstr. 1893,261 zn. van Ivan Vassiliew en Ewdokea Dmitriewna.
Uit dit huwelijk:
NN Ewsioutine, levenloze dochter, geb..277

IXag. Francisca Sitton, geb. Rotterdam (ZH) 1 april 1917,266 tr. Rotterdam (ZH) 14 mei 1941278 Pieter Johannes Trouwborst, geb. Rotterdam (ZH) 11 april 1910,279 † ald. 17 febr. 1981.280
Uit dit huwelijk:
1. Zoon, volgt Xn.
2. Zoon.

Xn. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
Dochter.

VIIIad. Theodora Helena Adriana Sitton, geb. Rotterdam (ZH) 21 sept. 1882,281 tr. Rotterdam (ZH) 23 sept. 1903282 David van den Berg, geb. Alkmaar (NH) 5 aug. 1881,283 † Loosduinen (ZH) 31 okt. 1925.284
Uit dit huwelijk:
1. Bartel Theodorus, volgt IXah.
2. Theodorus Cornelis Franciscus van den Berg, geb. Den Haag (ZH) 4 nov. 1907.285
3. Dirkje Theodora, volgt IXai.
4. David van den Berg, geb. Den Haag (ZH) 5 juni 1911.285
5. Theodora Helena Adriana van den Berg, geb. Den Haag (ZH) 13 dec. 1913.285
6. Cornelis van den Berg, geb. Den Haag (ZH) 19 juni 1915.285

IXah. Bartel Theodorus van den Berg, geb. Den Haag (ZH) 25 aug. 1906,286 tr. Den Haag (ZH) 30 april 1930287 Grietje Rog, geb. Scheveningen (ZH) 9 maart 1909,288 † Zierikzee (Ze) 26 april 1994.289
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Sonja van den Berg, geb. 1939,2902013.290

IXai. Dirkje Theodora van den Berg, geb. Den Haag (ZH) 14 maart 1910.285
Haar kinderen:
1. Dochter.
2. Dochter.

VIIq. Leendert van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 16 sept. 1842,18 koopman 1869-,291 brandersknecht 1872-,292 meesterknecht in de distilleerderij van Van der Ven aan de buitenhavenweg 1880-,293 winkelier 1898-,294 † Schiedam (ZH) 2 april 1911,13 tr. Schiedam (ZH) 14 aug. 187216 Lena de Koning, geb. Schiedam (ZH) 5 febr. 1850,18 dienstbode 1872-,208 winkelierster 1914-,295 † Schiedam (ZH) 4 april 1928,13 dr. van Elizabertus en Jannetje van der Schalk.
Uit dit huwelijk:
1. Geertrui, volgt VIIIae.
2. Jannetje van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 31 juli 1875,18 † ald. 28 maart 1881.13
3. Adrianus, volgt VIIIaf.
4. Elisabertus, volgt VIIIag.
5. Leendert, volgt VIIIah.
6. Jannetje, volgt VIIIai.
7. Theodora van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 11 febr. 1886,18 † ald. 26 nov. 1889.13
8. Lena van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 2 okt. 1888,18 † Rotterdam (ZH) 9 maart 1976,296 tr. Rotterdam (ZH) 10 april 1929296 Carolus Ludovicus Fagel, geb. Goes (Ze) 5 juni 1888,297 † Rotterdam (ZH) 25 jan. 1982.297
9. NN van Woerkom, levenloze zoon, geb. Schiedam (ZH) 16 aug. 1890.
10. Theodoor, volgt VIIIaj.

VIIIae. Geertrui van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 24 maart 1874,18 zonder beroep 1898-,208 † Schiedam (ZH) 22 juni 1947,13 tr. Schiedam (ZH) 11 mei 189816 Adrianus Johannes de Jonge, geb. Zierikzee (Ze) 23 juni 1870,4 fabrieksarbeider 1898-,208 badmeester 1914-,298 † Schiedam (ZH) 21 juli 1954.13
Uit dit huwelijk:
1. Jacob de Jonge, geb. Rotterdam (ZH) 21 jan. 1900,4 monteur 1922-,299 tr. Schiedam (ZH) 10 jan. 192316 Hermina Catharina van der Meer, geb. Rotterdam (ZH) 19 jan. 1897.4
2. Leendert de Jonge, geb. Rotterdam (ZH) 5 febr. 1901,4 chauffeur 1922-,208 tr. Schiedam (ZH) 25 okt. 192216 Plonia Jacoba Kool, geb. Schiedam (ZH) 15 juli 1900,18 zonder beroep 1922-.208

VIIIaf. Adrianus van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 30 okt. 1877,18 smid,300 † Rotterdam (ZH) 29 sept. 1964,301 tr. Schiedam (ZH) 15 mei 190116 Geertje van Zellem, geb. Schiedam (ZH) 20 nov. 1877,18 correspondent bij ’Vooruit’ 1904-,1 2e secretaris bij ’Vooruit’ 1905-,1 voorzitter der afdeling bij ’Vooruit’ 1911-1916,1 † Rotterdam (ZH) 13 jan. 1966,302 dr. van Gijsbertus en Geertje Molenaar.
Uit dit huwelijk:
1. Leendert, volgt IXaj.
2. Geertje van Woerkom, geb. Rotterdam (ZH) 22 maart 1904,303 tr. Rotterdam (ZH) 30 juli 1941304 Huibert Veerman, geb. Rotterdam (ZH) 13 juni 1904,305 † Haarlem (NH) 22 juni 1962.306
3. Adrianus van Woerkom, geb. Rotterdam (ZH) 8 dec. 1908,307 tr. (ondertr. Rotterdam (ZH) 20 april) 1939)308309 E.W. van Vliet, geb. omstr. 1913.

IXaj. Leendert van Woerkom, geb. Rotterdam (ZH) 25 febr. 1902,310 † Rangoon (Birma) 12 dec. 1942,311 tr. Rotterdam (ZH) 9 jan. 1929312 Maria Theodora Margaretha van der Hart, geb. Rotterdam (ZH) 21 april 1903,31311 nov. 2002,314 dr. van Gerardus Petrus Cornelis en NN NN.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Geertje, volgt Xo.
2. Dochter.
3. Zoon.
4. Zoon.
5. Robert van Woerkom, geb. Bandoeng (Nederlands IndiÎ) 16 sept. 1942,31529 dec. 1998.315

Xo. Johanna Geertje van Woerkom, geb. Soemedang (Nederlands IndiÎ) 13 sept. 1929,225 † Hilversum (NH) 25 mei 2016,316 tr. Rotterdam (ZH) 15 mei 1954317 Cornelis Johan Willem Bos, geb. Rotterdam (ZH) 25 okt. 1929,31720 febr. 2004.318
Uit dit huwelijk:
1. Zoon, volgt XIj.
2. Zoon, volgt XIk.

XIj. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Dochter.
2. Dochter.
3. Zoon.

XIk. N.N. Niet publiek.
Zijn kinderen:
1. Dochter.
2. Zoon.
3. Zoon.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
4. Dochter.

VIIIag. Elisabertus van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 10 jan. 1880,18 koopvaardij matroos,319 † Rotterdam (ZH) 7 mei 1945,320 tr. Rotterdam (ZH) 6 aug. 1913321 Maria Clasina van Vliet, geb. Rotterdam (ZH) 19 jan. 1888,322 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Pieternella van Woerkom, geb. Rotterdam (ZH) 31 dec. 1906.323
2. Leendert van Woerkom, geb. Rotterdam (ZH) 28 maart 1914,225 † ald. 12 april 1914.324
3. Johanna van Woerkom, geb. Rotterdam (ZH) 28 maart 1914,225 † ald. 7 aug. 1918.325
4. Elisabertus van Woerkom, geb. Rotterdam (ZH) 4 okt. 1915,225 † ald. 30 okt. 1915.326
5. Zoon.
6. Zoon.
7. Dochter.
8. Zoon.
9. Helena Maria van Woerkom, geb. Rotterdam (ZH) 2 aug. 1924,225 † ald. 13 mei 1926.327

VIIIah. Leendert van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 28 juli 1881,18 sigarenmaker,292 † Schiedam (ZH) 30 dec. 1958,13 tr. Schiedam (ZH) 31 juli 19134 Mensje Muis, geb. Schiedam (ZH) 24 okt. 1887,18 † ald. 22 juni 1959,13 dr. van Jakob en Engelina Jacoba van der Vlies.
Uit dit huwelijk:
1. Leendert, volgt IXak.
2. Engelina Jacoba van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 19 febr. 1916,4 † Hendrik-Ido-Ambacht (ZH) 4 april 2003,328 begr. Schiedam (ZH) 10 april 2003.328
3. Lena van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 25 jan. 1919,329 † ald. 24 okt. 1927.13
4. Zoon, volgt IXal.
5. Zoon.
6. Lena van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 8 maart 1929, † ald. 8 maart 1929.13
7. Dochter.

IXak. Leendert van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 2 juli 1914,18 † Maassluis (ZH) 26 aug. 1981,330 begr. Rotterdam (ZH) 29 aug. 1981,330 tr. Vlaardingen (ZH) 17 jan. 1940330 Geertruida van der Vlies, geb. Vlaardingen (ZH) 11 april 1922,331 † ald. 2 febr. 2007,331 begr. Rotterdam (ZH) 7 febr. 2007.331
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Zoon, volgt Xp.

Xp. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Dochter, volgt XI-l.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
2. Zoon.

XI-l. N.N. Niet publiek.
Uit haar relatie met N.N. Niet publiek:
1. Dochter.
2. Zoon.
3. Zoon.

IXal. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:

Xq. N.N. Niet publiek.
Zijn of haar zoon:
Zoon.

VIIIai. Jannetje van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 27 maart 1884,18 zonder beroep,208 † Den Haag (ZH) 24 dec. 1978,332 tr. Schiedam (ZH) 30 juli 191416 Arie van der Wel, geb. Schiedam (ZH) 22 sept. 1886,18 onderwijzer,208 † Den Haag (ZH) 31 okt. 1965,333 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Zoon, volgt IXam.

IXam. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Dochter.
3. Dochter.
4. Dochter.

VIIIaj. Theodoor van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 7 dec. 1895,18 verantwoordelijk voor de winkel van zijn ouders 1911-,293 onderwijzer 1922-,334 † Schiedam (ZH) 9 juni 1976, tr. Schiedam (ZH) 17 aug. 192216 Johanna Cornelia Witte, geb. Rotterdam (ZH) 16 maart 1898,335 onderwijzeres,292 † Schiedam (ZH) 8 aug. 1965, dr. van Gerhard Heinrich Christian en Sientje Koens.
Uit dit huwelijk:
1. Theo, volgt IXan.
2. Cornelia, volgt IXao.
3. Kees, volgt IXap.

IXan. Theo van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 23 dec. 1924, radiotechnicus bij de omroep, † Hilversum (NH) 13 april 2003,336 tr. Dordrecht (ZH) 21 jan. 1948337 (echtsch. uitgespr. Amsterdam (NH) 2 mei 1974) Janna Klazina Adriaantje de Roo, geb. Hoogezand (Gr) 24 maart 1924, maatschappelijk werkster, dr. van Frans en Christina Johanna Kluit.
Uit dit huwelijk:
1. Frans Christiaan, volgt Xr.
2. Dochter, volgt Xs.
3. Zoon, volgt Xt.
4. Zoon, volgt Xu.
5. Zoon, volgt Xv.

Xr. Frans Christiaan van Woerkom, geb. Hilversum (NH) 15 jan. 1949, netwerkbeheerder, tr. Delft (ZH) 22 mei 1978 Silvia Elzenaar, geb. Delft (ZH) 28 april 1955, projectleider bij TNO, dr. van Abraham Johannes en Paulina Geertruida Adriana Aalbersberg.
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Sigrid van Woerkom, geb. Rotterdam (ZH) 13 mei 1988.

Xs. N.N. Niet publiek.
Uit haar relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Dochter, volgt XIm.
3. Zoon.
4. Dochter.

XIm. N.N. Niet publiek.
Uit haar relatie met N.N. Niet publiek:
1. Dochter.
2. Zoon.
3. Zoon.
4. Dochter.

Xt. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon, volgt XIn.
2. Dochter, volgt XIo.

XIn. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Dochter.

XIo. N.N. Niet publiek.
Uit haar relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Dochter.

Xu. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
Dochter.

Xv. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Sara Brandsen, geb. Lelystad (FL) 24 sept. 1986, † Almere (FL) 23 juni 2011.338
2. Dochter.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
3. Zoon.

IXao. Cornelia van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 26 juli 1928, † juli 2016, tr. Schiedam (ZH) 28 jan. 1957339 Abraham Paul de Jongh, geb. Den Haag (ZH) 1 febr. 1932,336 † Niekerk (Gr) 18 mei 2009.336
Uit dit huwelijk:
1. Zoon, volgt Xw.
2. Zoon.
3. Zoon.

Xw. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Dochter.

IXap. Kees van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 24 dec. 1931, † Zoetermeer (ZH) juli 2016, tr. Texel (NH) 3 aug. 1960340 Marianne Backer-tz (teunszoon tak (vd Backer)), geb. Oudeschild (Texel, NH) 23 jan. 1933, † Zoetermeer (ZH) 30 sept. 1985.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Adoptiefdochter.

VIIr. Andries van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 16 dec. 1844,18 brandersknecht 1868-,208 † Schiedam (ZH) 27 dec. 1880,13 tr. Schiedam (ZH) 20 mei 186816 Johanna Jacoba Kooijman, geb. Schiedam (ZH) 16 febr. 1840,18 dienstbode 1868-,208 † Schiedam (ZH) 8 jan. 1928,13 dr. van Martinus en Susanna Catharina van den Hoek.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus, volgt VIIIak.
2. Martinus van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 24 jan. 1871,18 † ald. 2 maart 1871.13
3. Susanna Catharina, volgt VIIIal.
4. Geertrui van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 13 dec. 1873,18 † ald. 28 sept. 1874.13
5. Johanna Jacoba van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 24 nov. 1875,18 † ald. 28 nov. 1875.13
6. Geertrui van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 30 nov. 1876,18 zonder beroep 1903-,208 † Rotterdam (ZH) 12 juni 1962,341 tr. Schiedam (ZH) 16 sept. 190316 Coenraad van Hoek, geb. Schiedam (ZH) 22 juni 1873,18 schipper 1903-,208 zn. van Floris en Petronella Hille.
7. Johanna Jacoba van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 21 nov. 1878,18 † ald. 2 juli 1953.13
8. Andries van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 11 mei 1880,18 † ald. 16 okt. 1880.13

VIIIak. Adrianus van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 10 mei 1869,18 timmerman,342 † Rotterdam (ZH) 24 nov. 1950,343 tr. Schiedam (ZH) 3 sept. 189016 Dorothea Jacoba L¸ring, geb. Schiedam (ZH) 30 april 1869,60 zonder beroep 1890-,208 † Rotterdam (ZH) 5 juli 1952.344
Uit dit huwelijk:
1. Andries, volgt IXaq.
2. Helena, volgt IXar.
3. Johanna Jacoba, volgt IXas.
4. Johan Frederik, volgt IXat.
5. Adrianus, volgt IXau.
6. Theodorus Jacobus van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 27 okt. 1902.18 [Gouda (ZH) 1933-]342
7. Catharinus Johannes, volgt IXav.
8. Gerard van Woerkom, geb. Rotterdam (ZH) 7 maart 1907,345 metaalbewerker,346 tr. Rotterdam (ZH) 9 mei 1934347 Johanna Frederika Hijmans, geb. Rotterdam (ZH) 4 juli 1906.348 [Rotterdam (ZH) 1903-]342

IXaq. Andries van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 14 aug. 1891,18 † Rotterdam (ZH) 23 sept. 1925,349 tr. Rotterdam (ZH) 15 okt. 1913350 Petronella Kooren, geb. Rotterdam (ZH) 16 jan. 1891,351 † ald. 29 mei 1962,352 dr. van Martinus en Johanna Jacoba Muller; zij hertr. Rotterdam (ZH) 25 april 1928353 Pieter de Reus.
Uit dit huwelijk:
1. Dorothea Jacoba, volgt Xx.
2. Martinus van Woerkom, geb. Rotterdam (ZH) 6 jan. 1916.354
3. Adrianus van Woerkom, geb. Rotterdam (ZH) 26 okt. 1917,354 † ald. 26 mei 1957.355
4. Zoon.
5. Andries van Woerkom, geb. Rotterdam (ZH) 26 april 1920,354 † ald. 17 april 1958.356
6. Petronella van Woerkom, geb. Rotterdam (ZH) 10 mei 1922,354 † Ijsselmonde (ZH) 17 maart 1923.357
7. NN van Woerkom, levenloze dochter, geb..358

Xx. Dorothea Jacoba van Woerkom, geb. Rotterdam (ZH) 4 dec. 1913,359 † ald. 24 dec. 1963,360 tr. Rotterdam (ZH) 3 aug. 1932361 Aart van Breugelen, geb. Rotterdam (ZH) 3 okt. 1907,362 † ald. 2 mei 1953.363
Uit dit huwelijk:
1. Frans Aart, volgt XIp.
2. Dochter.
3. Dochter.
4. Dochter.

XIp. Frans Aart van Breugelen, geb. Rotterdam (ZH) 19 april 1933,364 † Ens (FL) 4 jan. 2016,365 tr. Francina Petronella Piek, geb. Rotterdam (ZH) 26 dec. 1937,366 † Emmeloord (FL) 20 maart 2016.366
Uit dit huwelijk:
1. Dochter, volgt XIIa.
2. Zoon.
3. Zoon, volgt XIIb.
4. Zoon, volgt XIIc.

XIIa. N.N. Niet publiek.
Uit haar relatie met N.N. Niet publiek:
1. Dochter.
2. Zoon.

XIIb. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon, volgt XIII.
2. Zoon.

XIII. N.N. Niet publiek.
Zijn dochter:
Dochter.

XIIc. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Zoon.

IXar. Helena van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 2 juli 1893,18 † Apeldoorn (Gld) 15 maart 1969,367 tr. Rotterdam (ZH) 23 febr. 1916368 Cornelis Johannes Lindeman, geb. Rotterdam (ZH) 17 juli 1892,369 vleeschhouwer,370 † Rotterdam (ZH) 19 okt. 1972,371 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Gerardus Lindeman, geb. Rotterdam (ZH) 20 nov. 1916,370 slager.370
2. Zoon.
3. Dochter.
4. Dochter.
5. Zoon.
6. Dochter.

IXas. Johanna Jacoba van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 21 juni 1895,18 † Gouda (ZH) 11 febr. 1979,372 tr. Rotterdam (ZH) 4 jan. 1922373 Pieter Paulus van Veen, geb. Rotterdam (ZH) 11 juli 1886,374 † Gouda (ZH) 12 jan. 1978,375 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Zoon, volgt Xy.

Xy. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Dochter.

IXat. Johan Frederik van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 2 febr. 1898,18 bankwerker,376 tr. Rotterdam (ZH) 5 april 1922377 Alida Hoekemeijer, geb. Rotterdam (ZH) 12 jan. 1901,378 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
Dochter.

IXau. Adrianus van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 18 juli 1900,18 kapper,379 † Rotterdam (ZH) 29 juli 1956,380 tr. Rotterdam (ZH) 15 juli 1925381 Maria Cornelia Vermeulen, geb. Rotterdam (ZH) 27 juli 1900,382 † ald. 14 febr. 1991,383 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Dochter.
3. Zoon.

IXav. Catharinus Johannes van Woerkom, geb. Rotterdam (ZH) 6 dec. 1904,384 † Vlaardingen (ZH) 9 juni 1989,385 tr. Rotterdam (ZH) 11 april 1928386 Maria van Baren, geb. Vlaardingen (ZH) 24 april 1904,387 † ald. 11 dec. 1978.385
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Zoon.

VIIIal. Susanna Catharina van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 23 jan. 1872,18 zonder beroep 1891-,388 † Schiedam (ZH) 10 mei 1942,13 tr. Schiedam (ZH) 6 mei 189116 Johan Lodewijk Ritman, geb. Schiedam (ZH) 17 febr. 1869,18 koopman 1891-,208 brandersknecht / fabrieksarbeider 1903-1925,389 fabrieksbaas 1927-,390 † Schiedam (ZH) 10 juli 1949.13
Uit dit huwelijk:
1. Margaretha, volgt IXaw.
2. Andries, volgt IXax.
3. Johanna Jacoba, volgt IXay.
4. Johan Lodewijk Ritman, geb. Schiedam (ZH) 2 maart 1895,18 † ald. 5 aug. 1896.13
5. Johan Lodewijk, volgt IXaz.
6. Susanna Catharina, volgt IXba.
7. Anna Maria, volgt IXbb.
8. Geertrui, volgt IXbc.
9. Theodora Jacoba, volgt IXbd.
10. Adriana, volgt IXbe.
11. Coenraad, volgt IXbf.
12. Catharina Susanna, volgt IXbg.
13. Adrianus Ritman, geb. Schiedam (ZH) 21 dec. 1909,18 † Maassluis (ZH) 12 dec. 1994,391 tr. Schiedam (ZH) 27 mei 1942391 Pietje Elderkamp, geb. Schiedam (ZH) 26 aug. 1915.391
14. Klazina Ritman, geb. Schiedam (ZH) 10 juli 1914.18

IXaw. Margaretha Ritman, geb. Schiedam (ZH) 22 dec. 1889,18 zonder beroep 1915-,208 tr. Schiedam (ZH) 26 aug. 191516 Jan de Boer, geb. Schiermonnikoog (Fr) 26 aug. 1886,151 kruidenier 1915-,208 † Rotterdam (ZH) 11 sept. 1926.392
Uit het huwelijk:
1. Dirk de Boer, geb. Rotterdam (ZH) 21 juni 1916.393
2. Dochter.
Haar zoon:
3. Hendricus Ritman, geb. Rotterdam (ZH) 21 nov. 1927,393 † ald. 9 okt. 2002,394 tr. Rotterdam (ZH) 21 nov. 1968394 Catharina van der Lee, geb. Rotterdam (ZH) 21 juli 1930,394 † ald. 15 aug. 2009.394

IXax. Andries Ritman, geb. Schiedam (ZH) 17 dec. 1891,18 kuiper 1915-,395 houtkopersbediende 1917-,396 barbier 1921-,397 † Schiedam (ZH) 11 sept. 1963,13 tr. Schiedam (ZH) 1 nov. 191716 Niesje van Katwijk, geb. Schiedam (ZH) 19 febr. 1892,18 zonder beroep 1917-,208 † Schiedam (ZH) 10 jan. 1982.398
Uit dit huwelijk:
1. Johan Lodewijk Ritman, geb. Schiedam (ZH) 11 sept. 1918,399 † Javazee (Nederlands IndiÎ) 27 febr. 1942.400
2. Zoon.
3. Andries, volgt Xz.
4. Dochter.
5. Susanna Catharina Ritman, geb. Kethel (ZH) 20 april 1925,4012007.401
6. Kind.
7. Adri Ritman, geb. Kethel (ZH) 9 dec. 1930,40229 juni 2015.402
8. Margaretha, volgt Xaa.
9. Johanna Jacoba, volgt Xab.

Xz. Andries Ritman, geb. Schiedam (ZH) 18 april 1921,403 † ald. 16 nov. 1984,404 tr.404 Hendrica Sitton, geb. Schiedam (ZH) 29 nov. 1923,405 † ald. 4 sept. 2009.405
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Zoon.
3. Zoon, volgt XIq.

XIq. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Dochter.
2. Zoon.
3. Zoon.

Xaa. Margaretha Ritman, geb. Kethel (ZH) 24 febr. 1935,406 † Rotterdam (ZH) maart 2015.406
Uit haar relatie met N.N. Niet publiek:
Zoon.

Xab. Johanna Jacoba Ritman, geb. Kethel (ZH) 5 nov. 1936,40719 maart 2016.407
Uit haar relatie met N.N. Niet publiek:
Dochter.

IXay. Johanna Jacoba Ritman, geb. Schiedam (ZH) 16 juli 1893,18 zonder beroep 1917-,2081963,408 tr. Schiedam (ZH) 8 nov. 191716 Frans van der Touw, geb. Schiedam (ZH) 13 aug. 1891,18 distillateursknecht 1917-,208 † Schiedam (ZH) 17 jan. 1991.409
Uit dit huwelijk:
1. Jacob van der Touw, geb. Schiedam (ZH) 15 nov. 1919,410 † Tilburg (NB) 25 jan. 2011.411
2. Dochter.
3. Johan Lodewijk, volgt Xac.
4. Ida van der Touw, geb. Schiedam (ZH) 30 aug. 1931,412 † Delft (ZH) 27 okt. 1976.413

Xac. Johan Lodewijk van der Touw, geb. Schiedam (ZH) 20 mei 1923,414 † ald. 12 dec. 2008,415 tr. Johanna Maria Borrani, geb. Schiedam (ZH) 7 juni 1924,416 †.416
Uit dit huwelijk:
Anja van der Touw, geb. Schiedam (ZH) 21 aug. 1956,417 † ald. 1 juni 1957.417

IXaz. Johan Lodewijk Ritman, geb. Schiedam (ZH) 17 nov. 1896,18 kapper 1923-,418 winkelier in modeartikelen 1927-,208 tr. Schiedam (ZH) 9 maart 192716 (echtsch. ingeschr. ald. 27 sept. 1939)106 Adriana de Bruin, geb. Schiedam (ZH) 9 mei 1904,181986.419
Uit dit huwelijk:
Susanna Catharina Ritman, geb. Schiedam (ZH) 9 maart 1929,4202008.421

IXba. Susanna Catharina Ritman, geb. Schiedam (ZH) 5 febr. 1898,18 † ald. 6 aug. 1962,13 tr. Schiedam (ZH) 7 sept. 192116 Dirk Theodorus van Lienden, geb. Schiedam (ZH) 12 juni 1892,18 metaalslijper 1921-.208
Uit dit huwelijk:
1. NN van Lienden, levenloze dochter, geb..13
2. Zoon.
3. NN van Lienden, levenloze zoon, geb..13

IXbb. Anna Maria Ritman, geb. Schiedam (ZH) 11 jan. 1900,18 zonder beroep 1923-,208 tr. Schiedam (ZH) 3 jan. 192316 Bastiaan Ilmer, geb. Overschie (ZH) 13 aug. 1896,422 groentekoopman 1923-.208
Uit dit huwelijk:
1. Johan Lodewijk Ilmer, geb. Schiedam (ZH) 6 april 1927,423 † ald. 25 juni 1927.13
2. Johan Lodewijk Ilmer, geb. Schiedam (ZH) 13 okt. 1928,424 † ald. 2 juni 2001.425

IXbc. Geertrui Ritman, geb. Schiedam (ZH) 6 mei 1901,18 zonder beroep 1925-,208 tr. Schiedam (ZH) 2 dec. 192516 Andries van dijk, geb. Schiedam (ZH) 14 sept. 1897,18 kraanmachinist 1925-.208
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Zoon.

IXbd. Theodora Jacoba Ritman, geb. Schiedam (ZH) 22 juni 1903,18 zonder beroep 1924-,208 † Vlaardingen (ZH) 8 sept. 1994,426 tr. Schiedam (ZH) 10 dec. 192416 Leendert Koorengevel, geb. Schiedam (ZH) 20 maart 1901,18 kruidenier 1924-,208 † Vlaardingen (ZH) 26 sept. 1988.427
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, volgt Xad.
2. Susanna Catharina Koorengevel, geb. Schiedam (ZH) 16 febr. 1927,428omstr. 2000.429
3. Leendert Koorengevel, geb. Schiedam (ZH) 19 nov. 1928,430dec. 2001.431
4. Johan Lodewijk Koorengevel, geb. Schiedam (ZH) 3 sept. 1930,432 † ald. 10 juni 2001.433
5. Elisabeth Koorengevel, geb. Schiedam (ZH) 16 nov. 1936,434april 1975.435

Xad. Cornelis Koorengevel, geb. Schiedam (ZH) 9 april 1925,43613 dec. 2000,437 begr. Maassluis (ZH), tr. Schiedam (ZH) 23 maart 1950438 Maartje Meijvogel, geb. Schiedam (ZH) 23 aug. 1926,43729 jan. 2011,437 begr. Maassluis (ZH).
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Dochter.
3. Dochter.
4. Zoon, volgt XIr.
5. Dochter.
6. Dochter.
7. Dochter.
8. Dochter.
9. Dochter.
10. Dochter.

XIr. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
Dochter.

IXbe. Adriana Ritman, geb. Schiedam (ZH) 17 aug. 1905,18 tr. Schiedam (ZH) 18 nov. 193116 Johannes Adrianus van der Hoeven, geb. Schiedam (ZH) 3 mei 1906.18
Uit dit huwelijk:
Zoon.

IXbf. Coenraad Ritman, geb. Schiedam (ZH) 26 febr. 1907,18 kleermaker,13 † Westerm¸nde (Dld) 7 mei 1945,439 tr. Schiedam (ZH) 8 nov. 193316 Johanna Jacoba Gilijamse, geb. Rotterdam (ZH) 25 febr. 1906.440
Uit dit huwelijk:
Zoon.

IXbg. Catharina Susanna Ritman, geb. Schiedam (ZH) 2 juni 1908,18 tr. Schiedam (ZH) 28 jan. 193216 Arnoldus Franciscus Etman, geb. Vlaardingen (ZH) 12 maart 1907.441
Uit dit huwelijk:
Johan Lodewijk Etman, geb. Vlaardingen (ZH) omstr. 1943,13 † Schiedam (ZH) 10 sept. 1957.13

VIIs. Adrianus van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 19 dec. 1847,18 winkelbediende 1871-,442 graanmeter-weger 1893-,443 † Schiedam (ZH) 26 april 1915,13 tr. Schiedam (ZH) 18 okt. 187116 Johanna Jacoba van Meurs, geb. Schiedam (ZH) 21 juni 1849,18 † ald. 11 dec. 1937,13 dr. van Arij en Neeltje van Wieringen.
Uit dit huwelijk:
1. Geertrui, volgt VIIIam.
2. Arij, volgt VIIIan.
3. Adrianus, volgt VIIIao.
4. Antoon van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 18 dec. 1877,18 † Rotterdam (ZH) 27 okt. 1909.444
5. Neeltje, volgt VIIIap.
6. Leendert, volgt VIIIaq.
7. Petronella Adriana, volgt VIIIar.
8. Pieter, volgt VIIIas.
9. Johanna Jacoba van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 14 sept. 1887,18 tr. Amsterdam (NH) 19 febr. 192481 Hendrik Jan Galavazi, geb. Amsterdam (NH) 10 maart 1882,445 sergeant kok bij de marine,445 † Haarlem (NH) 18 maart 1944,149 wedr. van Maria Levina Koch.
10. Marius, volgt VIIIat.

VIIIam. Geertrui van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 19 aug. 1872,18 zonder beroep 1897-,208 tr. Schiedam (ZH) 16 juni 189716 Adrianus Martinus Johannes de Ridder, geb. Schiedam (ZH) 17 mei 1872,18 koetsier 1897-.208
Uit dit huwelijk:
1. Jannetje de Ridder, geb. Schiedam (ZH) 17 juni 1898.18
2. Johanna Jacoba, volgt IXbh.
3. Adrianus de Ridder, geb. Vlaardingen (ZH) 5 febr. 1905.446
4. Alida Paulina de Ridder, geb. Schiedam (ZH) 16 dec. 1906,18 tr. Rotterdam (ZH) 30 dec. 1936447 Adrianus Wijnandus Deltenre, geb. Rotterdam (ZH) 27 febr. 1906,4481995.449
5. Arie de Ridder, geb. Vlaardingen (ZH) 23 juli 1908.450
6. Neeltje Wijnanda, volgt IXbi.

IXbh. Johanna Jacoba de Ridder, geb. Schiedam (ZH) 10 nov. 1899,18 tr. Vlaardingen (ZH) 7 april 1926451 Willem Pieter Hoogendijk, geb. Vlaardingen (ZH) 17 okt. 1897,452 † ald. 6 april 1945.452
Uit dit huwelijk:
1. Abraham Hoogendijk, geb. Vlaardingen (ZH) 20 juni 1926,453 † ald. 28 nov. 1929.453
2. Adrianus Martinus Johannes Hoogendijk, geb. 17 febr. 1928,454 tr. 1954454 Antonia Smit, geb. 1927,4542013.454
3. Willem Pieter Hoogendijk, geb. Vlaardingen (ZH) 14 maart 1929,455 † ald. 17 okt. 1998, tr. Vlaardingen (ZH) 5 aug. 1958456 Willemina Elisabeth Sophia Herlaar, geb. Vlaardingen (ZH) 22 juli 1940,455 † ald. 22 april 2015.455
4. Zoon.
5. Dochter.
6. Pieter Hoogendijk, geb. Vlaardingen (ZH) 23 febr. 1934,457 † Rotterdam (ZH) 15 juli 1968,458 tr. Vlaardingen (ZH) 11 jan. 1961459 Jacoba Poot, geb. Vlaardingen (ZH) 25 okt. 1939,459 † Rotterdam (ZH) 28 mei 2012.459

IXbi. Neeltje Wijnanda de Ridder, geb. Vlaardingen (ZH) 4 juli 1912,460 tr. Vlaardingen (ZH) febr. 1937461 Johannes Schenk, geb. omstr. 1910, † Vlaardingen (ZH) 19 maart 2009.462
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Zoon.
3. Dochter.
4. Zoon.

VIIIan. Arij van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 16 juli 1874,18 loodgieter,4 † Schiedam (ZH) 28 mei 1960,13 tr. Rotterdam (ZH) 21 juni 1911463 Wilhelmina Frederica Louisa Doornbos, geb. Wateringen (ZH) 20 mei 1876,464 † Wassenaar (ZH) 19 juli 1943,13 dr. van Johannes Fokko en Adriana Johanna Wuijster.
Uit dit huwelijk:

IXbj. Johannes Jacobus van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 3 mei 1912,18 waterpolospeler,465 † Schiedam (ZH) 27 jan. 1998.465
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Dochter, volgt Xae.
2. Zoon, volgt Xaf.
3. Dochter, volgt Xag.
4. Zoon, volgt Xah.

Xae. N.N. Niet publiek.
Uit haar relatie met N.N. Niet publiek:
1. Dochter.
2. Dochter.

Xaf. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Dochter.

Xag. N.N. Niet publiek.
Haar kinderen:
1. Dochter.
2. Zoon.

Xah. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Zoon.
3. Zoon.

VIIIao. Adrianus van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 27 febr. 1876,18 tr. Rotterdam (ZH) 20 dec. 1905466 Anthonia Gerardina van Baalen, geb. Sommelsdijk (Ze) 5 febr. 1880,467 † Soest (Ut) 18 nov. 1956,468 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Jacoba Maria van Woerkom, geb. Rotterdam (ZH) 24 sept. 1906,469 tr. Rotterdam (ZH) 25 sept. 1935470 Pieter Paulus van Veen, geb. Rotterdam (ZH) 4 mei 1911.471
2. Wilhelmus Adrianus van Woerkom, geb. Rotterdam (ZH) 2 nov. 1912.472 [Den Helder (NH) 1932-]473

VIIIap. Neeltje van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 12 okt. 1879,18 tr. Schiedam (ZH) 30 juli 190316 Wijnand Pijnakker, geb. Vlaardinger-Ambacht (ZH) 15 nov. 1875,474 kwartiermeester der marine,4 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Jacoba Wijnanda Pijnakker, geb. Hellevoetsluis (ZH) 20 okt. 1904,475 † Vlaardingen (ZH) 22 okt. 2006.476
2. Wijnand Pijnakker, geb. Den Helder (NH) 28 juni 1913.477 [Westzaan aan Nieuwe Zijde 1921-]477
3. Dochter.
4. Dochter.

VIIIaq. Leendert van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 2 april 1881,18 opperman,4 tr. Schiedam (ZH) 7 sept. 19224 Cornelia van Rossen, geb. Vlaardingen (ZH) 14 nov. 1891,4 dr. van Martinus Johannes en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. NN van Woerkom, levenloze zoon, geb..13
2. Dochter.

VIIIar. Petronella Adriana van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 23 aug. 1883,18 † Rotterdam (ZH) 18 sept. 1963,478 tr. Schiedam (ZH) 21 sept. 190416 Coenraad Lodewijk Winkelman, geb. Schiedam (ZH) 6 mei 1883,18 † Rotterdam (ZH) 1 jan. 1948,479 zn. van Pieter en Johanna Prins.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Winkelman, geb. Schiedam (ZH) 13 juni 1906,18 † Rotterdam (ZH) 21 juli 1982,480 tr. Rotterdam (ZH) 6 juni 1944481 Willem Hendrik Liesveld, geb. Rotterdam (ZH) 13 mei 1915,482 † ald. 10 juli 1977.483
2. Petronella Adriana Winkelman, geb. Rotterdam (ZH) 10 febr. 1908,484 † Maassluis (ZH) 30 juni 2001,485 tr. Schiedam (ZH) 1 okt. 1942485 Dirk van der Most, geb. Schiedam (ZH) 28 juli 1906,486 † Rotterdam (ZH) 28 maart 1974.486
3. Pieter Winkelman, geb. Schiedam (ZH) 12 aug. 1909,18 † Rotterdam (ZH) 24 nov. 1978,487 tr. Rotterdam (ZH) 21 sept. 1945487 Geertruida Grada Schraven, geb. Rotterdam (ZH) 12 juni 1915.488

VIIIas. Pieter van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 22 aug. 1885,18 smid,4 tr. Schiedam (ZH) 12 juni 191316 Neeltje van Rooij, geb. Culemborg (Gld) 24 maart 1889,79 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 19 dec. 1914.18
2. Dochter.

VIIIat. Marius van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 8 dec. 1891,18 machinist,4 † Rotterdam (ZH) 8 jan. 1958,489 tr. Rotterdam (ZH) 1 dec. 1927490 Sija Adriana Mac Lean, geb. Klundert (NB) 18 juli 1898, † Rotterdam (ZH) 31 mei 1951.491
Uit dit huwelijk:
Marius van Woerkom, geb. Rotterdam (ZH) 3 juni 1930,492 † Delft (ZH) 18 juli 2005.493

VIIt. Dirk van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 25 april 1850,494 tabakskerver 1877-,4 pakhuisknecht 1890-,495 winkelier 1903-,496 † Schiedam (ZH) 11 mei 1913,13 tr. Schiedam (ZH) 22 aug. 187716 Helena de Goederen, geb. Schiedam (ZH) 7 maart 1856,18 winkelierster,4 † Schiedam (ZH) 14 maart 1934,13 dr. van Cornelis en Rijmpje Groeneweg.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus, volgt VIIIau.
2. Rijmpje van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 28 okt. 1880,18 † Zeist (Ut) 26 okt. 1949,497 tr. Schiedam (ZH) 27 aug. 190816 Theodorus Driesse, geb. Schiedam (ZH) 6 april 1885,18 boekdrukker,4 † Schiedam (ZH) 29 nov. 1918,13 zn. van Adrianus en Maria Post.
3. Cornelis van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 23 aug. 1882,18 werktuigkundige,4 † Delft (ZH) 28 maart 1953,13 tr. Schiedam (ZH) 25 juni 190816 Catharina Elizabeth Vogelij, geb. Glimmen (Gr.) 16 juli 1882,498 naaister,4 † Schiedam (ZH) 10 juli 1956,13 dr. van AndrÈ Mathias en N.N. Niet publiek.
4. Dirk, volgt VIIIav.
5. Geertrui van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 28 maart 1887,18 † ald. 17 juli 1967.499
6. Helena, volgt VIIIaw.
7. Andries, volgt VIIIax.
8. Cornelia van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 7 nov. 1893,18 † ald. 19 sept. 1894.13
9. Cornelia van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 29 juni 1895,18 † Grasse (Frankrijk) 24 maart 1977,500 tr. Jules Auguste Jean Marie Pinto, † Grasse (Frankrijk) 9 jan. 1976.501
10. Willem, volgt VIIIay.
11. Johannes, volgt VIIIaz.
12. Johanna, volgt VIIIba.

VIIIau. Adrianus van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 20 aug. 1878,18 timmerman 1903-,208 tr. 1e Schiedam (ZH) 25 nov. 190316 Stijntje Overweel, geb. Heenvliet (ZH) 2 juli 1877,4 zonder beroep 1903-,208 † Schiedam (ZH) 4 mei 1916,13 dr. van Gerardus en Adriaantje van Ensbergen; tr. 2e Schiedam (ZH) 12 aug. 192016 Cornelia Overweel, geb. Kethel en Spaland 9 maart 1884,18 zonder beroep 1920-,208 zuster van zijn eerste echtgenote.
Uit het eerste huwelijk:
1. Helena van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 19 aug. 1904,18 † ald. 3 nov. 1933.13
2. Adriaantje van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 6 aug. 1906,181 sept. 1997,502 begr. Amsterdam (NH), tr. Schiedam (ZH) 14 mei 193016 Hendrikus Johannes Bosman, geb. Gouda (ZH) 6 juni 1905,4 kraandrijver 1930-,20822 sept. 1991,502 begr. Amsterdam (NH).
3. Stijntje van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 20 juli 1908,18 † ald. 27 mei 1910.13
4. Dirk Gerardus van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 7 okt. 1910,18 † ald. 22 okt. 1910.13

VIIIav. Dirk van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 5 febr. 1885,4 † Amsterdam (NH) 30 maart 1919,503 tr. Rotterdam (ZH) 14 mei 1913504 Maria Magdalena Hendrika Maas, geb. Rotterdam (ZH) 19 nov. 1881,505 † Schiedam (ZH) 4 dec. 1959.13
Uit dit huwelijk:
Dirk Hendrik Johannes van Woerkom, geb. Rotterdam (ZH) 22 mei 1914,506 † Sint Oedenrode (NB) 15 dec. 2006,507 tr. Den Haag (ZH) 20 jan. 1943507 Johanna Reimerink, geb. Den Haag (ZH) 5 aug. 1911,508 † Sint Oedenrode (NB) 2 juli 2006.508

VIIIaw. Helena van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 8 maart 1889,18 † ald. 13 juni 1937,13 tr. Schiedam (ZH) 2 juli 191416 Catrinus van der Velde, geb. Schiedam (ZH) 24 okt. 1883,18 machinist,4 zn. van Pieter en Cornelia Adriana Tettelaar.
Uit dit huwelijk:
1. Leendert Cornelis, volgt IXbk.
2. Willy Johanna van der Velde, geb. Schiedam (ZH) 11 maart 1921,509 tr. (ondertr. Schiedam (ZH) 21 nov.) 1940510 P. Gijtenbeek, geb. omstr. 1917.

IXbk. Leendert Cornelis van der Velde, geb. Schiedam (ZH) 15 april 1915,18 tr. Schiedam (ZH) 6 dec. 193916 Johanna Frederika Bosman, geb. Schiedam (ZH) omstr. 1919.
Uit dit huwelijk:
Dochter.

VIIIax. Andries van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 26 juli 1891,18 huistimmerman, scheepstimmerman,511 † Rotterdam (ZH) 21 juni 1973,512 tr. Rotterdam (ZH) 16 maart 1921513 Adriana Cornelia Smit, geb. Rotterdam (ZH) 3 febr. 1899,514 † ald. 6 dec. 1975.515
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Andries van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 25 mei 1922,516 † ald. 3 jan. 2012.517
2. Johanna Adriana van Woerkom, geb. Rotterdam (ZH) 24 aug. 1924.516

VIIIay. Willem van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 19 okt. 1897,18 boekhouder,518 † Schiedam (ZH) 17 febr. 1988,519 tr. 1e Rotterdam (ZH) 28 sept. 1927520 Jacoba Joanna Anthonia Wupkes, geb. Rotterdam (ZH) 23 maart 1901,521 † Schiedam (ZH) 12 juni 1934;13 tr. 2e Schiedam (ZH) 27 nov. 193516 Catharina Petronella Groen, geb. Den Haag (ZH) 31 mei 1901.522
Uit het eerste huwelijk:
1. Zoon.
Uit het tweede huwelijk:
2. Zoon.

VIIIaz. Johannes van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 19 okt. 1897,18 tr. Rotterdam (ZH) 25 april 1923523 Antje Angenieta Herlaar, geb. Nieuw Lekkerland (ZH) 15 sept. 1899,524 † Schiedam (ZH) 15 nov. 1989.524
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Arie Baltus van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 3 april 1925,525 † ald. 30 nov. 1927.13
3. Zoon.
4. Dochter.
5. Arie Baltus van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 28 april 1930,526 † ald. 30 jan. 2003.526
6. NN van Woerkom, levenloze zoon, geb..13
7. Dochter.
8. Zoon.

VIIIba. Johanna van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 27 jan. 1900,18 † ’s Gravenzande (ZH) 15 juni 1982,527 tr. Schiedam (ZH) 8 juli 192516 Johannes George van Pelt, geb. Schiedam (ZH) 25 april 1898,18 handelsreiziger,4 † Apeldoorn (Gld) 9 juli 1965,528 zn. van Leendert en Henderina van der Most.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna van Pelt, geb. Schiedam (ZH) 17 juli 1927,529 † ald. 6 mei 1945.13
2. Zoon.

VIIu. Johannes van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 1 nov. 1857,18 † Rotterdam (ZH) 13 dec. 1918,530 tr. Schiedam (ZH) 10 aug. 189316 Dina Verburg, geb. Colijnsplaat (Ze) 3 jan. 1868.60
Uit dit huwelijk:
1. Geertrui, volgt VIIIbb.
2. Clara van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 23 mei 1898,18 † Zwolle (Ov) 26 jan. 1990,531 tr. Den Haag (ZH) 7 dec. 1921532 Simon Hiemstra, geb. Wommels (Fr) 8 sept. 1886,151 † Zwolle (Ov) 11 april 1945.531
3. Adriana, volgt VIIIbc.
4. Johannes van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 26 dec. 1904,18 † ald. 3 maart 1924.13
5. Nicolaas, volgt VIIIbd.

VIIIbb. Geertrui van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 1 mei 1894,18 dienstbode,10 tr. Renkum (Gld) 21 aug. 1919533 Willem de Jongh, geb. Oosterbeek (Gld) 17 juni 1893,533 schoenmaker,10 zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Jan de Jongh, geb. Oosterbeek (Gld) 6 mei 1920,534 † Bergh (Gld) 8 febr. 1945,533 begr. Ereveld Loenen (Gld) 1955.535
2. Dochter.
3. Dochter.

Notitie bij het overlijden van Gerrit Jan: Gerrit Jan werd op 21 november 1944 in Den Haag opgepakt bij de grote razzia.
Hij verrichtte dwangarbeid en overleed aan de gevolgen daarvan.
Zie: http://www.berghapedia.nl/index.php/Jongh,_Gerrit_Jan_de

VIIIbc. Adriana van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 22 sept. 1902,18 tr. Utrecht (Ut) 31 jan. 1923536 Bernardus Johannes Broekman, geb. Utrecht (Ut) 1 mei 1893.537
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Dochter.

VIIIbd. Nicolaas van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 26 sept. 1907,18 tr. Hilversum (NH) nov. 1934538 A. Meijer.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Zoon.
3. Zoon.

Vc. Jannetje van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) aug. 1778,13 † ald. 21 jan. 1847,13 tr. Wilhelmus Wijzenbroek, geb. Schiedam (ZH) omstr. 1777, † ald. 11 jan. 1836.13
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus, volgt VIi.
2. Johanna, volgt VIj.
3. Johannes (Joannes), volgt VIk.
4. Adriana Wijzenbroek, geb. Schiedam (ZH) 6 maart 1813.539
5. Dirk Wijzenbroek, geb. 1814.
6. Adrianus Wijzenbroek, geb. Schiedam (ZH) 20 mei 1816,539 tr. Schiedam (ZH) 20 juli 1864539 Lijdia Adriana van Pelt, geb. Schiedam (ZH) 25 mei 1826,539 dr. van Jo(h)annes Hend(e)ri(k/c)us en Maria van der Schel.
7. Maria Wijzenbroek, geb. Schiedam (ZH) 27 sept. 1818,539 tr. Schiedam (ZH) 7 okt. 1857539 Hendrik Wilhelmus Allewelt, geb. Schiedam (ZH) 27 jan. 1832,539 zn. van Hermanus en Petronella Maria Tichan.
8. Gerardus Wijzenbroek, geb. Schiedam (ZH) 9 juni 1821.539

VIi. Wilhelmus Wijzenbroek, geb. Schiedam (ZH) 18 dec. 1804,4 † ald. 4 okt. 1853,13 tr. 1e Schiedam (ZH) 29 juni 183716 Maria Petrie, geb. Overschie (ZH) 18 aug. 1801,4 † Schiedam (ZH) 27 april 1839,13 dr. van Jan Petrie (Petri) en Jannetje van Munster; tr. 2e Schiedam (ZH) 4 juni 184016 Johanna Jacoba Tebbenhof, geb. Schiedam (ZH) 4 febr. 1809,4 † Delft (ZH) 9 nov. 1866,13 dr. van Leendert Tebbenhof(f) en Jannetje Noordijk.
Uit het eerste huwelijk:
1. Wilhelmus Johannes Wijzenbroek, geb. Schiedam (ZH) 30 sept. 1837,18 † ald. 6 okt. 1837.13
2. NN Wijzenbroek, levenloze zoon, geb. Schiedam (ZH) 27 nov. 1838.13
Uit het tweede huwelijk:
3. Johanna Jacoba, volgt VIIv.

VIIv. Johanna Jacoba Wijzenbroek, geb. Schiedam (ZH) 29 nov. 1852,18 † ald. 18 dec. 1905,13 tr. Schiedam (ZH) 15 maart 187616 Jacob van der Most, geb. Schiedam (ZH) 27 april 1852,18 kuiper 1878-,540 brandersknecht 1886-,541 † Schiedam (ZH) 10 jan. 1903,13 zn. van Adrianus en Johanna Verveen.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus van der Most, geb. Schiedam (ZH) 24 okt. 1876,18 koetsier,13 † Schiedam (ZH) 3 dec. 1935.13
2. Wilhelmus Nicolaas van der Most, geb. Schiedam (ZH) 13 mei 1878,18 † ald. 15 febr. 1879.13
3. Lieving Willem van der Most, geb. Schiedam (ZH) 23 nov. 1879,18 † ald. 24 maart 1880.13
4. Jacob van der Most, geb. Schiedam (ZH) 6 jan. 1881,18 koetsier,13 † Schiedam (ZH) 6 dec. 1932.13
5. Johanna Jacoba van der Most, geb. Schiedam (ZH) 5 dec. 1882,18 † ald. 8 juli 1883.13
6. Nicolaas, volgt VIIIbe.
7. Johanna Jacoba, volgt VIIIbf.

Notitie bij het overlijden van Wilhelmus Nicolaas: In overlijdensakte foutief ’Willem Nicolaas’ genoemd.

VIIIbe. Nicolaas van der Most, geb. Schiedam (ZH) 25 mei 1886,18 † ald. 28 jan. 1945,13 tr. Schiedam (ZH) 24 okt. 191816 Martina Maria van Leeuwaarden, geb. Culemborg (Gld) 24 mei 1893,4 dr. van Machiel en Pieternella Vermeulen.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Dochter.
3. Zoon.
4. Zoon.

VIIIbf. Johanna Jacoba van der Most, geb. Schiedam (ZH) 10 juli 1888,18 tr. Schiedam (ZH) 1 febr. 191116 Nicolaas van Leeuwaarden, geb. Culemborg (Gld) 13 aug. 1883,4 zn. van Machiel en Pieternella Vermeulen.
Uit dit huwelijk:
1. Machiel van Leeuwaarden, geb. Schiedam (ZH) 2 april 1911,18 tr. Schiedam (ZH) 10 aug. 193816 Jacoba van der Wilt, geb. Schiedam (ZH) 16 mei 1913.18
2. Johanna Pieternella van Leeuwaarden, geb. Schiedam (ZH) 17 febr. 1914,18 tr. Schiedam (ZH) 20 dec. 193916 Cornelis Antonius Dorsman, geb. Schiedam (ZH) 24 dec. 1908.18
3. Pieter van Leeuwaarden, geb. Schiedam (ZH) omstr. 1918,4 tr. Schiedam (ZH) 28 dec. 193916 Goossina Johanna Slijkoord, geb. Rotterdam (ZH) omstr. 1917.
4. Zoon.

VIj. Johanna Wijzenbroek, geb. Schiedam (ZH),542 ged. Schiedam (ZH) 10 mei 1807,542 † ald. 1 sept. 1881,13 tr. Schiedam (ZH) 30 sept. 183016 Teunis Hartevelt, geb. Schiedam (ZH) 24 aug. 1806,543 brandersknecht,13 † Schiedam (ZH) 6 sept. 1849,13 zn. van Jan en Maria van der Schaft.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Hendrik Harteveld, geb. Schiedam (ZH) 25 maart 1831,18 † ald. 5 okt. 1835.13
2. Johanna Harteveld, geb. Schiedam (ZH) 18 aug. 1833,18 † ald. 17 sept. 1835.13
3. Johannes Henricus, volgt VIIw.
4. Willem, volgt VIIx.
5. Teunis, volgt VIIy.
6. Adrianus, volgt VIIz.
7. Pieter Harteveld, geb. 1845.
8. Arij Harteveld, geb. 1848.
9. Arend Harteveld, geb. 1848.

VIIw. Johannes Henricus Harteveld, geb. Schiedam (ZH) 21 febr. 1836,18 † Rotterdam (ZH) 25 juli 1865,544 tr. Schiedam (ZH) 26 okt. 185916 Janetta de Roo, geb. Schiedam (ZH) 31 juli 1829,18 † ald. 4 dec. 1897,13 dr. van Martinus en Maria Sandeling(s); zij hertr. Schiedam (ZH) 12 nov. 187316 Johannes Vermeulen.
Uit dit huwelijk:
1. Teunis, volgt VIIIbg.
2. Martinus Harteveld, geb. Schiedam (ZH) 16 juli 1860,18 † Soerabaja (IndonesiÎ) 20 nov. 1896.13
3. Johannes Hendrikus Harteveld, geb. Rotterdam (ZH) 1 dec. 1862,545 † ald. 31 juli 1864.546

Notitie bij het overlijden van Martinus: Aan boord van "Hare Majesteit wachtschip Bromo" ter reede Soerabaia.

VIIIbg. Teunis Harteveld, geb. Schiedam (ZH) 29 mei 1859,18 mandenmaker 1881-,547 arbeider 1891-,548 † Schiedam (ZH) 23 april 1906,13 tr. Schiedam (ZH) 31 maart 1880539 Cornelia Vermeulen, geb. Schiedam (ZH) 28 jan. 1860,18 † ald. 6 aug. 1930,13 dr. van Johannes en Aridina (Arie Dina) van der Sloot.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Henricus, volgt IXbl.
2. Aridina Harteveld, geb. Schiedam (ZH) 23 nov. 1881,18 † ald. 3 febr. 1883.13
3. Martinus Harteveld, geb. Schiedam (ZH) 18 sept. 1884,18 † ald. 1 maart 1885.13
4. Aridina Harteveld, geb. Schiedam (ZH) 24 april 1887,18 † ald. 5 dec. 1901.13
5. Martinus Harteveld, geb. Schiedam (ZH) 2 dec. 1889.18
6. Teunis Harteveld, geb. Schiedam (ZH) 21 maart 1891,18 † ald. 6 juni 1919.13
7. NN Harteveld, levenloze zoon, geb..13
8. Jeannete, volgt IXbm.
9. Cornelis Harteveld, geb. Schiedam (ZH) 27 jan. 1905,18 † ald. 21 okt. 1982,549 tr. Schiedam (ZH) 26 april 193916 Johanna Catharina Kˆnemann, geb. Schiedam (ZH) 2 juni 1909,18 dr. van Laurens en Gerritje Terwiel.

IXbl. Johannes Henricus Harteveld, geb. Schiedam (ZH) 22 juli 1880,18 lantaarnaansteker 1911-,550 fabrieksarbeider 1912-,13 † Schiedam (ZH) 28 mei 1912,13 tr. Schiedam (ZH) 24 juni 190916 Johanna Hittinger, geb. Schiedam (ZH) 30 juli 1889,18 † Rotterdam (ZH) omstr. 10 juli 1979, dr. van Dirk Johannes en Maria Geertruij van dijk; zij hertr. Schiedam (ZH) 21 aug. 191916 Theodorus Herman van Rijswijk.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia, volgt Xai.
2. Dirk Johannes, volgt Xaj.

Xai. Cornelia Harteveld, geb. Schiedam (ZH) 24 dec. 1909,181989,551 tr. Schiedam (ZH) 11 maart 193616 Maarten Koppenol, geb. Schiedam (ZH) 28 dec. 1912,18 vloerlegger,552 † Schiedam (ZH) 12 aug. 1967.552
Uit dit huwelijk:

XIs. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Zoon.
3. Dochter.

Xaj. Dirk Johannes Harteveld, geb. Schiedam (ZH) 9 sept. 1911,18 tr. (ondertr. Schiedam (ZH) 2 jan.) 1941)553554 Janna Steenis. [Schiedam (ZH) 1911-]555
Uit dit huwelijk:
Zoon.

IXbm. Jeannete Harteveld, geb. Schiedam (ZH) 12 jan. 1896,18 † ald. 1 sept. 1963,13 tr. Schiedam (ZH) 17 april 192416 Pieter Johannes Deijl (IXbt).
Uit dit huwelijk:

Xak. Pieter Johannes Deijl, geb. Schiedam (ZH) 2 april 1925,556 † Den Haag (ZH) 18 april 2013,557 tr. Rotterdam (ZH) 27 juni 1951558 Adriana Catharina Bons, geb. Rotterdam (ZH) 21 aug. 1927,558 † Den Haag (ZH) 14 april 2002.558
Uit dit huwelijk:
Dochter.

VIIx. Willem Harteveld, geb. Schiedam (ZH) 27 okt. 1838,18 kuiper,13 † Schiedam (ZH) 26 maart 1892,13 tr. Schiedam (ZH) 5 dec. 186016 Agneta Jacoba van der Bil, geb. Schiedam (ZH) 19 mei 1831,18 dr. van Simon en Elisabeth (Maria) Nieuwkam(p).
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Harteveld, geb. Schiedam (ZH) 15 april 1861,18 † ald. 30 maart 1863.13
2. Jannetje Harteveld, geb. Schiedam (ZH) 29 okt. 1863,18 † ald. 4 nov. 1865.13
3. Teunis Harteveld, geb. Schiedam (ZH) 8 juni 1867,18 waschbaas,77 † Apeldoorn (Gld) 6 maart 1923,77 tr. Rotterdam (ZH) 3 jan. 1894559 Elizabeth Maria Cornelia van der Bil, geb. Rotterdam (ZH) 13 aug. 1858,560 † Apeldoorn (Gld) 10 maart 1918,77 dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
4. Simon, volgt VIIIbh.

VIIIbh. Simon Harteveld, geb. Schiedam (ZH) 12 okt. 1870,18 kapper 1900-,561 lantaarnaansteker 1915-,562 † Den Haag (ZH) 27 jan. 1951,563 tr. 1e Schiedam (ZH) 3 juni 189716 Johanna Petronella Clasina Krabbendam, geb. Schiedam (ZH) 4 aug. 1865,18 † Den Haag (ZH) 23 mei 1914,564 dr. van Gerard en Pieternella Cornelia van Katwijk; tr. 2e Den Haag (ZH) 31 maart 1915565 (echtsch. ingeschr. ald. 11 febr. 1918)566 Pieternella de Niet, geb. Scheveningen (ZH) 12 sept. 1874,567 † Den Haag (ZH) 7 febr. 1931,568 dr. van Job en Dirkje Beekhuizen en gesch. echtg. van Arie van der Toorn; tr. 3e Den Haag (ZH) 27 febr. 1918569 Marijtje Lastdrager, geb. Den Helder (NH) 24 sept. 1863,570 † Den Haag (ZH) 1 april 1945,571 dr. van Gerrit en Wilhelmina Meijer en wed. van Johannes Jacobus Dost.
Uit het eerste huwelijk:
1. Willem, volgt IXbn.
2. Gerard, volgt IXbo.
3. Agneta Jacoba Harteveld, geb. Den Haag (ZH) 14 sept. 1901,572 † Apeldoorn (Gld) 25 april 1944.77
4. Pieter Cornelis, volgt IXbp.
5. Johanna Petronella Clasina, volgt IXbq.

IXbn. Willem Harteveld, geb. Den Haag (ZH) 22 aug. 1898,567 administratief ambtenaar bij de gemeente duinwaterleiding,573 tr. Den Haag (ZH) 3 aug. 1927574 Wilhelmina Frederika Jonas, geb. Den Haag (ZH) 17 juli 1898,575 dr. van Frederik Willem en Adriana Petronella Maria Tuijten.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Dochter.
3. Dochter.
4. Zoon.
5. Dochter.

IXbo. Gerard Harteveld, geb. Den Haag (ZH) 14 jan. 1900,576 expediteur 1926-,573 † Den Haag (ZH) 3 juli 1980,577 tr. Den Haag (ZH) 28 april 1926578 Jeannette Hermina Jolink, geb. Den Haag (ZH) 3 juli 1898,579 † ald. 19 aug. 1980,580 dr. van Jan en Cornelia Angenita Hermsen.
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Zoon, volgt Xal.
3. Zoon, volgt Xam.

Xal. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Dochter.
3. Zoon.

Xam. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Dochter.
2. Zoon.
3. Dochter.
4. Dochter.

IXbp. Pieter Cornelis Harteveld, geb. Den Haag (ZH) 13 juni 1903,581 tr. Naaldwijk (ZH) 17 juni 1926582 Grietje van Baalen, geb. Naaldwijk (ZH) 22 mei 1903,583 dr. van Jacobus en Leentje van Leerdam. [Naaldwijk (ZH) 1927-]584
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba Johanna Petronella Clasina Harteveld, geb. Naaldwijk (ZH) okt. 1926, † ald. 6 juni 1927.585
2. Petronella Leentje Clasina Harteveld, geb. Naaldwijk (ZH) omstr. 1932, † Delft (ZH) 3 sept. 1946.586

IXbq. Johanna Petronella Clasina Harteveld, geb. Den Haag (ZH) 17 juli 1905,587 tr. Den Haag (ZH) 9 sept. 1928588 Antonius Theodorus van der Meer, geb. Den Haag (ZH) 2 dec. 1900,589 schoenmaker,573 † De Bilt (Ut) 20 maart 1960,590 zn. van Johannes Arnoldus en Theresia Maria Anna Joanna RollÈ.
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Zoon.
3. Zoon.
4. Zoon.

VIIy. Teunis Harteveld, geb. Schiedam (ZH) 11 maart 1841,18 tr. Schiedam (ZH) 7 dec. 186416 Johanna Vos, geb. Wijk en Aalborg (NB) 11 jan. 1839,4 dr. van Jan en Geertruida Maria Varossieau.
Uit dit huwelijk:
1. Teunis Harteveld, geb. Schiedam (ZH) 13 jan. 1865,18 † ald. 13 febr. 1865.13
2. Teunis Harteveld, geb. Schiedam (ZH) 16 maart 1866,18 † ald. 20 aug. 1866.13
3. Jan Cornelis, volgt VIIIbi.
4. Teunis Harteveld, geb. Schiedam (ZH) 26 juni 1869.18
5. Adrianus Harteveld, geb. Schiedam (ZH) 15 aug. 1871,18 tr. Schiedam (ZH) 8 maart 189416 Adriana Groenendaal, geb. Overschie (ZH) 18 maart 1872,4 dr. van Emanuel en Elizabeth van der Houwen.
6. Willem Harteveld, geb. Schiedam (ZH) 8 mei 1874,18 † ald. 11 juli 1874.13
7. Johanna Harteveld, geb. Schiedam (ZH) 11 juli 1875,18 † ald. 12 okt. 1876.13

VIIIbi. Jan Cornelis Harteveld, geb. Schiedam (ZH) 29 juni 1867,18 † Rotterdam (ZH) 16 april 1940,591 tr. Brielle (ZH) 10 mei 1893592 Pleuntje Vlaspolder, geb. Oostvoorne (ZH) 30 juli 1870,593 † Rotterdam (ZH) 9 juni 1926,594 dr. van Jan en Willempje Dijkgraaf.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt IXbr.
2. Johanna, volgt IXbs.
3. Wilhelmina Jacoba Harteveld, geb. Rotterdam (ZH) 27 febr. 1895,595 tr. Rotterdam (ZH) 18 april 1928596 Johannes Hazenbroek, geb. Rotterdam (ZH) omstr. 1902, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
4. Teunis Harteveld, geb. Rotterdam (ZH) 28 sept. 1896,597 tr. Rotterdam (ZH) 7 dec. 1921598 Elisabeth Engels, geb. Rotterdam (ZH) omstr. 1900, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
5. Flora Harteveld, geb. Rotterdam (ZH) 30 jan. 1899.599
6. Adrianus Harteveld, geb. Rotterdam (ZH) 5 nov. 1900.600
7. Pieter Cornelis Harteveld, geb. Rotterdam (ZH) 30 juli 1903,601 tr. Rotterdam (ZH) 28 dec. 1928602 Cornelia Maria Bosch, geb. Rotterdam (ZH) omstr. 1907, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
8. Marinus Harteveld, geb. Rotterdam (ZH) 3 april 1906,603 † ald. 29 okt. 1908.604
9. Volkje Maria Harteveld, geb. Rotterdam (ZH) 10 juni 1909,605 tr. Rotterdam (ZH) 6 febr. 1929606 Cornelis van Loon, geb. Oude Tonge omstr. 1908, zn. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
10. Marinus Harteveld, geb. Rotterdam (ZH) 10 juni 1909,607 tr. Rotterdam (ZH) 19 jan. 1938608 Jannetje Hocque, geb. Den Helder (NH) omstr. 1906, dr. van N.N. Niet publiek en N.N. Niet publiek.
11. Elizabeth Harteveld, geb. Rotterdam (ZH) 11 april 1911.609
12. Willem Hendrik Harteveld, geb. Rotterdam (ZH) 5 juni 1913.610
13. Geertruida Maria Harteveld, geb. Rotterdam (ZH) 10 april 1915.600

IXbr. Jan Harteveld, geb. Brielle (ZH) 10 april 1892,611 tr. Rotterdam (ZH) 12 mei 1920612 Dirkje Starrenburg, geb. Den Haag (ZH) 1 maart 1898,613 dr. van Johannes Hubertus en Geertje Bijsterveld.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Cornelis, volgt Xan.
2. Dochter.

Xan. Jan Cornelis Harteveld, geb. Rotterdam (ZH) 23 april 1921,614 † Katwijk (ZH) 12 aug. 2000.615
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Dochter.
3. Dochter.
4. Zoon.
5. Dochter.

IXbs. Johanna Harteveld, geb. Rotterdam (ZH) 11 okt. 1893,616 † Huizen (NH) omstr. 17 juli 1974,617 tr. Rotterdam (ZH) 6 dec. 1916618 Pieter Starrenburg, geb. Den Haag (ZH) 17 nov. 1889,619 brievenbesteller,620vÛÛr 1974, zn. van Johannes Hubertus en Geertje Bijsterveld.
Uit dit huwelijk:
1. Geertje Starrenburg, geb. Rotterdam (ZH) 15 dec. 1918,620 tr. Rotterdam (ZH) 7 dec. 1939621 Andries Reuvers.
2. Dochter.
3. Zoon.
4. NN Starrenburg, levenloze zoon, geb..622

VIIz. Adrianus Harteveld, geb. Schiedam (ZH) 8 jan. 1844,539 tr. Schiedam (ZH) 1 febr. 1866539 Johanna Koregevel, geb. Delfshaven (ZH) 18 sept. 1843,539 dr. van Johanna Koregevel.
Uit dit huwelijk:
1. Teunis, volgt VIIIbj.
2. Cornelis Albertus Isa‰c Harteveld, geb. Schiedam (ZH) 15 jan. 1870,539 tr. Schiedam (ZH) 4 nov. 1891539 (echtsch. ingeschr. Rechtbank Amsterdam te Schiedam 31 okt. 1905)539 Adriana Los, geb. Schiedam (ZH) 30 aug. 1868,539 dr. van Gerrit en Adriana van Zevenhuijzen.
3. Johannes Hendricus Harteveld, geb. Schiedam (ZH) 10 aug. 1872,539 tr. Schiedam (ZH) 1 maart 1900539 Adriana Visser, geb. Schiedam (ZH) 2 juli 1872,539 dr. van Jacobus en Willelmina Cornelia Breure.
4. Cornelia, volgt VIIIbk.
5. Willem Harteveld, geb. Schiedam (ZH) 30 maart 1880,539 tr. Schiedam (ZH) 22 juli 1903539 Anna Rodenberg, geb. Schiedam (ZH) 21 mei 1880,539 dr. van Cord Hendrik en Rosina Clasina de Bruin.
6. Arie Harteveld, geb. Schiedam (ZH) 16 sept. 1882,539 tr. Schiedam (ZH) 15 sept. 1904539 Maria van Katwijk, geb. Schiedam (ZH) 31 okt. 1881,539 dr. van Dominicus en Emmigje de Zanger.
7. Jacobus Agnetus Harteveld, geb. Schiedam (ZH) 23 dec. 1884,539 tr. Schiedam (ZH) 19 aug. 1909539 Helena Geertruida van den Bos, geb. Schiedam (ZH) 17 maart 1887,539 dr. van Antonie Jacob en Cornelia Maria Rijntalder.

VIIIbj. Teunis Harteveld, geb. Schiedam (ZH) 11 febr. 1866,539 tr. Schiedam (ZH) 19 nov. 1890539 Adriana Magdalena van Diggele, geb. Oud en Nieuw Mathenesse (ZH) 5 mei 1864,539 dr. van Jacobus en Adriaantje Voorbergen.
Uit dit huwelijk:
Jacobus Harteveld, geb. Schiedam (ZH) 30 maart 1893,539 tr. Schiedam (ZH) 13 okt. 1921539 Johanna Helena Jansson, geb. Schiedam (ZH) 10 juli 1897,539 dr. van Philippus Henricus en Johanna Helena Vroon.

VIIIbk. Cornelia Harteveld, geb. Schiedam (ZH) 13 sept. 1874,539 tr. Schiedam (ZH) 7 aug. 1895539 Pieter Johannes Deijl, geb. Schiedam (ZH) 11 aug. 1865,539 zn. van Pieter en Johanna Elisabeth van der Ham.
Uit dit huwelijk:

IXbt. Pieter Johannes Deijl, geb. Schiedam (ZH) 7 juni 1896,18 † ald. 27 aug. 1989,623 tr. Schiedam (ZH) 17 april 192416 Jeannete Harteveld (IXbm).

VIk. Johannes (Joannes) Wijzenbroek, geb. Schiedam (ZH) 24 jan. 1811,539 tr. 1e Schiedam (ZH) 14 aug. 1834539 Johanna (Joanna) Anthonia van Steenbergen, geb. Schiedam (ZH) 24 juni 1810,539 dr. van Josephus en Cornelia Lauwerens; tr. 2e Schiedam (ZH) 6 aug. 1851539 Dirkje van Pelt, geb. Schiedam (ZH) 2 nov. 1813,539 dr. van Jo(h)annes Hend(e)ri(k/c)us en Maria van der Schel en wed. van Maarten van dijk.
Uit het eerste huwelijk:
1. Wilhelmus, volgt VIIaa.
2. Cornelia Wijzenbroek, geb. Schiedam (ZH) 30 mei 1836.539
3. Johanna Wijzenbroek, geb. Schiedam (ZH) 10 febr. 1838.539
4. Johanna Wijzenbroek, geb. Schiedam (ZH) 26 okt. 1839.539
5. Petronella Wijzenbroek, geb. Schiedam (ZH) 6 okt. 1841.539
6. Johannes Wijzenbroek, geb. Schiedam (ZH) 7 okt. 1843.4
7. Josephus Wijzenbroek, geb. Schiedam (ZH) 20 sept. 1847,4 tr. Mathenesse (ZH) 19 okt. 18654 Johanna Catharina de Veld.
Uit het tweede huwelijk:
8. Johannes Wijzenbroek, geb. Schiedam (ZH) 19 mei 1853.4
9. Dirk Wijzenbroek, geb. Schiedam (ZH) 29 febr. 1856.4
10. Johannes Wijzenbroek, geb. Schiedam (ZH) 11 juni 1858.4

VIIaa. Wilhelmus Wijzenbroek, geb. Schiedam (ZH) 11 sept. 1834,539 kledermaker,4 † Kethel en Spaland (ZH) 30 juli 1877,4 tr. Schiedam (ZH) 16 nov. 18654 Maria Slobbe, geb. Duivendijke (Ze) 28 okt. 1842,4 † Vlaardingen (ZH) 27 juli 1925,185 dr. van Izaak en Neeltje Moerzaad; zij hertr. Schiedam (ZH) 2 jan. 18854 Johannes Hendrikus van Woerkom (VIIj).
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Wijzenbroek, geb. Kethel en Spaland (ZH) 20 sept. 1866,18 † ald. 26 sept. 1866.13
2. Neeltje, volgt VIIIbl.
3. Johanna, volgt VIIIbm.
4. Gerardus, volgt VIIIbn.
5. NN Wijzenbroek, levenloze dochter, geb. Kethel en Spaland (ZH) 14 maart 1875.
6. Johannes, volgt VIIIbo.

Notitie bij het overlijden van Wilhelmus: Blijkt uit extract overlijdensregister tweede huwelijk echtgenote Maria Slobbe

VIIIbl. Neeltje Wijzenbroek, geb. Kethel en Spaland (ZH) 10 april 1868,18 dienstbode,4 † Vlaardingen (ZH) 1 aug. 1948,593 tr. Kethel en Spaland (ZH) 16 mei 189516 Gijsbert Steenhoek, geb. Oud-Beijerland (ZH) 9 aug. 1872,624 arbeider,4 † Vlaardingen (ZH) 26 aug. 1945,625 zn. van Willem en Pietertje Beukelman.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Steenhoek, geb. Kethel en Spaland (ZH) 26 okt. 1895,18 † ald. 8 april 1896.13
2. Wilhelmus, volgt IXbu.
3. Pietertje Steenhoek, geb. Kethel en Spaland (ZH) 7 febr. 1899,18 † Schiedam (ZH) 1 juni 1982.626
4. Leendert Marinus Steenhoek, geb. Kethel en Spaland (ZH) 23 juli 1900,18 † Den Bosch (NB) 9 febr. 1918.627
5. Maria, volgt IXbv.
6. Willem Huig, volgt IXbw.

IXbu. Wilhelmus Steenhoek, geb. Kethel en Spaland (ZH) 30 juli 1897,18 † Vlaardingen (ZH) 17 juni 1986,628 tr. Vlaardingen (ZH) 7 april 1926628 Jaapje Kentie, geb. Woudrichem (NB) 26 febr. 1900,629 † Vlaardingen (ZH) 14 mei 1988.629
Uit dit huwelijk:
1. Gijsbert Steenhoek, geb. Vlaardingen (ZH) 14 nov. 1927,630 † Stoutenburg (Ut) 11 nov. 1956.631
2. Zoon.
3. Zoon.

IXbv. Maria Steenhoek, geb. Vlaardingen Ambacht (ZH) 26 april 1906,632 † Maassluis (ZH) 15 sept. 1997,633 tr. Vlaardingen (ZH) 20 mei 1931633 Cornelis Brinkman, geb. Vlaardingen (ZH) 20 nov. 1906,633 † ald. 20 aug. 1988.633
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Dochter.
3. Zoon.
4. Willem Leendert Brinkman, geb. Vlaardingen (ZH) 16 aug. 1936,634 † Bussum (NH) 9 nov. 2014.634
5. Zoon.

IXbw. Willem Huig Steenhoek, geb. Kethel en Spaland (ZH) 19 okt. 1907,635 † Vlaardingen (ZH) 1 jan. 1997,636 tr. Vlaardingen (ZH) 8 maart 1933635 Martina Adriana Bot, geb. Vlaardingen (ZH) 31 aug. 1909,636 † ald. 14 mei 1995.636
Uit dit huwelijk:
1. Zoon, volgt Xao.
2. Zoon.
3. Zoon, volgt Xap.
4. Dochter.
5. Zoon.

Xao. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
Zoon.

Xap. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Zoon.
3. Zoon.

VIIIbm. Johanna Wijzenbroek, geb. Kethel en Spaland (ZH) 21 mei 1870,18 † Vlaardingen-Ambacht (ZH) 6 juli 1899,189 tr. Kethel en Spaland (ZH) 22 mei 189116 Jan Steenhoek, geb. Oud-Beijerland (ZH) 4 aug. 1867,4 arbeider,4 † Vlaardingen-Ambacht (ZH) 30 nov. 1921,637 zn. van Willem en Pietertje Beukelman; hij hertr. Piershil (ZH) 15 okt. 1903638 Johanna de Geus.
Uit dit huwelijk:
1. Pietertje Maria Steenhoek, geb. Vlaardinger-Ambacht (ZH) 19 april 1892,165 † Harrisburg, South Dakota (VS) 11 dec. 1966,639 tr. Lennox, South Dakota (VS) 15 juli 1913639 Arie de Geus, geb. Zuid-Beijerland (ZH) 20 juli 1883, † Harrisburg, South Dakota (VS) 21 aug. 1970.640
2. Wilhelmus Steenhoek, geb. Vlaardingen (ZH) 10 okt. 1893,641 † Nampa, Canyon, Idaho (VS) 2 sept. 1949,642 tr. Oakland, Alameda, California (VS) 4 aug. 1941642 Marie Poll, geb. Turner, South Dakota (VS) 28 dec. 1898,642 † Lennox, Lincoln, South Dakota (VS) 29 dec. 1981.642
3. Willem Huig Steenhoek, geb. Vlaardingen-Ambacht (ZH) 19 okt. 1895,165 † ald. 4 mei 1896.643
4. Willem Huig Steenhoek, geb. Vlaardinger-Ambacht (ZH) 26 maart 1897,165 † ald. 26 nov. 1899.189
5. Maria Steenhoek, geb. Vlaardinger-Ambacht (ZH) 20 jan. 1899,165 † Kethel en Spaland (ZH) 2 juli 1899.13

VIIIbn. Gerardus Wijzenbroek, geb. Kethel en Spaland (ZH) 26 aug. 1872,18 arbeider 1933-,644 † Den Haag (ZH) 12 jan. 1963,645 tr. 1e Vlaardingen (ZH) 7 maart 1894645 Elisabeth Mostert, geb. Maasland (ZH) 17 mei 1871,624 † Den Haag (ZH) 10 maart 1932;646 tr. 2e Den Haag (ZH) 24 mei 1933647 Willemina Huberdina Alida AvÈ, geb. Schiedam (ZH) 4 nov. 1876,18 † Den Haag (ZH) 2 mei 1961.648
Uit het eerste huwelijk:
1. Petronella, volgt IXbx.
2. Wilhelmus Wijzenbroek, geb. Kethel (ZH) 22 mei 1894,18 † ald. 25 mei 1894.13
3. Wilhelmus Wijzenbroek, geb. Kethel (ZH) 29 juni 1895,18 tr. Kethel (ZH) 4 nov. 192016 Huibertje Jongste, geb. Kethel (ZH) 16 maart 1894.18
4. Cornelia, volgt IXby.
5. Maria Wijzenbroek, geb. Kethel (ZH) 29 aug. 1898.18
6. Jan Wijzenbroek, geb. Scheveningen (ZH) 24 juni 1900,649 † ald. 6 nov. 1900.
7. Johanna Wijzenbroek, geb. Den Haag (ZH) 16 dec. 1902,650 † ald. 26 febr. 1917.651
8. Elizabeth Wijzenbroek, geb. Den Haag (ZH) 8 april 1904,652 † ald. 6 aug. 1904.653
9. Elisabeth Wijzenbroek, geb. Den Haag (ZH) 12 juni 1906,654 † ald. 16 jan. 1908.655
10. Gerardus Wijzenbroek, geb. Den Haag (ZH) omstr. 14 dec. 1907,656 † ald. 2 jan. 1908.657
11. Juliana Wilhelmina, volgt IXbz.
12. Hendrik, volgt IXca.
13. Elisabeth Wijzenbroek, geb. Den Haag (ZH) 23 aug. 1915.658

IXbx. Petronella Wijzenbroek, geb. Kethel (ZH) 22 mei 1894,18 tr. Den Haag (ZH) 1 okt. 1919659 Philippus van Blitterswijk, geb. Den Haag (ZH) 5 okt. 1895,660 sigarenmaker 1919-.661
Uit dit huwelijk:
Dochter.

IXby. Cornelia Wijzenbroek, geb. Kethel (ZH) 31 jan. 1897,18 verstelnaaister 1924-,661 tr. Den Haag (ZH) 27 febr. 1924662 Cornelis Heemskerk, geb. Amsterdam (NH) 5 aug. 1898,663 meubelmaker 1924-.661
Uit dit huwelijk:
1. Willemijntje Heemskerk, geb. Den Haag (ZH) 14 april 1927,663 † ald. 17 april 1927.663
2. Dochter.
3. Dochter.
4. Zoon.

IXbz. Juliana Wilhelmina Wijzenbroek, geb. Den Haag (ZH) 2 juni 1909,658 tr. Den Haag (ZH) 13 mei 1931664 Adrianus Johannes van der Heijden, geb. Est en Opijnen (Gld) 8 dec. 1900,665 tuindersknecht 1931-.661
Uit dit huwelijk:
Dochter.

IXca. Hendrik Wijzenbroek, geb. Den Haag (ZH) 2 juni 1909,658 kabelbewerker 1932-,661 tr. Den Haag (ZH) 15 juni 1932666 Catharina Sch¸ller, geb. Den Haag (ZH) 7 juli 1913.667
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Zoon.

VIIIbo. Johannes Wijzenbroek, geb. Kethel en Spaland (ZH) 19 mei 1877,4 verver,4 † Schiedam (ZH) 7 mei 1941,13 tr. Schiedam (ZH) 21 maart 190716 Maria van der Steen, geb. Schiedam (ZH) 5 sept. 1881,18 † ald. 24 aug. 1936,13 dr. van Jan en Jacoba Mastenbroek.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Jan Wijzenbroek, geb. Schiedam (ZH) 4 dec. 1913,18 tr. Schiedam (ZH) 14 juni 193416 Angenieta Magdalena Loch, geb. Schiedam (ZH) 26 juni 1912.18
2. Jacoba Wijzenbroek, geb. Schiedam (ZH) 1 juni 1918,668 † ald. 24 dec. 1919.13

Vd. Jan van Woerkom, geb. 15 dec. 1780, molenaar 1823-,669 opperman 1841-,67020 mei 1837,671 tr. 1e 28 febr. 1805 Johanna v.d. Schaft, geb. 29 nov. 1782, † 1814, dr. van Pieter; tr. 2e 16 juli 1815 Willemina Verveen, geb. 7 jan. 1787, werkster 1848-,672 zonder beroep 1856-.673
Uit het eerste huwelijk:
1. Kind.
2. Kind.
Uit het tweede huwelijk:
3. Kind.
4. Joris van Workom, geb. Schiedam (ZH) 15 aug. 1815.
5. Maartje, volgt VI-l.
6. Willemina, volgt VIm.
7. Helena van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 30 mei 1826.
8. Jan, volgt VIn.

VI-l. Maartje van Workom, geb. Schiedam (ZH) 19 aug. 1818, arbeider 1848-,208 tr. Schiedam (ZH) 23 aug. 1848208 Johannes Hendrik Hoppe, geb. Schiedam (ZH) 28 febr. 1823, arbeider 1859-.674
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Hendrik Hoppe, geb. Schiedam (ZH) 10 juli 1849.675
2. Wilhelmina, volgt VIIab.
3. Neeltje, volgt VIIac.

VIIab. Wilhelmina Hoppe, geb. Schiedam (ZH) 8 jan. 1852,4 tr. Schiedam (ZH) 20 sept. 18824 Jan Donkhorst, geb. Schiedam (ZH) 30 juni 1855,4 zn. van Jan en Barbara Scheffer.
Uit dit huwelijk:
Jan Abraham Donkhorst, geb. Schiedam (ZH) 30 juli 1883,4 tr. Schiedam (ZH) 12 juni 19074 Maria de Jager, geb. Schiedam (ZH) 6 dec. 1885,4 dr. van Bastiaan en Jannetje Barnouw.

VIIac. Neeltje Hoppe, geb. Schiedam (ZH) 29 dec. 1857,4 tr. Schiedam (ZH) 17 jan. 18834 Leendert Noordam, geb. Overschie 12 juni 1856,4 zn. van Leendert en Elizabeth Huisman.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Hendrik Noordam, geb. Schiedam (ZH) 6 sept. 1885,4 tr. Schiedam (ZH) 14 juni 19234 Johanna Maria Zagt, geb. Amsterdam (NH) 15 sept. 1892,4 dr. van Jan Cornelis en Elisabeth de Vrij.
2. Maartje Noordam, geb. Schiedam (ZH) 31 aug. 1887,4 tr. Schiedam (ZH) 20 april 19114 Christiaan Voogd, geb. Schiedam (ZH) 11 jan. 1881,4 zn. van Christiaan en Johanna Maria Schippers.

VIm. Willemina van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 1 nov. 1823, kan niet schrijven 1859-,208 dienstbode 1823-,208 tr. Schiedam (ZH) 12 okt. 1859208 Christian Heinrich Wilhelm Aufderheide, geb. Rahden in Pruissen (Duitsland) omstr. 1823.
Uit dit huwelijk:
NN Aufderheide, levenloze zoon, geb. Schiedam (ZH) 13 april 1860.676

VIn. Jan van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 5 mei 1828, arbeider 1856-,208 tr. Schiedam (ZH) 14 mei 1856208 Johanna van Wamelen, geb. Schiedam (ZH) 13 dec. 1828.
Uit dit huwelijk:
1. Jan van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 19 sept. 1857,4 tr. Schiedam (ZH) 13 mei 18914 Cornelia van Leeuwen, geb. Schiedam (ZH) 12 mei 1858,4 dr. van Adrianus en Maria Willemina Blok.
2. Henderijntje, volgt VIIad.
3. Wilhelmina van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 2 aug. 1861,4 tr. Schiedam (ZH) 18 april 18834 Abraham Kerssen, geb. Schiedam (ZH) 16 sept. 1860,4 zn. van Cornelis en Bastiana Kortland.
4. Bastiaan, volgt VIIae.

VIIad. Henderijntje van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 5 april 1859,4 † ald. 5 juni 1934,677 tr. Schiedam (ZH) 9 aug. 18824 Elizabertus de Koning, geb. Schiedam (ZH) 3 jan. 1857,4 hoefsmid,677 † Schiedam (ZH) 6 maart 1941,677 zn. van Elizabertus en Jannetje van der Schalk.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabertus, volgt VIIIbp.
2. Jan de Koning, geb. Schiedam (ZH) 2 juli 1885,41918,677 tr. Schiedam (ZH) 27 april 19164 Catharina Maria Romein, geb. Schiedam (ZH) 21 juni 1893,4 dr. van Pieter Jacobus en Lena Maria Sitton; zij hertr. Schiedam (ZH) 2 dec. 1920677 Jan van Unen.
3. Jannetje de Koning, geb. Schiedam (ZH) 23 april 1887,41972,677 tr. Schiedam (ZH) 18 april 19284 Jan Huibrecht Glansdorp, geb. Schiedam (ZH) 24 maart 1878,4 gemeentearbeider,677 zn. van Jan Huibregt en Geertje Mak.
4. Hendrik, volgt VIIIbq.
5. Lena, volgt VIIIbr.
6. Bastiaan, volgt VIIIbs.
7. Elzabeth, volgt VIIIbt.
8. Wilhelmina, volgt VIIIbu.

VIIIbp. Elisabertus de Koning, geb. Vlaardingen (ZH) 4 mei 1883,4 † Schiedam (ZH) 13 febr. 1947,677 tr. 1e Schiedam (ZH) 3 juni 19084 Geertruida van Aken, geb. Schiedam (ZH) 21 mei 1885,4 † ald. 18 febr. 1915, dr. van Cornelis Johannes en Geertje Deijl; tr. 2e Schiedam (ZH) 20 april 19164 Geertje Kersten, geb. Schiedam (ZH) 6 maart 1896,4 dr. van Cornelis en Trijntje van Aken.
Uit het eerste huwelijk:
1. Elizabertus de Koning, geb. 9 mei 1909,677omstr. 1985,677 tr. 24 mei 1933677 Maria Magdalena Molenaar, geb. 5 nov. 1903.677
2. Cornelis Johannus, volgt IXcb.
3. Hendrik de Koning, geb. 7 april 1912.
Uit het tweede huwelijk:
4. Jan de Koning, geb. 4 maart 1919,67731 mei 1985.677
5. Trijntje de Koning, geb. Schiedam (ZH) 18 jan. 1921,677 † ald. 6 jan. 1922.677
6. Cornelia, volgt IXcc.
7. Hendrik, volgt IXcd.

IXcb. Cornelis Johannus de Koning, geb. Schiedam (ZH) 7 aug. 1910,677 ijzerwerker,677 † Schiedam (ZH) 5 juli 1985,677 tr. 28 april 1937677 Hendrika Cornelia de Ronde, geb. Rotterdam (ZH) 14 mei 1913,677 † Schiedam (ZH) 21 maart 1998.677
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Zoon, volgt Xaq.

Xaq. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Dochter.
2. Zoon.

IXcc. Cornelia de Koning, geb. 30 nov. 1922.677
Uit haar relatie met N.N. Niet publiek:

Xar. N.N. Niet publiek.
Uit haar relatie met N.N. Niet publiek:
1. Dochter, volgt XIt.
2. Zoon, volgt XIu.

XIt. N.N. Niet publiek.
Uit haar relatie met N.N. Niet publiek:
Zoon.

XIu. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Dochter.
2. Zoon.

IXcd. Hendrik de Koning, geb. 14 febr. 1925, † 26 jan. 2002.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Elizabertus, volgt Xas.
2. Zoon.
3. Zoon, volgt Xat.

Xas. Elizabertus de Koning, geb. 1 mei 1946,67718 nov. 2001.677
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Dochter, volgt XIv.
2. Zoon.

XIv. N.N. Niet publiek.
Uit haar relatie met N.N. Niet publiek:
Zoon.

Xat. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
Dochter.

VIIIbq. Hendrik de Koning, geb. Schiedam (ZH) 2 aug. 1889,41974,677 tr. Schiedam (ZH) 28 juli 19274 Dina van Koesveld, geb. Schiedam (ZH) 21 juni 1893,4 dr. van Jan en Johanna Zoetje Korporaal.
Uit dit huwelijk:
Dochter.

VIIIbr. Lena de Koning, geb. Schiedam (ZH) 18 sept. 1891,421 febr. 1968,677 tr. Schiedam (ZH) 6 juni 19184 Pieter Wiegel, geb. Culemborg (Gld) 26 aug. 1891,4 zn. van Antoon Fredrik en Lena Grootveld.
Uit dit huwelijk:
Zoon.

VIIIbs. Bastiaan de Koning, geb. Schiedam (ZH) 11 sept. 1894,677 tr. 4 mei 1922677 Heintje Geerdina Bokkinga, geb. Zeist 31 dec. 1895,677 † Loenersloot.677
Uit dit huwelijk:
1. Zoon, volgt IXce.
2. Zoon, volgt IXcf.

IXce. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon, volgt Xau.
2. Zoon.
3. Zoon.
4. Zoon.
5. Zoon, volgt Xav.
6. Dochter, volgt Xaw.

Xau. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Dochter.
2. Dochter.
3. Zoon.

Xav. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Zoon.

Xaw. N.N. Niet publiek.
Uit haar relatie met N.N. Niet publiek:
1. Zoon.
2. Dochter.

IXcf. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
1. Dochter.
2. Dochter.

VIIIbt. Elzabeth de Koning, geb. Schiedam (ZH) 24 sept. 1898,4 † ald. 26 nov. 1977,677 tr. Schiedam (ZH) 18 aug. 19214 Johan Christoffel van Hoek, geb. Schiedam (ZH) 24 april 1897,4 † ald. 12 okt. 1954, zn. van Floris en Cornelia Meijer.
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Zoon.

VIIIbu. Wilhelmina de Koning, geb. Schiedam (ZH) 3 nov. 1901,4 tr. Schiedam (ZH) 9 sept. 19264 Matthijs Bierhuijs, geb. Rotterdam (ZH) 6 april 1898,4 kantoorbediende, later procuratiehouder,677 † Rotterdam (ZH) 12 juni 1969, zn. van Matthijs en Johanna Petronella van Gelderen.
Uit dit huwelijk:

IXcg. N.N. Niet publiek.
Uit zijn relatie met N.N. Niet publiek:
Zoon.

VIIae. Bastiaan van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 28 mei 1864,4 tr. Schiedam (ZH) 29 dec. 18864 Catharina Carolina Hendrika Schwagermann, geb. Oud en Nieuw Mathenesse (ZH) 10 juni 1860,4 dr. van Carel Wilhelm en Lena Brent.
Uit dit huwelijk:
1. Jan van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 5 juni 1887,4 tr. Schiedam (ZH) 27 sept. 19114 Neeltje van der Teems, geb. Schiedam (ZH) 8 juli 1891,4 dr. van Wilhelmus Hendricus en Johanna Cornelia Dinkelaar.
2. Lena van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 1 sept. 1890,4 tr. Schiedam (ZH) 18 dec. 19124 (echtsch. ingeschr. Arondissementsbank Rotterdam (ZH) 26 juni 1925)4 Wilhelmus Gerardus Donker, geb. Schiedam (ZH) 24 juni 1890,4 zn. van Hendrik en Alida Johanna de Wolf.
3. Bastiaan van Woerkom, geb. Schiedam (ZH) 8 dec. 1897, tr. Schiedam (ZH) 31 dec. 19314 Johanna Maria van der Meer, geb. Schiedam (ZH) 22 sept. 1900,4 dr. van Gerardus Johannes en Johanna Elisabeth Zagwijn.


Bronnen

1. John van Woerkom (j.woerkom2@chello.nl)
4. schiedamgen
6. 13-06-1863
12. huwelijksakte zoon adrianus met geertrui
13. overlijdensakte Schiedamgen
14. zoekakten.nl
16. Huwelijksakte Schiedamgen
17. Schiedamgen, extract uit doopregister bij tweede huwelijk
18. Geboorteakte Schiedamgen
19. Schiedamgen, extract uit doopregister bij huwelijk
20. digitale stamboom Rotterdam 1914 a110, akte 1301
21. digitale stamboom Rotterdam 1919 k088v, akte 5826
24. overlijdensberichten http://www.zeeuwengezocht.nl/
25. huwelijksakte www.zeeuwengezocht.nl
27. digitale stamboom Rotterdam 1937 d068v, akte 2964
28. digitale stamboom Rotterdam 1938 n091, akte 4117
29. digitale stamboom Rotterdam 1962 a1-012v, akte 47
30. digitale stamboom Rotterdam 1908 c011, akte 1667
31. digitale stamboom Rotterdam 1957 b1-098, akte 390
33. digitale stamboom Rotterdam 1909 j059v, akte 6831
36. digitale stamboom Rotterdam 1960 b3-194, akte 2373
37. digitale stamboom Rotterdam 1911 g075, akte 5363
38. gezinskaart Coenraad Hendrik de Goederen (1881-1964) digitale stamboom Rotterdam
39. digitale stamboom Rotterdam 1932 a119v, akte 1417
40. digitale stamboom Rotterdam 1938 a111, akte 1315
41. digitale stamboom Rotterdam 1918 n079v, akte 8059
42. Geboorteakte Nationaal Archief Naaldwijk, Historisch Archief Westland, akte 9, via wiewaswie.nl
43. digitale stamboom Rotterdam 1960 a1-054, akte 214
44. gezinskaart Coenraad Hendrik Hormann (1880-1918) digitale stamboom Rotterdam
45. huwelijksakte digitale stamboom ’s-Gravenhage Huwelijken 1913 Akte 21
46. Digitale stamboom ’s-Gravenhage Huwelijken 1931 serie C, Akte 165
47. geboorteakte digitale stamboom ’s-Gravenhage Geboorten 1888 serie , Akte 1810
48. gezinskaart Theodora Hormann digitale stamboom Rotterdam
49. gezinskaart Lena Hormann (1895-?) digitale stamboom Rotterdam
51. digitale stamboom Rotterdam 1923 r77v
52. gezinskaart Adriaan Kool (1896-?) digitale stamboom Rotterdam
54. digitale stamboom Rotterdam 1923 g86v
55. digitale stamboom Rotterdam 1901 c119, akte 2527
56. gezinskaart Gerrit Hendrik Hormann (1896) digitale stamboom Rotterdam
57. digitale stamboom Rotterdam 1929 b034v, akte 400
59. digitale stamboom Rotterdam 1937 b059, akte 692
60. Schiedamgen
61. Huwelijksakte Schiedamgen, bijlage 3
62. digitale stamboom delft
63. Geboorteakte www.geldersarchief.nl
64. overlijdensakte digitale stamboom ’s-Gravenhage Overlijden 1933 Akte 3452
66. Huwelijksakte Digitale stamboom ’s-Gravenhage Huwelijken 1906 Akte 236
67. gezinskaart Hendrik van der Kraan (1878) digitale stamboom Den Haag
69. geboorteakte digitale stamboom ’s-Gravenhage Geboorten 1908 serie , Akte 4275
71. Huwelijksakte Digitale stamboom ’s-Gravenhage Huwelijken 1932 serie , Akte 967
72. Huwelijksakte Digitale stamboom ’s-Gravenhage Huwelijken 1934 serie , Akte 142
74. Overlijdensadvertentie Nieuwe Leidsche Courant 26-8-1931, via http://leiden.courant.nu/
75. geboorteaktes kinderen
76. Geboorteakte www.archiefeemland.nl
77. overlijdensakte www.geldersarchief.nl
79. Huwelijksakte Schiedamgen, bijlage
80. overlijdensadvertentie Algemeen Handelsblad 28-12-1961
81. Huwelijksakte Noord Hollands Archief, via wiewaswie.nl
83. Advertentie burgerlijke stand De Maasbode 29-4-1911 & de Tijd 1-5-1911
84. overlijdensadvertentie Jan van der Bent Algemeen Handelsblad 28-12-1961
85. overlijdensadvertentie Carel Hendrik van der Bent, via http://www.online-familieberichten.nl/
86. Advertentie burgerlijke stand Algemeen Handelsvlad 5-10-1912
88. overlijdensadvertentie De Telegraaf 24-8-1994
89. Advertentie burgerlijke stand Gooi en Eemlander 8-10-1919
93. overlijdensadvertentie Alida van der Bent, via http://www.online-familieberichten.nl/zoeken.asp?command=show&id=176106
96. Advertentie burgerlijke stand Algemeen Handelsblad 15-9-1953
97. gelders Archief, via wiewaswie.nl
99. Overlijdensadvertentie Anna van Woerkom Nieuwe Leidsche Courant 26-8-1931, via http://leiden.courant.nu/
101. Geboorteakte Archief Eemland, via wiewaswie.nl
105. overlijdensakte alledrenten.nl
106. Scheidingsakte Schiedamgen
107. Huwelijksakte Schiedamgen, bijlage 2
108. digitale stamboom Rotterdam 1897 L072v, akte 2215
109. Huwelijksakte Digitale stamboom ’s-Gravenhage Huwelijken 1897 Akte 870
110. geboorteakte digitale stamboom ’s-Gravenhage Geboorten 1900 serie , Akte 4104
111. digitale stamboom Rotterdam 1905 p40v
112. digitale stamboom Rotterdam 1930 s1-138
113. Staatscourant 12-7-1930
114. Overlijdensadvertentie Haagsche Courant 29-5-1941
115. digitale stamboom Rotterdam 1907 p40
116. Geboorteakte Amsterdam via zoekakten.nl
117. huwelijksakte zoon Pieter Gerrit van Pelt
118. digitale stamboom Rotterdam 1938 s035v, akte 137
119. gezinskaart Willem Hendrik van Pelt (1882) digitale stamboom Rotterdam
120. digitale stamboom Rotterdam 1910 h022v, akte 4942
121. digitale stamboom Rotterdam 1934 f005, akte 1266
122. digitale stamboom Rotterdam 1911 l138v, akte 9053
124. digitale stamboom Rotterdam 1908 L172v, akte 9327
125. geboorteakte digitale stamboom ’s-Gravenhage Geboorten 1898 serie , Akte 1261
126. digitale stamboom Rotterdam 1923 j4v
127. digitale stamboom Rotterdam 1900 h036v, akte 5052
128. overlijdensakte digitale stamboom ’s-Gravenhage Overlijden 1951 serie A, Akte 658
129. Huwelijksakte Digitale stamboom ’s-Gravenhage Huwelijken 1898 Akte 1262
130. geboorteakte digitale stamboom ’s-Gravenhage Geboorten 1900 serie , Akte 5769
132. geboorteakte digitale stamboom ’s-Gravenhage Geboorten 1902 serie , Akte 2718
133. overlijdensadvertentie Petronella Hoogendam (Het Vaderland 26-1-1937)
134. geboorteakte digitale stamboom ’s-Gravenhage Geboorten 1903 serie , Akte 3283
135. geboorteakte digitale stamboom ’s-Gravenhage Geboorten 1908 serie , Akte 973
137. overlijdensadvertentie Petronella Hoogendam (Het Vaderland 26-1-1937) / advertentie burgerlijke stand Haagsche Courant 29-3-1910
139. Huwelijksakte Digitale stamboom ’s-Gravenhage Huwelijken 1930 serie B, Akte 1307
140. overlijdensakte digitale stamboom ’s-Gravenhage Overlijden 1912 serie , Akte 894
141. overlijdensakte digitale stamboom ’s-Gravenhage Overlijden 1937 serie A, Akte 1219
142. digitale stamboom Rotterdam 1893 e187v, akte 3127
143. digitale stamboom Rotterdam 1895 k165v, akte 5430
144. digitale stamboom Rotterdam 1896 b065v, akte 768
145. digitale stamboom Rotterdam 1891 h052v, akte 4947
146. overlijdensadvertentie NRC Handelsblad 12-2-1975
147. Huwelijksakte Digitale stamboom ’s-Gravenhage Huwelijken 1920 serie A, Akte 685
148. geboorteakte digitale stamboom ’s-Gravenhage Geboorten 1890 serie , Akte 1147
149. overlijdensakte Noord-Hollands Archief, via wiewaswie.nl
150. huwelijksakte allefriezen.nl
151. Geboorteakte Allefriezen.nl
152. overlijdensakte allefriezen.nl
153. Huwelijksakte Digitale stamboom ’s-Gravenhage Huwelijken 1903 Akte 893
154. Geboorteakte Noord-Hollands Archief, via wiewaswie.nl
155. overlijdensakte digitale stamboom ’s-Gravenhage Overlijden 1947 serie A, Akte 1953
156. geboorteakte digitale stamboom ’s-Gravenhage Geboorten 1903 serie , Akte 4362
158. Huwelijksakte Digitale stamboom ’s-Gravenhage Huwelijken 1932 serie , Akte 875
162. Advertentie burgerlijke stand Algemeen Handelsblad 22-6-1909
165. geboorteakte, via zoekakten.nl
166. Allefriezen.nl
172. Geboorteakte www.erfgoedleiden.nl
179. Geboorteakte via zoekakten.nl
182. Noord-Hollands Archief, via wiewaswie.nl
186. Overlijdensakte Archief Eemland, via wiewaswie.nl
187. Nationaal Archief Vlaardingen, akteplaats Maassluis, aktenr. 19
189. overlijdensakte, via zoekakten.nl
192. bevolkingsregister 1900-1930 Alledrenten.nl
193. bevolkingsregister http://www.stadsarchiefdeventer.nl/
194. bevolkingsregister 1901-1936 Alledrenten.nl
197. huwelijkakte adrianus en geertrui
198. kopie huwelijksakte leendert en lena
200. genlias
201. bijlage 2e huwelijk Andries van Woerkom
203. Advertentie burgerlijke stand Schiedammer Courant 9-5-1864
205. Advertentie burgerlijke stand Schiedammer Courant 6-7-1868
206. uittreksel geboorteregister als bijlage bij huwelijksakte Jacob en Johanna Klasina van Katwijk / http://archief.schiedam.nl/schiedamgen
207. kuwelijksakte met klasina / http://archief.schiedam.nl/schiedamgen
208. kopie eigen huwelijksakte archief.schiedam.nl
209. kopie huwelijksakte zoon leendert / zoon adrianus / zoon andries archief.schiedam.nl
211. kopie huwelijksakte zoon leendert archief.schiedam.nl
212. digitale stamboom Rotterdam 1909 s071v, akte 172 / Poortugaal 1909 -23
213. Digitale stamboom Rotterdam 1845 b036, akte 1132
214. digitale stamboom Rotterdam 1904 c119v, akte 3323
215. digitale stamboom Rotterdam 1869 e167, akte 3799
216. digitale stamboom Rotterdam 1891 c039v, akte 1180
217. digitale stamboom Rotterdam 1871 b154v, akte 1395
218. digitale stamboom Rotterdam 1925 d074, akte 2910
219. digitale stamboom Rotterdam 1872 e034v, akte 3293
220. digitale stamboom Rotterdam 1874 a156v, akte 596
221. digitale stamboom Rotterdam 1884 e057v, akte 5066
222. digitale stamboom Rotterdam 1885 c013v, akte 2400
223. digitale stamboom Rotterdam 1873 f188v, akte 4689
224. digitale stamboom Rotterdam 1895 d082, akte 350
225. gezinskaart digitale stamboom Rotterdam
226. digitale stamboom Rotterdam 1896 c036v, akte 1871
227. digitale stamboom Rotterdam 1916 b114, akte 1350
228. digitale stamboom Rotterdam 1898 c083, akte 2243
229. digitale stamboom Rotterdam 1905 n135, akte 10615
230. digitale stamboom Rotterdam 1907 f120v, akte 4136
231. digitale stamboom Rotterdam 1909 f025, akte 3616
232. digitale stamboom Rotterdam 1909 t050v, akte 13128
233. digitale stamboom Rotterdam 1876 c172, akte 3747
234. digitale stamboom Rotterdam 1917 g048, akte 5919
235. digitale stamboom Rotterdam 1901 L21
236. digitale stamboom Rotterdam 1897 d107v, akte 3176
237. digitale stamboom Rotterdam 1899 a145v, akte 1727
238. digitale stamboom Rotterdam 1878 e026v, akte 5615
239. digitale stamboom Rotterdam Rotterdam 1953 s062v
240. digitale stamboom Rotterdam 1901 i96
241. digitale stamboom Rotterdam 1955 s-051v
242. digitale stamboom Rotterdam 1900 g146v, akte 5933
243. gezinskaart Jacoba de Munnik digitale stamboom Rotterdam
244. digitale stamboom Rotterdam 1903 o016, akte 9664
245. digitale stamboom Rotterdam 1909 g169v, akte 6117
246. digitale stamboom Rotterdam 1912 a072v, akte 849
247. gezinskaart digitale stamboom Rotterdam 1912 g125, akte 5761
249. digitale stamboom Rotterdam 1901 L119v, akte 8897
250. digitale stamboom Rotterdam 1928 n125v, akte 4239
251. digitale stamboom Rotterdam 1909 b141, akte 1116
252. digitale stamboom Rotterdam 1904 p072, akte 11701
253. digitale stamboom Rotterdam 1922 d135
254. Stadsarchief Breda Geboorteregister 1895, akte 124
255. gezinskaart Jan Willem Marinus Vissers digitale stamboom Rotterdam
258. digitale stamboom Rotterdam 1906 a104, akte 819
260. digitale stamboom Rotterdam 1925 n4250
262. digitale stamboom Rotterdam 1907 d028, akte 1804
263. digitale stamboom Rotterdam 1881 a046, akte 265
264. digitale stamboom Rotterdam 1953 s-058 / Poortugaal 1953 019
265. digitale stamboom Rotterdam 1900 i18v
266. gezinskaart Theodorus Cornelis Franciscus Sitton digitale stamboom Rotterdam
267. digitale stamboom Rotterdam 1928 a043v, akte 509
268. digitale stamboom Rotterdam 1906 b021v, akte 160
269. overlijdensadvertentie Het Vrije Volk 23-3-1988
270. digitale stamboom Rotterdam 1934 p075
271. gezinskaart Dirk Willem Springer digitale stamboom Rotterdam
272. digitale stamboom Rotterdam 1948 c053, akte 2775
275. digitale stamboom Rotterdam 1900 m025v, akte 8148
276. digitale stamboom Rotterdam 1917 g62
277. digitale stamboom Rotterdam 1918 e056v, akte 3031
278. Advertentie burgerlijke stand Rotterdamsch Nieuwsblad 15-5-1941
279. digitale stamboom Rotterdam 1910 f078v, akte 3800
280. Advertentie burgerlijke stand Het Vrije Volk 17-2-1981
281. digitale stamboom Rotterdam 1882 d152v, akte 4488
282. digitale stamboom Rotterdam 1903 L4
283. bevolkingsregister digitale stamboom Rotterdam
284. Nationaal Archief Naaldwijk, Historisch Archief Westland, akte 108, via wiewaswie.nl
285. gezinskaart David van den Berg; Den Haag, via wiewaswie.nl
286. Digitale stamboom ’s-Gravenhage Geboorten 1906 serie , Akte 4605
287. Digitale stamboom Den Haag ’s Gravenhage Huwelijken 1930 serie B, akte 467
288. Digitale stamboom Den Haag Geboorten 1909 serie , Akte 1421
291. huwelijksakte theodora en cornelis
292. huwelijksakte archief.schiedam.nl
293. boek: ’het levend verleden van Schiedam’ door Gerard Lutke Meijer, blz. 44
294. huwelijkakte dochter geertrui met johannes adrianus / huwelijksakte zoon adrianus met geertje
295. huwelijksakte Jannetje en Arie archief.schiedam.nl
298. huwelijkakte jannetje en arie archief.schiedam.nl
299. huwelijksakte broer leendert archief.schiedam.nl
300. huwelijksakte theodoor en johanna cornelia / leendert en mensje / eigen huwelijksakte archief.schiedam.nl
301. overlijdenadvertentie Het Vrije Volk 30-9-1964
303. digitale stamboom Rotterdam Geboorten 1904 c178: akte 3001
304. Advertentie burgerlijke stand Rotterdamsch Nieuwsblad 31-7-1941
305. digitale stamboom Rotterdam 1904 g147, akte 5937
307. digitale stamboom Rotterdam geboorten 1908 t011: akte 12812
308. Advertentie burgerlijke stand De Maasbode 21-4-1939
309. overlijdenadvertentie Adrianus van Woerkom Het Vrije Volk 30-9-1964
310. digitale stamboom Rotterdam Geboorten 1902 d064: akte 2086
311. http://www.roosjeroos.nl Filmnummer: 1603553 Aktenummer: 2676
312. digitale stamboom Rotterdam 1929 a025v
313. digitale stamboom Rotterdam 1903-f101: akte 3976
316. overlijdenadvertentie familieberichten.nl
318. overlijdensadvertentie Joke van Woerkom familieberichten.nl
319. kopie huwelijksakte leendert en mensje
320. digitale stamboom Rotterdam 1945 e170, akte 6329
321. digitale stamboom Rotterdam 1913 m78
322. digitale stamboom Rotterdam 1888 b065v, akte 380
323. digitale stamboom Rotterdam 1907 a014v, akte 103
324. digitale stamboom Rotterdam 1914 c002, akte 1673
325. digitale stamboom Rotterdam 1918 h054v, akte 4198
326. digitale stamboom Rotterdam e113v, akte 4677
327. digitale stamboom Rotterdam 1926 a170, akte 2025
329. Advertentie burgerlijke stand Nieuwe Schiedamsche Courant 27-1-1919, http://schiedam.courant.nu/
334. kopie huwelijksakte archief.schiedam.nl
336. rouwkaart
337. trouwboekje
339. Cokkie van Woerkom
340. familiearchief: uitnodiging trouwerij
341. digitale stamboom Rotterdam 1962 a2-199v, akte 1596
342. gezinskaart Adrianus van Woerkom (1869-1950) digitale stamboom Rotterdam
343. digitale stamboom Rotterdam 1950 b3-002, akte 2160
344. digitale stamboom Rotterdam 1952 a2-044v, akte 1336
345. digitale stamboom Rotterdam 1907 d129, akte 2612
346. gezinskaart Gerard van Woerkom digitale stamboom Rotterdam
347. digitale stamboom Rotterdam 1934 f091, akte 1604
348. digitale stamboom Rotterdam 1906 k051v, akte 6768
349. digitale stamboom Rotterdam 1925 c131, akte 3589 / IJsselmonde 1925 -038
350. digitale stamboom Rotterdam 1913 p97
351. digitale stamboom Rotterdam 1891 b100v, akte 394
352. digitale stamboom Rotterdam 1962 b2-167v, akte 1467
353. digitale stamboom Rotterdam 1928 e020, akte 1299
354. gezinskaart Andries van Woerkom digitale stamboom Rotterdam
355. digitale stamboom Rotterdam 1957 a2-086v, akte 1143
356. digitale stamboom Rotterdam 1958 a2-083, akte 1130
357. digitale stamboom Rotterdam IJsselmonde 1923 -012
358. digitale stamboom Rotterdam IJsselmonde 1925 -005
359. digitale stamboom Rotterdam Rotterdam 1913 t022v, akte 12902
360. digitale stamboom Rotterdam 1963 a4-232v, akte 3328
361. digitale stamboom Rotterdam 1932 j073, akte 2807
362. digitale stamboom Rotterdam 1907 n117, akte 10475
363. digitale stamboom Rotterdam 1953 a1-173, akte 1032
364. gezinskaart Aart van Breugelen digitale stamboom Rotterdam
365. overlijdenadvertentie Mensenlinq
366. overlijdensadvertentie online familieberichten
368. digitale stamboom Rotterdam 1916 c15
369. digitale stamboom Rotterdam 1892 g047v, akte 4125
370. gezinskaart Cornelis Johannes Lindeman digitale stamboom Rotterdam
372. overlijdensadvertentie Het Vrije Volk 20-2-1979
373. digitale stamboom Rotterdam 1922 a6
374. digitale stamboom Rotterdam 1886 e097v, akte 571
375. overlijdensadvertentie Het Vrije Volk 14-1-1978
376. gezinskaart Johan Frederik van Woerkom digitale stamboom Rotterdam
377. digitale stamboom Rotterdam 1922 c129
378. digitale stamboom Rotterdam 1901 b055, akte 426
379. gezinskaart Adrianus van Woerkom digitale stamboom Rotterdam
380. digitale stamboom Rotterdam 1956 b3-017, akte 1665
381. digitale stamboom Rotterdam 1925 g75
382. digitale stamboom Rotterdam 1900 k086v, akte 7042
384. digitale stamboom Rotterdam 1904 p112, akte 12023
386. digitale stamboom Rotterdam 1928 d136v, akte 1160
387. gezinskaart Catharinus Johannes van Woerkom digitale stamboom Rotterdam
388. huwelijksakte dochter margaretha / eigen huwelijksakte
389. huwelijksakte geertrui met coenraad / zoon andries / dochter margaretha / dochter anna maria
390. huwelijksakte zoon johan lodewijk
392. digitale stamboom Rotterdam 1926 d130, akte 3578
393. gezinskaart Jan de Boer digitale stamboom Rotterdam
395. huwelijksakte zus margaretha
396. huwelijksakte zus johanna jacoba
397. huwelijksakte zus susanna catharina met dirk
399. Advertentie burgerlijke stand Nieuwe Schiedamsche Courant 13-9-1918, http://schiedam.courant.nu/
403. Advertentie burgerlijke stand Nieuwe Schiedamsche Courant 20-4-1921, http://schiedam.courant.nu/
410. Advertentie burgerlijke stand Nieuwe Schiedamsche Courant 18-11-1919, http://schiedam.courant.nu/
412. Advertentie burgerlijke stand Schiedamsche Courant 2-9-1931, http://schiedam.courant.nu/
414. Advertentie burgerlijke stand Schiedamsche Courant 23-5-1923 via http://schiedam.courant.nu
418. huwelijksakte zus anna maria
420. Advertentie burgerlijke stand Schiedamsche Courant 12-3-1929, http://schiedam.courant.nu/
422. digitale stamboom Rotterdam Bevolkingsregister Overschie Gezinshoofden E-J 494.03/770
423. Advertentie burgerlijke stand De Maasbode 10-4-1927
424. Advertentie burgerlijke stand De Maasbode 17-10-1928
428. Advertentie burgerlijke stand De Maasbode 21-2-1927
430. Advertentie burgerlijke stand Schiedamsche Courant 21-11-1928, http://schiedam.courant.nu/
432. Advertentie burgerlijke stand Nieuwe Schiedamsche Courant 5-9-1930, http://schiedam.courant.nu/
434. Advertentie burgerlijke stand Nieuwe Schiedamsche Courant 18-11-1936, http://schiedam.courant.nu/
436. Advertentie burgerlijke stand Nieuwe Schiedamsche Courant 11-4-1925, http://schiedam.courant.nu/
439. overlijdensakte Schiedamgen dd 12-9-1946
440. digitale stamboom Rotterdam 1906 c079, akte 2209
441. Huwelijksakte Schiedamgen bijlage
442. huwelijksakte broer leendert archief.schiedam.nl / eigen huwelijkakte
443. huwelijksakte broer Johannes met Dina
444. digitale stamboom Rotterdam 1909 e122, akte 4777
445. gezinskaart Den Helder Hendrik Jan Galavazi, via www.regionaalarchiefalkmaar.nl
446. Advertentie burgerlijke stand Rotterdamsch Nieuwsblad 7-2-1905
447. digitale stamboom Rotterdam 1936 t066, akte 5279
448. digitale stamboom Rotterdam 1906 c084, akte 2251
450. Advertentie burgerlijke stand Schiedamsche Courant 28-7-1908, http://schiedam.courant.nu/
457. Advertentie burgerlijke stand Schiedamsche Courant 5-3-1934, http://schiedam.courant.nu/
460. Advertentie burgerlijke stand Schiedamsche Courant 11-7-1912, http://schiedam.courant.nu/
461. Advertentie burgerlijke stand Schiedamsche Courant 5-2-1937, http://schiedam.courant.nu/
463. digitale stamboom Rotterdam 1911 g76v
466. digitale stamboom Rotterdam 1905 r25
467. gezinskaart Adrianus van Woerkom (1876-?) digitale stamboom Rotterdam
469. digitale stamboom Rotterdam 1906 o015v, akte 9664
470. digitale stamboom Rotterdam 1935 n008v, akte 3803
471. digitale stamboom Rotterdam 1911 f165v, akte 4494
472. digitale stamboom Rotterdam 1912 n176, akte 10947
473. gezinskaart Wilhelmus Adrianus van Woerkom Den Helder
475. bevolkingsregister Rotterdam Neeltje van Woerkom (1879-?)
476. overlijdensadvertentie Groot Vlaardingen 25-10-2006, via online-familieberichten.nl
477. gezinskaart Wijnand Pijnakker Den Helder; www.regionaalarchiefalkmaar.nl
479. digitale stamboom Rotterdam 1948 a002v, akte 15
480. overlijdensadvertentie NRC Handelsblad 23-7-1982
483. overlijdensadvertentie NRC Handelsblad 12-7-1977
484. digitale stamboom Rotterdam 1908 c017v, akte 1719
489. digitale stamboom Rotterdam 1958 b1-022v, akte 88
490. digitale stamboom Rotterdam 1927 r031, akte 4500
491. digitale stamboom Rotterdam 1951 a2-021, akte 1195
492. gezinskaart Marius van Woerkom (1891-1958) digitale stamboom Rotterdam
493. overlijdensadvertentie Telegraaf 20-7-2005, via online-familieberichten.nl
494. Geboortrakte Schiedamgen
495. huwelijksakte adrianus en dorothea jacoba
496. huwelijksakte zoon adrianus met stijntje
497. Overlijdensakte Het Utrechts Archief, via www.wiewaswie.nl
498. Geboorteakte Allegroningers.nl
504. digitale stamboom Rotterdam 1913 g24
505. digitale stamboom Rotterdam 1881 e091, akte 5281
506. gezinskaart Dirk van Woerkom digitale stamboom Rotterdam
509. Advertentie burgerlijke stand De Maasbode 15-3-1921
510. Advertentie burgerlijke stand Schiedamsche Courant 22-11-1940, http://schiedam.courant.nu/
513. digitale stamboom Rotterdam 1921 c85
514. digitale stamboom Rotterdam 1899 b147v, akte 1168
516. gezinskaart Andries van Woerkom (1891-1973) digitale stamboom Rotterdam
518. gezinskaart Willem van Woerkom digitale stamboom Rotterdam
520. digitale stamboom Rotterdam 1927 m119v, akte 3592
521. digitale stamboom Rotterdam 1901 c174, akte 2967
522. Digitale stamboom ’s-Gravenhage Geboorten 1901 serie , Akte 2546
523. digitale stamboom Rotterdam 1923 f4v
529. Advertentie burgerlijke stand Nieuwe Schiedamsche Courant 19-7-1927, http://schiedam.courant.nu/
530. digitale stamboom Rotterdam 1918 n059, akte 7815
532. Digitale stamboom ’s-Gravenhage Huwelijken 1921 serie A, Akte 1859
534. gezinskaart Willem de Jongh (1893) digitale stamboom Den Haag
536. huwelijksakte www.utrechtsarchiefnet.nl
537. Geboorteakte www.utrechtsarchiefnet.nl
538. Advertentie burgerlijke stand Gooi en Eemlander 8-11-1934
540. Geboorteakte zoon Wilhelmus Nicolaas Schiedamgen
541. Geboorteakte zoon Nicolaas (1886-1945), Schiedamgen
542. extract doopregister bij huwelijk in 1830, Schiedamgen
543. extract uit doopregister bij huwelijk in 1830, Schiedamgen
544. digitale stamboom Rotterdam 1865 c182v, akte 2331
545. digitale stamboom Rotterdam 1862 e153, akte 3839
546. digitale stamboom Rotterdam 1864 c196v, akte 2381
547. geboorteakte dochter Aridina (1881-1883) Schiedamgen
548. Geboorteakte zoon Teunis (1891-1919) Schiedamgen
550. Geboorteakte zoon Dirk Johannes Schiedamgen
553. Advertentie burgerlijke stand Schiedammer Courant 3-1-1941
555. geboorteakte dirk Johannes Harteveld Schiedamgen
556. Advertentie burgerlijke stand Nieuwe Schiedamsche Courant 4-4-1925, http://schiedam.courant.nu/
559. digitale stamboom Rotterdam 1894 a009v, akte 16
560. digitale stamboom Rotterdam 1858 d192, akte 2570
561. Geboorteakte zoon Gerard, digitale stamboom Den Haag
562. huwelijksakte 1915 met Pieternella de Niet
563. overlijdensakte digitale stamboom ’s-Gravenhage Overlijden 1951 serie B, Akte 253
564. overlijdensakte digitale stamboom ’s-Gravenhage Overlijden
565. Huwelijksakte Digitale stamboom ’s-Gravenhage Huwelijken 1915 serie B, Akte 321
566. Digitale stamboom ’s-Gravenhage 1918 serie B, Akte 130
567. gezinskaart Simon Harteveld, digitale stamboom ’s Gravenhage
568. overlijdensakte digitale stamboom ’s-Gravenhage Overlijden 1931 Akte 500
569. Huwelijksakte Digitale stamboom ’s-Gravenhage Huwelijken 1918 serie A, Akte 212
570. Geboorteakte www.regionaalarchiefalkmaar.nl, periode 1863, akte 491
571. overlijdensakte digitale stamboom ’s-Gravenhage Overlijden 1945 serie B, Akte 2079
572. geboorteakte digitale stamboom ’s-Gravenhage Geboorten 1901 serie , Akte 4413
573. Huwelijksakte Digitale stamboom ’s-Gravenhage
574. Huwelijksakte Digitale stamboom ’s-Gravenhage Huwelijken 1927 serie B, Akte 951
575. gezinskaart Willem Harteveld (geb. 1898), digitale stamboom ’s Gravenhage
576. geboorteakte digitale stamboom ’s-Gravenhage Geboorten 1900 serie , Akte 259
577. Overlijdensadvertentie Nieuwe Leidsche Courant 4-7-1980, via http://leiden.courant.nu/
578. Huwelijksakte Digitale stamboom ’s-Gravenhage Huwelijken 1926 serie A, Akte 420
579. gezinskaart Gerard Harteveld (1900), digitale stamboom ’s Gravenhage
580. Overlijdensadvertentie Nieuwe Leidsche Courant 21-8-1980, via http://leiden.courant.nu/
581. geboorteakte digitale stamboom ’s-Gravenhage Geboorten 1903 serie , Akte 3007
582. Nationaal Archief Naaldwijk, Historisch Archief Westland, akte 29, via wiewaswie.nl
583. Nationaal Archief Naaldwijk, Historisch Archief Westland, akte 59, via wiewaswie.nl
584. huwelijksakte broer Willem
585. Nationaal Archief Naaldwijk, Historisch Archief Westland, akte 63, via wiewaswie.nl
586. overlijdensakte http://collectie-delft.nl/
587. geboorteakte digitale stamboom ’s-Gravenhage Geboorten 1905 serie , Akte 3634
588. Huwelijksakte Digitale stamboom ’s-Gravenhage Huwelijken 1928 serie , Akte 1272
589. geboorteakte digitale stamboom ’s-Gravenhage Geboorten 1900 serie , Akte 5474
590. overlijdensakte www.hetutrechtsarchief.nl
591. digitale stamboom Rotterdam 1940 a171v, akte 2045
593. Wiewaswie.nl
594. digitale stamboom Rotterdam 1926 c036v, akte 2455
595. digitale stamboom Rotterdam 1895 d014, akte 49
596. digitale stamboom Rotterdam 1928 e006v, akte 1247
597. digitale stamboom Rotterdam 1896 i158v, akte 7621
598. digitale stamboom Rotterdam 1921 t10
599. digitale stamboom Rotterdam 1899 b126v, akte 1000
600. gezinskaart Jan Cornelis Harteveld (1867-1940), digitale stamboom Rotterdam
601. digitale stamboom Rotterdam 1903 k117v, akte 7292
602. digitale stamboom Rotterdam 1928 t032v, akte 5123
603. digitale stamboom Rotterdam 1906 e051v, akte 3583
604. digitale stamboom Rotterdam 1908 f066, akte 5066
605. digitale stamboom Rotterdam 1909 h146, akte 5932
606. digitale stamboom Rotterdam 1929 b085, akte 328
607. digitale stamboom Rotterdam 1909 h146, akte 5930
608. digitale stamboom Rotterdam 1938 b029v, akte 114
609. digitale stamboom Rotterdam 1911 f058, akte 3634
610. digitale stamboom Rotterdam 1913 h167, akte 6100
611. gezinskaart Jan Harteveld (1892), digitale stamboom Rotterdam
612. digitale stamboom Rotterdam 1920 h35
613. Geboorteakte digitale stamboom ’s-Gravenhage Geboorten 1898 serie , Akte 1025
614. gezinskaart Rotterdam Jan Harteveld (10-4-1892) deel 1
615. overlijdensadvertentie Leidsch Dagblad 15-8-2000, via leiden.courant.nu
616. digitale stamboom Rotterdam 1893 i068, akte 5825
617. Overlijdensadvertentie Nieuwe Leidsche Courant 17-7-1974, via http://leiden.courant.nu/
618. digitale stamboom Rotterdam 1916 w11v
619. geboorteakte digitale stamboom ’s-Gravenhage Geboorten 1889 serie , Akte 4818
620. Gezinskaart Pieter Starrenburg (1889), digitale stamboom Rotterdam
621. Advertentie burgerlijke stand De Tijd 9-12-1939
622. digitale stamboom Rotterdam 1927 d119v, akte 3454
624. Schiedamgen, bijlage bij huwelijk
627. Brabants Historisch Informatie Centrum, via wiewaswie.nl
631. overlijdensakte hetutrechtsarchief.nl
644. huwelijksakte met Willemina
646. overlijdensakte digitale stamboom ’s-Gravenhage Overlijden 1932 Akte 980
647. Huwelijksakte Digitale stamboom ’s-Gravenhage Huwelijken 1933 serie , Akte 601
649. geboorteakte digitale stamboom ’s-Gravenhage Geboorten 1900 serie , Akte 2811
650. geboorteakte digitale stamboom ’s-Gravenhage Geboorten 1902 Akte 5940
651. overlijdensakte digitale stamboom ’s-Gravenhage Overlijden 1917 Akte 880
652. geboorteakte digitale stamboom ’s-Gravenhage Geboorten 1904 Akte 1807
653. overlijdensakte digitale stamboom ’s-Gravenhage Overlijden 1904 Akte 2440
654. geboorteakte digitale stamboom ’s-Gravenhage Geboorten 1906 Akte 3248
655. overlijdensakte digitale stamboom ’s-Gravenhage Overlijden 1908 Akte 229
657. overlijdensakte digitale stamboom ’s-Gravenhage Overlijden 1908 Akte 22
658. gezinskaart Den Haag Gerardus Wijzenbroek (1872-1963)
659. Huwelijksakte Digitale stamboom ’s-Gravenhage Huwelijken 1919 serie B, Akte 1269
660. gezinskaart Den Haag Philippus van Blitterswijk (1895-)
661. huwelijksakte
662. Huwelijksakte Digitale stamboom ’s-Gravenhage Huwelijken 1924 serie B, Akte 244
663. gezinskaart Den Haag Cornelis Heemskerk (1898-)
664. Huwelijksakte Digitale stamboom ’s-Gravenhage Huwelijken 1931 serie A, Akte 515
665. gezinskaart Den Haag Adrianus Johannes van der Heijden (1900-)
666. Huwelijksakte Digitale stamboom ’s-Gravenhage Huwelijken 1932 serie , Akte 796
667. gezinskaart Den Haag Hendrik Wijzenbroek (1909-)
668. Advertentie burgerlijke stand De Maasbode 4-6-1918, via delpher.nl
669. geboorteakte dochter willemina
670. huwelijksakte adrianus en geertrui vermeulen
671. extract uit overlijdensregister bij huwelijksakte van zoon Jan
672. huwelijksakte dochter maartje
673. huwelijksakte zoon jan
674. huwelijksakte willemina en christian heinrich
675. Advertentie burgerlijke stand Schiedammer Courant 14-7-1849
676. Advertentie burgerlijke stand Schiedammer Courant 16-4-1860


Gegenereerd met Aldfaer 6.1 op 13 dec. 2016 16:38:21