Boekpresentatie Tot Hulp en Troost

Tot hulp en Troost

Op 1 december jongstleden werd in de kerk van het Heilige Geest Gasthuis aan de Pelsterstraat in Groningen het boek 'Tot hulp en Troost' gepresenteerd. Het eindresultaat van een project dat sinds 2010 liep en waarbij ik eind 2014 als auteur betrokken raakte. Mijn hoofdstuk 'Van zorginstelling naar woongemeenschap' gaat over de bewoners in de negentiende en twintigste eeuw.