Herdenking Watersnoodramp

Stamboom Watersnoodramp

Vandaag 65 jaar geleden voltrok zich een ongekende ramp, bij de watersnoodramp van 1953 kwamen 1836 mensen om het leven. Grote delen van Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant liepen in de nacht van 1 februari onder water. Onder mijn directe voorouders zijn gelukkig geen slachtoffers te betreuren, maar wel familieleden. Zegerina Kloote, een dochter van mijn oma's oudtante, kwam bij Dreischor om het leven.

Huwelijken tussen neef en nicht

Koninklijk Besluit huwelijk Laurens & P.G.A. Aalbersberg

Tot 1970 was een huwelijk tussen neef en nicht in Nederland verboden. Tegenwoordig is een huwelijk tussen verwanten in de derde en vierde graad toegestaan mits de aanstaande echtgenoten bij de ambtenaar van de burgerlijke stand ieder een be√ędigde verklaring hebben afgelegd, waarin zij 'hun vrije toestemming tot het huwelijk geven'. Dit om gedwongen huwelijken tegen te gaan.

Onder mijn directe voorouders is een getrouwd stel waarbij de bruid de tante van de bruidegom is. Het gaat hier om het huwelijk, gesloten op 2 maart 1892 in Den Haag, tussen Laurens Aalbersberg (geboren 26-11-1868 te Koudekerk aan den Rijn) en Paulina Geertruida Adriana Aalbersberg (geboren 24-11-1856 te Leiderdorp), naar wie mijn oma van moederskant, haar kleindochter, werd genoemd.

In hun huwelijksakte bevindt zich een verwijzing naar het Koninklijk Besluit waarin hen vergunning wordt verleend tot het aangaan van een huwelijk. Mogelijk speelde daarbij een rol dat hun oudste zoon Piet Laurens reeds geboren was op 11 januari van hetzelfde jaar. Hij leefde helaas niet lang en overleed op 14 mei, 4 maanden oud. Hun tweede zoon, met dezelfde naam, werd 12 december 1892 geboren.